Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Zapisnik
Srijeda, 5. srpnja 2017. - Strasbourg

21. Delegirani akti (članak 105. stavak 6. Poslovnika)

Parlamentu su dostavljeni sljedeći nacrti delegiranih akata:

- Delegirana uredba Komisije o izmjeni Uredbe(EU) br.508/2014 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu raspodjele sredstava u okviru izravnog upravljanja po ciljevima integrirane pomorske politike i zajedničke ribarstvene politike (C(2017)03881 - 2017/2743(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 14. lipnja 2017.

upućeno nadležnom odboru: PECH

- Delegirana uredba Komisije o zamjeni priloga I., II., III. i IV. Uredbi (EZ) br.861/2007 Europskog parlamenta i Vijeća o uvođenju europskog postupka za sporove male vrijednosti (C(2017)03982 - 2017/2748(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 19. lipnja 2017.

upućeno nadležnom odboru: JURI

- Delegirana uredba Komisije o zamjeni PrilogaI. Uredbi (EZ) br.1896/2006 Europskog parlamenta i Vijeća o uvođenju postupka za europski platni nalog (C(2017)03984 - 2017/2747(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 19. lipnja 2017.

upućeno nadležnom odboru: JURI

- Delegirana uredba Komisije o izmjeni Delegirane uredbe (EU)2015/242 o utvrđivanju detaljnih pravila o funkcioniranju savjetodavnih vijeća u okviru zajedničke ribarstvene politike (C(2017)04238 - 2017/2749(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 23. lipnja 2017.

upućeno nadležnom odboru: PECH

- Delegirana uredba Komisije o dopuni Direktive (EU)2015/2366 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda o suradnji i razmjeni informacija između nadležnih tijela koje se odnose na ostvarivanje prava poslovnog nastana i slobodu pružanja usluga institucija za platni promet (C(2017)04250 - 2017/2751(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 1 mjesec od dana primitka 26. lipnja 2017.

upućeno nadležnom odboru: ECON

- Delegirana uredba Komisije o izmjeni Uredbe (EU) br. 540/2014 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu zahtjeva za sustav zvučnog upozorenja vozila za EU homologaciju vozila (C(2017)04296 - 2017/2750(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 26 lipanj 2017

upućeno nadležnom odboru: ENVI

- Delegirana uredba Komisije o izmjeni Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 151/2013 od 19.prosinca 2012. o dopuni Uredbe (EU) br.648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća (C(2017)04408 - 2017/2759(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 1 mjesec od dana primitka 29. lipnja 2017.

upućeno nadležnom odboru: ECON.

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti