Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Miercuri, 5 iulie 2017 - Strasbourg

21. Acte delegate [articolul 105 alineatul (6) din Regulamentul de procedură]

Proiecte de acte delegate transmise Parlamentului:

- Regulamentul delegat al Comisiei de modificare a Regulamentului (UE) nr.508/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește repartizarea fondurilor în cadrul gestiunii directe între obiectivele politicii maritime integrate și cele ale politicii comune în domeniul pescuitului (C(2017)03881 - 2017/2743(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii, 14 iunie 2017

retrimis fond: PECH

- Regulamentul delegat al Comisiei de înlocuire a anexelor I, II, III și IV la Regulamentul (CE) nr. 861/2007 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unei proceduri europene cu privire la cererile cu valoare redusă (C(2017)03982 - 2017/2748(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii, 19 iunie 2017

retrimis fond: JURI

- Regulamentul Delegat al Comisiei de înlocuire a anexei I la Regulamentul (CE) nr. 1896/2006 al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unei proceduri europene de somație de plată (C(2017)03984 - 2017/2747(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii, 19 iunie 2017

retrimis fond: JURI

- Regulamentul delegat al Comisiei de modificare a Regulamentului delegat (UE)2015/242 de stabilire a normelor detaliate de funcționare a consiliilor consultative în cadrul politicii comune în domeniul pescuitului (C(2017)04238 - 2017/2749(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii, 23 iunie 2017

retrimis fond: PECH

- Regulamentul delegat al Comisiei de completare a Directivei (UE) 2015/2366 a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare referitoare la cooperarea și schimbul de informații dintre autoritățile competente în cazul activității desfășurate în baza dreptului de stabilire și a libertății de a presta servicii de către instituțiile de plată (C(2017)04250 - 2017/2751(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 1 lună de la data primirii, 26 iunie 2017

retrimis fond: ECON

- Regulamentul delegat al Comisiei de modificare a Regulamentului (UE) nr. 540/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește cerințele sistemului de avertizare acustică al vehiculului pentru omologarea UE de tip (C(2017)04296 - 2017/2750(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii, 26 iunie 2017

retrimis fond: ENVI

- Regulamentul delegat al Comisiei de modificare a Regulamentului delegat (UE) nr. 151/2013 al Comisiei din 19decembrie2012 de completare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al ParlamentuluiEuropean și al Consiliului (C(2017)04408 - 2017/2759(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 1 lună de la data primirii, 29 iunie 2017

retrimis fond: ECON.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate