Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 5 юли 2017 г. - Страсбург

22. Трансфер на бюджетни кредити

В съответствие с член 27, параграф 3 от Финансовия регламент комисията по бюджети реши да одобри трансфера на бюджетни кредити на Европейската комисия DEC 07/2017, DEC 08/2017, DEC 09/2017, DEC 10/2017 и DEC 11/2017 - Раздел III – Комисия.

В съответствие с член 27, параграф 3 от Финансовия регламент комисията по бюджети реши да одобри трансфера на бюджетни кредити на Комитета на регионите INF1/2017, INF 2/2017 и INF 3/2017.

Правна информация - Политика за поверителност