Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 5 Ιουλίου 2017 - Στρασβούργο

22. Μεταφορές πιστώσεων

Σύμφωνα με το άρθρο 27, παράγραφος 3, του δημοσιονομικού κανονισμού, η Επιτροπή Προϋπολογισμών αποφάσισε να εγκρίνει τις μεταφορές πιστώσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής DEC 07/2017, DEC 08/2017, DEC 09/2017, DEC 10/2017 και DEC 11/2017 - Τμήμα III – Επιτροπή.

Σύμφωνα με το άρθρο 27 του δημοσιονομικού κανονισμού, η Επιτροπή Προϋπολογισμών αποφάσισε να εγκρίνει τις μεταφορές πιστώσεων της Επιτροπής των Περιφερειών INF1/2017, INF 2/2017 και INF 3/2017.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου