Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 5 юли 2017 г. - Страсбург

23. Внесени документи

Внесени са следните документи от Съвета и Комисията

1) от Съвета и Комисията

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити DEC 13/2017 - Раздел III - Комисия (N8-0032/2017 - C8-0194/2017 - 2017/2099(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити DEC 12/2017 - Раздел III - Комисия (N8-0033/2017 - C8-0198/2017 - 2017/2100(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити V/AB-03/A/17 - Европейска сметна палата (N8-0034/2017 - C8-0200/2017 - 2017/2102(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити V/AB-04/A/17 - Европейска сметна палата (N8-0035/2017 - C8-0201/2017 - 2017/2103(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити V/AB-05/C/17 - Европейска сметна палата (N8-0036/2017 - C8-0202/2017 - 2017/2104(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити V/AB-06/A/17 - Европейска сметна палата (N8-0037/2017 - C8-0203/2017 - 2017/2105(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити V/AB-07/C/17 - Европейска сметна палата (N8-0038/2017 - C8-0204/2017 - 2017/2106(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити V/AB-08/C/17 - Европейска сметна палата (N8-0039/2017 - C8-0205/2017 - 2017/2107(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити V/AB-09/C/17 - Европейска сметна палата (N8-0040/2017 - C8-0206/2017 - 2017/2108(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити DEC 14/2017 - Раздел III - Комисия (N8-0041/2017 - C8-0208/2017 - 2017/2110(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити DEC 15/2017 - Раздел III - Комисия (N8-0042/2017 - C8-0209/2017 - 2017/2111(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити DEC 16/2017 - Раздел III - Комисия (N8-0043/2017 - C8-0210/2017 - 2017/2112(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити DEC 17/2017 - Раздел III - Комисия (N8-0044/2017 - C8-0211/2017 - 2017/2113(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

Правна информация - Политика за поверителност