Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Protokol
Onsdag den 5. juli 2017 - Strasbourg
 1.Åbning af mødet
 2.Debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (meddelelse om indgivne beslutningsforslag)
 3.Udvikling af en ambitiøs EU-industristrategi som strategisk prioritet for vækst, beskæftigelse og innovation i Europa (indgivne beslutningsforslag)
 4.Forhandlinger før Parlamentets førstebehandling (godkendelse) (artikel 69c)
 5.Forberedelse af G20-topmødet den 7. og 8. juli 2017 (forhandling)
 6.Præsentation af det estiske formandskabs aktivitetsprogram (forhandling)
 7.Velkomstord
 8.Afstemningstid
  8.1.Kigaliændringen af Montrealprotokollen om stoffer, der nedbryder ozon *** (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  8.2.Konventionen om grænseoverskridende luftforurening over store afstande angående reduktion af forsuring, eutrofiering og ozon ved jordoverfladen *** (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  8.3.Indgåelse af en aftale om politisk dialog og samarbejde mellem EU og Cuba (godkendelse) *** (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  8.4.Indgåelse af en aftale om politisk dialog og samarbejde mellem EU og Cuba (beslutning) (afstemning)
  8.5.Aftalememorandum mellem Det Europæiske Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store IT-Systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed og Eurojust * (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  8.6.Strafferetlig bekæmpelse af svig rettet mod Den Europæiske Unions finansielle interesser ***II (afstemning)
  8.7.Unionens retlige rammer for toldovertrædelser og -sanktioner ***I (afstemning)
  8.8.Øget forekomst af epidemier af hiv, tuberkulose og hepatitis C-virus (HCV) i Europa i Europa (afstemning)
  8.9.Forberedelse af Kommissionens arbejdsprogram for 2018 (afstemning)
  8.10.Budget 2018 – Mandat for trepartsmødet (afstemning)
  8.11.En EU-strategi for internationale kulturelle forbindelser (afstemning)
  8.12.Henstilling til Rådet om den 72. samling i De Forenede Nationers Generalforsamling (afstemning)
  8.13.Udvikling af en ambitiøs EU-industristrategi som strategisk prioritet for vækst, beskæftigelse og innovation i Europa (afstemning)
 9.Stemmeforklaringer
 10.Stemmerettelser og -intentioner
 11.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 12.2016-rapporten om Tyrkiet (forhandling)
 13.Den europæiske fond for bæredygtig udvikling (EFSD) og oprettelse af en EFSD-garanti og en EFSD-garantifond ***I (forhandling)
 14.En europæisk indsats for bæredygtighed - Politisk Forum på Højt Niveau vedrørende Bæredygtig Udvikling (forhandling)
 15.Et enkelt hjemsted for Europa-Parlamentet (forhandling)
 16.Fremme af samhørighed og udvikling i regionerne i EU's yderste periferi (forhandling)
 17.Udvalgenes sammensætning
 18.De seneste skovbrande i Portugal og Spanien: EU's beredskabsinstrumenter og procedurer til forebyggelse og beskyttelse af civilbefolkningen (forhandling)
 19.Mekanismer til bilæggelse af tvister om dobbeltbeskatning i EU * (forhandling)
 20.Domstolens dom af 16. maj 2017 om frihandelsaftalen mellem EU og Singapore (forhandling)
 21.Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 105, stk. 6)
 22.Bevillingsoverførsler
 23.Modtagne dokumenter
 24.Dagsorden for næste møde
 25.Hævelse af mødet
 Deltagerliste
Protokol (222 kb) Deltagerliste (64 kb) Afstemningsresultater (179 kb) Afstemning ved navneopråb (2856 kb) 
 
Protokol (83 kb) Deltagerliste (11 kb) Afstemningsresultater (44 kb) Afstemning ved navneopråb (159 kb) 
 
Protokol (286 kb) Deltagerliste (63 kb) Afstemningsresultater (734 kb) Afstemning ved navneopråb (2633 kb) 
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik