Edellinen 
 Seuraava 
PöytäkirjaÄänestyksetNimenhuutoäänestyksetHyväksytyt tekstitSanatarkat istuntoselostukset
Pöytäkirja
Keskiviikko 5. heinäkuuta 2017 - Strasbourg
 1.Istunnon avaaminen
 2.Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)
 3.Kunnianhimoisen EU:n teollisuusstrategian kehittäminen strategisesti ensisijaisena painopistealana kasvulle, työllisyydelle ja innovoinnille Euroopassa (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)
 4.Neuvottelut ennen parlamentin ensimmäistä käsittelyä (hyväksyminen) (työjärjestyksen 69 c artikla)
 5.7. ja 8. heinäkuuta 2017 pidettävän G20-huippukokouksen valmistelu (keskustelu)
 6.Viron puheenjohtajakauden toimintaohjelman esittely (keskustelu)
 7.Tervetulotoivotukset
 8.Äänestykset
  
8.1.Otsonikerrosta heikentävistä aineista tehdyn Montrealin pöytäkirjan muuttamista koskeva Kigalissa hyväksytty sopimus *** (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  
8.2.Yleissopimus valtiosta toiseen tapahtuvasta ilman epäpuhtauksien kaukokulkeutumisesta happamoitumisen, rehevöitymisen ja alailmakehän otsonin vähentämiseksi *** (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  
8.3.Poliittista vuoropuhelua ja yhteistyötä koskevan EU:n ja Kuuban välisen sopimuksen tekeminen (hyväksyntä) *** (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  
8.4.Poliittista vuoropuhelua ja yhteistyötä koskevan EU:n ja Kuuban välisen sopimuksen tekeminen (päätöslauselma) (äänestys)
  
8.5.Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaavan eurooppalaisen viraston ja Eurojustin välinen yhteisymmärryspöytäkirja * (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  
8.6.Unionin taloudellisiin etuihin kohdistuvien petosten torjunta rikosoikeudellisin keinoin ***II (äänestys)
  
8.7.Tullirikkomuksia ja -seuraamuksia koskeva unionin oikeudellinen kehys ***I (äänestys)
  
8.8.Euroopassa lisääntyvät hiv-, tuberkuloosi- ja hepatiitti C-virustartuntaepidemiat (äänestys)
  
8.9.Komission vuoden 2018 työohjelman valmistelu (äänestys)
  
8.10.Talousarvio 2018 - Trilogin neuvotteluvaltuudet (äänestys)
  
8.11.Tavoitteena kansainvälisiä kulttuurisuhteita koskeva EU:n strategia (äänestys)
  
8.12.Suositus neuvostolle YK:n yleiskokouksen 72. istunnosta (äänestys)
  
8.13.Kunnianhimoisen EU:n teollisuusstrategian kehittäminen strategisesti ensisijaisena painopistealana kasvulle, työllisyydelle ja innovoinnille Euroopassa (äänestys)
 9.Äänestysselitykset
 10.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 11.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 12.Turkkia koskeva vuoden 2016 kertomus (keskustelu)
 13.Euroopan kestävän kehityksen rahasto (EKKR) sekä EKKR:n takuun ja EKKR:n takuurahaston perustaminen ***I (keskustelu)
 14.Kestävyyttä edistävät EU:n toimet – Kestävän kehityksen korkean tason poliittinen foorumi (keskustelu)
 15.Euroopan parlamentin yksi toimipaikka (keskustelu)
 16.Yhteenkuuluvuuden ja kehityksen edistäminen EU:n syrjäisimmillä alueilla (keskustelu)
 17.Valiokuntien kokoonpano
 18.Portugalin ja Espanjan viimeaikaiset metsäpalot: ennaltaehkäisyyn ja väestönsuojeluun tarkoitetut EU:n välineet ja menettelyt (keskustelu)
 19.Kaksinkertaisen verotuksen riitojenratkaisumekanismit EU:ssa * (keskustelu)
 20.Euroopan unionin tuomioistuimen 16. toukokuuta 2017 antama päätös EU:n ja Singaporen välisestä vapaakauppasopimuksesta (keskustelu)
 21.Säädösvallan siirron nojalla annetut delegoidut säädökset (työjärjestyksen 105 artiklan 6 kohta)
 22.Määrärahojen siirrot
 23.Vastaanotetut asiakirjat
 24.Seuraavan istunnon esityslista
 25.Istunnon päättäminen
 LÄSNÄOLOLISTA
Pöytäkirja (227 kb) Läsnäololista (64 kb) Äänestysten tulokset (179 kb) Nimenhuutoäänestysten tulokset (2856 kb) 
 
Pöytäkirja (83 kb) Läsnäololista (11 kb) Äänestysten tulokset (48 kb) Nimenhuutoäänestysten tulokset (162 kb) 
 
Pöytäkirja (284 kb) Läsnäololista (63 kb) Äänestysten tulokset (720 kb) Nimenhuutoäänestysten tulokset (2637 kb) 
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö