Előző 
 Következő 
RCVVOTESPVTACRE
Jegyzőkönyv
2017. július 5., Szerda - Strasbourg
 1.Az ülés megnyitása
 2.Viták az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértésének eseteiről (a benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok kihirdetése)
 3.Nagyratörő európai uniós ipari stratégia kidolgozása az európai növekedés, foglalkoztatás és innováció stratégiai prioritása jegyében (benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok)
 4.Tárgyalások a Parlament első olvasatát megelőzően (jóváhagyás) (az eljárási szabályzat 69c. cikke)
 5.A 2017. július 7–8-i G20-csúcstalálkozó előkészítése (vita)
 6.A Tanács észt elnöksége tevékenységi programjának ismertetése (vita)
 7.Köszöntés
 8.Szavazások órája
  
8.1.Megállapodás az ózonréteget lebontó anyagokról szóló montreali jegyzőkönyv kigali módosításáról *** (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)
  
8.2.A nagy távolságra jutó, országhatárokon átterjedő levegőszennyezésről szóló egyezmény a savasodás, az eutrofizáció és a talajközeli ózon csökkentése érdekében *** (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)
  
8.3.A politikai párbeszédről és együttműködésről szóló EU–Kuba-megállapodás megkötése (egyetértés) *** (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)
  
8.4.A politikai párbeszédről és együttműködésről szóló EU–Kuba-megállapodás megkötése (állásfoglalás) (szavazás)
  
8.5.Egyetértési megállapodás a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség nagyméretű IT-rendszereinek üzemeltetési igazgatását végző európai ügynökség és az Eurojust között * (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)
  
8.6.Az Unió pénzügyi érdekeit érintő csalás ellen büntetőjogi eszközökkel folytatott küzdelem ***II (szavazás)
  
8.7.A vámjogszabályok megsértésére és a vámjogi szankciókra vonatkozó uniós jogi keret ***I (szavazás)
  
8.8.A HIV-, tuberkulózis- és HCV-járványok számának emelkedése Európában (szavazás)
  
8.9.A Bizottság 2018. évi munkaprogramjának előkészítése (szavazás)
  
8.10.2018. évi költségvetés – A háromoldalú egyeztetésre szóló megbízatás (szavazás)
  
8.11.A nemzetközi kulturális kapcsolatokra vonatkozó uniós stratégia felé (szavazás)
  
8.12.A Tanácshoz intézett ajánlás az ENSZ Közgyűlésének 72. ülésszakáról (szavazás)
  
8.13.Nagyratörő európai uniós ipari stratégia kidolgozása az európai növekedés, foglalkoztatás és innováció stratégiai prioritása jegyében (szavazás)
 9.A szavazáshoz fűzött indokolások
 10.Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok
 11.Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása
 12.A Törökországról szóló 2016. évi jelentés (vita)
 13.Az Európai Fenntartható Fejlődési Alap (EFFA), valamint az EFFA-garancia és az EFFA-garanciaalap létrehozása ***I (vita)
 14.A fenntarthatóságot célzó uniós fellépés – A fenntartható fejlődéssel foglalkozó magas szintű politikai fórum (vita)
 15.Az Európai Parlament egyetlen székhelye (vita)
 16.A kohézió és a fejlődés előmozdítása az Unió legkülső régióiban (vita)
 17.A bizottságok tagjai
 18.A közelmúltbeli erdőtüzek Portugáliában és Spanyolországban: a megelőzéssel és a polgári védelemmel kapcsolatos uniós elhárítási eszközök és eljárások (vita)
 19.A kettős adóztatással kapcsolatos európai uniós vitarendezési mechanizmusok * (vita)
 20.A Bíróság 2017. május 16-i ítélete az EU–Szingapúr szabadkereskedelmi megállapodásról (vita)
 21.Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok (az eljárási szabályzat 105. cikkének (6) bekezdése)
 22.Előirányzatok átcsoportosítása
 23.Dokumentumok benyújtása
 24.A következő ülésnap napirendje
 25.Az ülés berekesztése
 JELENLÉTI ÍV
Jegyzőkönyv (226 kb) Jelenléti ív (64 kb) A szavazások eredménye (182 kb) Név szerinti szavazás eredménye (2856 kb) 
 
Jegyzőkönyv (83 kb) Jelenléti ív (11 kb) A szavazások eredménye (47 kb) Név szerinti szavazás eredménye (158 kb) 
 
Jegyzőkönyv (291 kb) Jelenléti ív (62 kb) A szavazások eredménye (784 kb) Név szerinti szavazás eredménye (2573 kb) 
Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat