Ankstesnis 
 Kitas 
RCVVOTESPVTACRE
Protokolas
Trečiadienis, 2017 m. liepos 5 d. - Strasbūras
 1.Posėdžio pradžia
 2.Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimo atvejų (paskelbiami pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)
 3.ES pramonės strategijos parengimas kaip strateginis prioritetas augimui, užimtumui ir naujovių diegimui Europoje užtikrinti (pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)
 4.Derybos prieš pirmąjį svarstymą Parlamente (patvirtinimas) (Darbo tvarkos taisyklių 69c straipsnis)
 5.Pasirengimas G 20 aukščiausiojo lygio susitikimui 2017 m. liepos 7-8 d. (diskusijos)
 6.Estijos pirmininkavimo Tarybai prioritetų pristatymas (diskusijos)
 7.Oficialus pasveikinimas
 8.Balsuoti skirtas laikas
  
8.1.Kigalyje priimtas susitarimas iš dalies pakeisti Monrealio protokolą dėl ozono sluoksnį ardančių medžiagų *** (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  
8.2.Tolimų tarpvalstybinių oro teršalų pernašos, susijusios su rūgštėjimo, eutrofikacijos ir pažemio ozono mažinimu *** (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  
8.3.Europos Sąjungos ir Kubos Respublikos politinio dialogo ir bendradarbiavimo susitarimo sudarymas (pritarimas) *** (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  
8.4.Europos Sąjungos ir Kubos Respublikos politinio dialogo ir bendradarbiavimo susitarimo sudarymas (rezoliucija) (balsavimas)
  
8.5.Europos didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūros ir Eurojusto susitarimo memorandumas * (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  
8.6.Baudžiamosios teisės priemonės kovai su Sąjungos finansiniams interesams kenkiančiu sukčiavimu ***II (balsavimas)
  
8.7.Sąjungos muitų teisės pažeidimų ir sankcijų teisinė sistema ***I (balsavimas)
  
8.8.Augantis ŽIV/AIDS, tuberkuliozės ir hepatito C viruso epidemijų skaičius Europoje (balsavimas)
  
8.9.Komisijos 2018 m. darbo programos rengimas (balsavimas)
  
8.10.2018 m. biudžetas. Įgaliojimai, susiję su trišaliu dialogu (balsavimas)
  
8.11.ES tarptautinių kultūrinių ryšių strategijos kūrimas (balsavimas)
  
8.12.Rekomendacijos Tarybai dėl Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos 72-osios sesijos (balsavimas)
  
8.13.ES pramonės strategijos parengimas kaip strateginis prioritetas augimui, užimtumui ir naujovių diegimui Europoje užtikrinti (balsavimas)
 9.Paaiškinimai dėl balsavimo
 10.Balsavimo pataisymai ir ketinimai
 11.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas
 12.Pranešimas dėl 2016 m. Komisijos ataskaitos dėl Turkijos (diskusijos)
 13.Europos darnaus vystymosi fondas (EDVF) ir EDVF garantijos bei EDVF garantijų fondo sukūrimas ***I (diskusijos)
 14.ES veiksmai siekiant tvarumo - Aukšto lygio politinis forumas darnaus vystymosi srityje (diskusijos)
 15.Viena Europos Parlamento būstinė (diskusijos)
 16.Sanglaudos ir vystymosi skatinimas atokiausiuose ES regionuose: SESV 349 straipsnio įgyvendinimas (diskusijos)
 17.Komitetų sudėtis
 18.Neseniai vykę gaisrai Portugalijoje ir Ispanijoje: ES reagavimo priemonės ir prevencijos bei civilinės saugos procedūros (diskusijos)
 19.Dvigubo apmokestinimo ginčų sprendimo mechanizmai Europos Sąjungoje * (diskusijos)
 20.2017 m. gegužės 16 d. Teisingumo Teismo sprendimas dėl ES ir Singapūro LPS (diskusijos)
 21.Deleguotieji aktai (Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 6 dalis)
 22.Asignavimų perkėlimas
 23.Gauti dokumentai
 24.Kito posėdžio darbotvarkė
 25.Posėdžio pabaiga
 DALYVIŲ SĄRAŠAS
Protokolas (225 kb) Dalyvių sąrašas (64 kb) Balsavimo rezultatai (180 kb) Rezultāti balsošanai pēc saraksta (2856 kb) 
 
Protokolas (84 kb) Dalyvių sąrašas (11 kb) Balsavimo rezultatai (44 kb) Rezultāti balsošanai pēc saraksta (347 kb) 
 
Protokolas (287 kb) Dalyvių sąrašas (63 kb) Balsavimo rezultatai (733 kb) Rezultāti balsošanai pēc saraksta (2605 kb) 
Teisinė informacija - Privatumo politika