Iepriekšējais 
 Nākošais 
ProtokolsBalsojumiBalsojumi pēc sarakstaPieņemtie tekstiStenogramma
Protokols
Trešdiena, 2017. gada 5. jūlijs - Strasbūra
 1.Sēdes atklāšana
 2.Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (iesniegto rezolūciju priekšlikumu paziņošana)
 3.Vērienīgas ES rūpniecības stratēģijas veidošana kā stratēģiska prioritāte izaugsmei, nodarbinātībai un inovācijai Eiropā (iesniegtie rezolūciju priekšlikumi)
 4.Sarunas pirms Parlamenta pirmā lasījuma (apstiprināšana) (Reglamenta 69.c pants)
 5.2017. gada 7. un 8. jūlija G20 samita sagatavošana (debates)
 6.Padomes Igaunijas prezidentūras pasākumu programmas izklāsts (debates)
 7.Oficiāla sveikšana
 8.Balsošanas laiks
  
8.1.Vienošanās grozīt Monreālas protokolu par ozona slāni noārdošām vielām, kas pieņemta Kigali *** (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  
8.2.Grozījums Konvencijas par gaisa pārrobežu piesārņojumu lielos attālumos Protokolā par paskābināšanas, eitrofikācijas un piezemes ozona līmeņa samazināšanu *** (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  
8.3.ES un Kubas politiskā dialoga un sadarbības nolīguma noslēgšana (piekrišana) *** (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  
8.4.ES un Kubas politiskā dialoga un sadarbības nolīguma noslēgšana (rezolūcija) (balsošana)
  
8.5.Saprašanās memorands starp Eiropas Aģentūru lielapjoma IT sistēmu darbības pārvaldībai brīvības, drošības un tiesiskuma telpā un Eurojust * (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  
8.6.Cīņa pret krāpšanu, kas skar Savienības finanšu intereses, izmantojot krimināltiesības ***II (balsošana)
  
8.7.Savienības tiesiskais regulējums attiecībā uz muitas noteikumu pārkāpumiem un sankcijām ***I (balsošana)
  
8.8.Cilvēka imūndeficīta vīrusa (HIV), tuberkulozes un C vīrushepatīta (HCV) epidēmijas vēršanās plašumā Eiropā (balsošana)
  
8.9.Komisijas 2018. gada darba programmas sagatavošana (balsošana)
  
8.10.2018. gada budžets — pilnvarojums trialogam (balsošana)
  
8.11.ES stratēģijas veidošana starptautisko kultūras attiecību jomā (balsošana)
  
8.12.Ieteikums Padomei par Apvienoto Nāciju Organizācijas Ģenerālās asamblejas 72. sesiju (balsošana)
  
8.13.Vērienīgas ES rūpniecības stratēģijas veidošana kā stratēģiska prioritāte izaugsmei, nodarbinātībai un inovācijai Eiropā (balsošana)
 9.Balsojumu skaidrojumi
 10.Balsojumu labojumi un nodomi balsot
 11.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana
 12.2016. gada ziņojums par Turciju (debates)
 13.Eiropas Fonds ilgtspējīgai attīstībai (EFIA) un EFIA garantijas un EFIA garantiju fonda izveide ***I (debates)
 14.ES rīcība ilgtspējības jomā - Augsta līmeņa politiskais forums ilgtspējīgas attīstības jautājumos (debates)
 15.Eiropas Parlamenta viena darba vieta (debates)
 16.Kohēzijas un attīstības veicināšana ES tālākajos reģionos (debates)
 17.Komiteju sastāvs
 18.Nesenie meža ugunsgrēki Portugālē un Spānijā: ES reaģēšanas instrumenti un novēršanas un civilās aizsardzības procedūras (debates)
 19.Nodokļu dubultās uzlikšanas strīdu izšķiršanas mehānismi Eiropas Savienībā * (debates)
 20.Tiesas 2017. gada 16. maija nolēmums par ES un Singapūras BTN (debates)
 21.Deleģētie akti (Reglamenta 105. panta 6. punkts)
 22.Apropriāciju pārvietojumi
 23.Dokumentu iesniegšana
 24.Nākamās sēdes darba kārtība
 25.Sēdes slēgšana
 APMEKLĒJUMU REĢISTRS
Protokols (225 kb) Apmeklējumu reģistrs (64 kb) Balsošanas rezultāti (180 kb) Vardinio balsavimo rezultatai (2856 kb) 
 
Protokols (83 kb) Apmeklējumu reģistrs (11 kb) Balsošanas rezultāti (44 kb) Vardinio balsavimo rezultatai (160 kb) 
 
Protokols (286 kb) Apmeklējumu reģistrs (64 kb) Balsošanas rezultāti (809 kb) Vardinio balsavimo rezultatai (2645 kb) 
Juridisks paziņojums - Privātuma politika