Preċedenti 
 Li jmiss 
RCVVOTESPVTACRE
Minuti
L-Erbgħa, 5 ta' Lulju 2017 - Strasburgu
 1.Ftuħ tas-seduta
 2.Dibattiti dwar każi ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem u tal-prinċipji tad-demokrazija u tal-istat tad-dritt (tħabbir tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa)
 3.Il-bini ta' strateġija industrijali ambizzjuża tal-UE bħala prijorità strateġika għat-tkabbir, l-impjiegi u l-innovazzjoni fl-Ewropa (mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa)
 4.Negozjati Interistituzzjonali (approvazzjoni) ((Artikolu 69c tar-Regoli ta' Proċedura))
 5.Tħejjija għas-Summit tal-G20 tas-7 u t-8 ta' Lulju 2017 (dibattitu)
 6.Preżentazzjoni tal-prijoritajiet tal-Presidenza Estonjana tal-Kunsill (dibattitu)
 7.Merħba
 8.Ħin tal-votazzjonijiet
  
8.1.Ftehim biex jiġi emendat il-Protokoll ta’ Montreal dwar sustanzi li jnaqqsu s-saff tal-ożonu, adottat f’Kigali *** (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
8.2.Konvenzjoni dwar it-Tniġġis Transkonfini tal-Arja Fuq Distanza Twila sabiex jitnaqqsu l-aċidifikazzjoni, l-ewtrofikazzjoni u l-ożonu troposferiku *** (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
8.3.Il-konklużjoni tal-Ftehim ta' Djalogu Politiku u ta' Kooperazzjoni UE-Kuba (Approvazzjoni) *** (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
8.4.Il-konklużjoni tal-Ftehim ta' Djalogu Politiku u ta' Kooperazzjoni UE-Kuba (Riżoluzzjoni) (votazzjoni)
  
8.5.Memorandum ta' Qbil bejn l-Aġenzija Ewropea għat-tmexxija operattiva tas-sistemi tal-IT fuq skala kbira fl-ispazju ta’ libertà, sigurtà u ġustizzja u l-Eurojust * (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
8.6.Ġlieda kontra l-frodi li jaffettwaw l-interessi finanzjarji tal-Unjoni permezz tal-liġi kriminali ***II (votazzjoni)
  
8.7.Il-qafas ġuridiku tal-Unjoni għal ksur doganali u sanzjonijiet ***I (votazzjoni)
  
8.8.Żieda fl-epidemiji tal-HIV, Tuberkulożi u Epatite C fl-Ewropa (votazzjoni)
  
8.9.Tħejjija tal-Programm ta' Ħidma tal-Kummissjoni għall-2018 (votazzjoni)
  
8.10.Baġit 2018 - Mandat għat-Trilogu (votazzjoni)
  
8.11.Lejn strateġija tal-UE għar-relazzjonijiet kulturali internazzjonali (votazzjoni)
  
8.12.Rakkomandazzjoni lill-Kunsill dwar it-72 Sessjoni tal-Assemblea Ġenerali tan-Nazzjonijiet Uniti (votazzjoni)
  
8.13.Il-bini ta' strateġija industrijali ambizzjuża tal-UE bħala prijorità strateġika għat-tkabbir, l-impjiegi u l-innovazzjoni fl-Ewropa (votazzjoni)
 9.Spjegazzjonijiet tal-vot
 10.Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot
 11.Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta preċedenti
 12.Rapport tal-2016 dwar it-Turkija (dibattitu)
 13.Il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Sostenibbli (EFSD) u t-twaqqif tal-Garanzija tal-EFSD u tal-Fond ta' Garanzija tal-EFSD ***I (dibattitu)
 14.Azzjoni tal-UE għas-sostenibbiltà - Forum Politiku ta' Livell Għoli dwar l-Iżvilupp Sostenibbli (dibattitu)
 15.Sede Unika tal-Parlament Ewropew (dibattitu)
 16.Il-promozzjoni tal-koeżjoni u l-iżvilupp fir-reġjuni ultraperiferiċi tal-Unjoni (dibattitu)
 17.Kompożizzjoni tal-kumitati
 18.In-nirien fil-foresti riċenti fil-Portugall u fi Spanja: L-istrumenti ta' rispons tal-UE u l-proċeduri dwar il-prevenzjoni u l-protezzjoni ċivili (dibattitu)
 19.Mekkaniżmi għas-Soluzzjoni tat-Tilwim dwar it-Tassazzjoni Doppja fl-Unjoni Ewropea * (dibattitu)
 20.Deċiżjoni tal-Qorti tal-Ġustizzja tas-16 ta' Mejju 2017 dwar l-FTA bejn l-UE u Singapore (dibattitu)
 21.Atti delegati (Artikolu 105(6) tar-Regoli ta' Proċedura)
 22.Trasferiment ta' approprjazzjonijiet
 23.Dokumenti mressqa
 24.L-aġenda tas-seduta li jmiss
 25.Għeluq tas-seduta
 REĠISTRU TAL-ATTENDENZA
Minuti (226 kb) Reġistru tal-attendenza (64 kb) Riżultati tal-votazzjonijiet (180 kb) Riżultat tal-votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet (2856 kb) 
 
Minuti (84 kb) Reġistru tal-attendenza (11 kb) Riżultati tal-votazzjonijiet (44 kb) Riżultat tal-votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet (161 kb) 
 
Minuti (294 kb) Reġistru tal-attendenza (64 kb) Riżultati tal-votazzjonijiet (749 kb) Riżultat tal-votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet (2635 kb) 
Avviż legali - Politika tal-privatezza