Înapoi 
 Înainte 
Proces-verbalVoturiVoturi prin apel nominalTexte adoptateStenograma
Proces-verbal
Miercuri, 5 iulie 2017 - Strasbourg
 1.Deschiderea ședinței
 2.Dezbatere asupra unor cazuri de încălcare a drepturilor omului, a democrației și a statului de drept (anunțul propunerilor de rezoluție depuse)
 3.Elaborarea unei strategii industriale a UE ambițioase ca prioritate strategică pentru creștere economică, ocuparea forței de muncă și inovarea din Europa (propuneri de rezoluție depuse)
 4.Negocieri înaintea primei lecturi a Parlamentului (aprobare) (articolul 69c din Regulamentul de procedură)
 5.Pregătirea summitului G20 din 7-8 iulie 2017 (dezbatere)
 6.Prezentarea programului de activități al Președinției estoniene a Consiliului (dezbatere)
 7.Urări de bun venit
 8.Votare
  
8.1.Acordul de modificare a Protocolului de la Montreal privind substanțele care epuizează stratul de ozon, adoptat la Kigali *** (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
8.2.Convenția privind poluarea atmosferică transfrontalieră pe distanțe lungi pentru a reduce gradul de acidifiere, eutrofizare și nivelul de ozon troposferic *** (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
8.3.Încheierea Acordului de dialog politic și de cooperare dintre UE și Cuba (aprobare) *** (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
8.4.Încheierea Acordului de dialog politic și de cooperare dintre UE și Cuba (rezoluție) (vot)
  
8.5.Memorandum de înțelegere dintre Agenția Europeană pentru Gestionarea Operațională a Sistemelor Informatice la Scară Largă în Spațiul de Libertate, Securitate și Justiție și Eurojust * (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
8.6.Combaterea fraudelor îndreptate împotriva intereselor financiare ale Uniunii prin intermediul dreptului penal ***II (vot)
  
8.7.Cadrul juridic al Uniunii referitor la încălcările dispozițiilor vamale și la sancțiunile aferente ***I (vot)
  
8.8.Epidemiile de HIV, tuberculoză și hepatita C, în creștere în Europa (vot)
  
8.9.Pregătirea programului de lucru al Comisiei pentru 2018 (vot)
  
8.10.Bugetul pe 2018 - mandatul pentru trilog (vot)
  
8.11.Către o strategie a UE pentru relațiile culturale internaționale (vot)
  
8.12.Recomandare adresată Consiliului privind cea de-a 72-a sesiune a Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite (vot)
  
8.13.Elaborarea unei strategii industriale a UE ambițioase ca prioritate strategică pentru creștere economică, ocuparea forței de muncă și inovarea din Europa (vot)
 9.Explicații privind votul
 10.Corectarea voturilor și intențiile de vot
 11.Aprobarea procesului-verbal al ședinței precedente
 12.Raportul privind Turcia pe 2016 (dezbatere)
 13.Fondul european pentru dezvoltare durabilă (FEDD) și instituirea Garanției FEDD și a Fondului de garantare FEDD ***I (dezbatere)
 14.Acțiunea UE pentru sustenabilitate - Forumul politic la nivel înalt pentru dezvoltare durabilă (dezbatere)
 15.Sediu unic pentru Parlamentul European (dezbatere)
 16.Promovarea coeziunii și a dezvoltării în regiunile ultraperiferice ale UE (dezbatere)
 17.Componența comisiilor
 18.Incendiile forestiere recente din Portugalia și Spania: instrumentele și procedurile de răspuns ale UE privind prevenirea și protecția civilă (dezbatere)
 19.Mecanismele de soluționare a litigiilor legate de dubla impunere în Uniunea Europeană * (dezbatere)
 20.Hotărârea Curții de Justiție din 16 mai 2017 privind ALS UE - Singapore (dezbatere)
 21.Acte delegate [articolul 105 alineatul (6) din Regulamentul de procedură]
 22.Transferuri de credite
 23.Depunere de documente
 24.Ordinea de zi a următoarei ședințe
 25.Ridicarea ședinței
 LISTĂ DE PREZENȚĂ
Proces-verbal (229 kb) Listă de prezență (64 kb) Rezultatele voturilor (180 kb) Rezultatul votului prin apel nominal (2856 kb) 
 
Proces-verbal (84 kb) Listă de prezență (11 kb) Rezultatele voturilor (45 kb) Rezultatul votului prin apel nominal (159 kb) 
 
Proces-verbal (290 kb) Listă de prezență (64 kb) Rezultatele voturilor (728 kb) Rezultatul votului prin apel nominal (2643 kb) 
Aviz juridic - Politica de confidențialitate