Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Zápisnica
Streda, 5. júla 2017 - Štrasburg
 1.Otvorenie rokovania
 2.Rozprava o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a zásad právneho štátu (oznámenie o predložených návrhoch uznesení)
 3.Budovanie ambicióznej priemyselnej stratégie EÚ ako strategickej priority pre rast, zamestnanosť a inovácie v Európe (predložené návrhy uznesení)
 4.Rokovanie pred prvým čítaním v Parlamente (schválenie) (článok 69c rokovacieho poriadku)
 5.Príprava samitu G20, ktorý sa bude konať 7. a 8. júla 2017 (rozprava)
 6.Prezentácia programu aktivít estónskeho predsedníctva Rady (rozprava)
 7.Oficiálne privítanie
 8.Hlasovanie
  8.1.Dohoda prijatá v Kigali s cieľom zmeniť Montrealský protokol o látkach, ktoré poškodzujú ozónovú vrstvu *** (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  8.2.Dohovor o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranicami štátov s cieľom zníženia acidifikácie, eutrofizácie a prízemného ozónu *** (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  8.3.Uzavretie Dohody o politickom dialógu a spolupráci medzi EÚ a Kubou (súhlas) *** (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  8.4.Uzavretie Dohody o politickom dialógu a spolupráci medzi EÚ a Kubou (uznesenie) (hlasovanie)
  8.5.Memorandum o porozumení medzi Európskou agentúrou na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti a Eurojustom * (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  8.6.Boj proti podvodom poškodzujúcim finančné záujmy Únie prostredníctvom trestného práva ***II (hlasovanie)
  8.7.Právny rámec Únie pre porušenia colných predpisov a sankcie ***I (hlasovanie)
  8.8.Šírenie epidémie HIV, tuberkulózy a hepatitídy typu C v Európe (hlasovanie)
  8.9.Príprava pracovného programu Komisie na rok 2018 (hlasovanie)
  8.10.Rozpočet na rok 2018 – mandát na trialóg (hlasovanie)
  8.11.Stratégia EÚ pre medzinárodné kultúrne vzťahy (hlasovanie)
  8.12.Odporúčanie pre Radu k 72. zasadnutiu Valného zhromaždenia OSN (hlasovanie)
  8.13.Budovanie ambicióznej priemyselnej stratégie EÚ ako strategickej priority pre rast, zamestnanosť a inovácie v Európe (hlasovanie)
 9.Vysvetlenia hlasovania
 10.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 11.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 12.Správa o Turecku za rok 2016 (rozprava)
 13.Európsky fond pre trvalo udržateľný rozvoj (EFSD) a vytvorenie záruky EFSD a záručného fondu EFSD ***I (rozprava)
 14.Opatrenia EÚ zamerané na udržateľnosť - Politické fórum na vysokej úrovni pre udržateľný rozvoj (rozprava)
 15.Jediné sídlo Európskeho parlamentu (rozprava)
 16.Podpora súdržnosti a rozvoja v najvzdialenejších regiónoch EÚ (rozprava)
 17.Zloženie výborov
 18.Nedávne lesné požiare v Portugalsku a Španielsku: nástroje reakcie EÚ a postupy prevencie a civilnej ochrany (rozprava)
 19.Mechanizmy riešenia sporov týkajúcich sa dvojitého zdanenia v EÚ * (rozprava)
 20.Rozsudok Súdneho dvora zo 16. mája 2017 o dohode o voľnom obchode medzi EÚ a Singapurom (rozprava)
 21.Delegované akty (článok 105 ods. 6 rokovacieho poriadku)
 22.Presun rozpočtových prostriedkov
 23.Predloženie dokumentov
 24.Program rokovania na nasledujúci deň
 25.Skončenie rokovania
 Prezenčná listina
Zápisnica (221 kb) Prezenčná listina (64 kb) Výsledky hlasovaní (179 kb) Hlasovania podľa mien (2856 kb) 
 
Zápisnica (84 kb) Prezenčná listina (11 kb) Výsledky hlasovaní (44 kb) Hlasovania podľa mien (166 kb) 
 
Zápisnica (288 kb) Prezenčná listina (64 kb) Výsledky hlasovaní (734 kb) Hlasovania podľa mien (2643 kb) 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia