Prejšnje 
 Naslednje 
ZapisnikGlasovanjaPoimensko glasovanjeSprejeta besedilaDobesedni zapis
Zapisnik
Sreda, 5. julij 2017 - Strasbourg
 1.Otvoritev seje
 2.Razprava o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (napoved vloženih predlogov resolucij)
 3.Ambiciozna industrijska strategija EU kot prednostna naloga za rast, delovna mesta in inovacije v Evropi (vloženi predlogi resolucij)
 4.Pogajanja pred prvo obravnavo v Parlamentu (odobritev) (člen 69c)
 5.Priprava vrha skupine G20 7. in 8. julija 2017 (razprava)
 6.Predstavitev prednostnih nalog estonskega predsedovanja Svetu (razprava)
 7.Dobrodošlica
 8.Čas glasovanja
  
8.1.Sporazum o spremembi Montrealskega protokola o substancah, ki škodljivo delujejo na ozonski plašč, sprejeti v Kigaliju *** (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  
8.2.Konvencija o onesnaževanju zraka na velike razdalje preko meja za zmanjšanje zakisljevanja, evtrofikacije in prizemnega ozona *** (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  
8.3.Sklenitev sporazuma o političnem dialogu in sodelovanju med EU in Kubo (odobritev) *** (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  
8.4.Sklenitev sporazuma o političnem dialogu in sodelovanju med EU in Kubo (resolucija) (glasovanje)
  
8.5.Memorandum o soglasju med Evropsko agencijo za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov s področja svobode, varnosti in pravice ter Eurojustom * (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  
8.6.Boj proti goljufijam, ki škodijo finančnim interesom Unije, z uporabo kazenskega prava ***II (glasovanje)
  
8.7.Pravni okvir Unije za carinske kršitve in sankcije ***I (glasovanje)
  
8.8.Širjenje epidemije HIV, tuberkuloze in hepatitisa C v Evropi (glasovanje)
  
8.9.Priprava delovnega programa Komisije za leto 2018 (glasovanje)
  
8.10.Proračun 2018 - pooblastilo za trialog (glasovanje)
  
8.11.Oblikovanje strategije EU za mednarodne kulturne povezave (glasovanje)
  
8.12.Priporočila Svetu o 72. zasedanju generalne skupščine Združenih narodov (glasovanje)
  
8.13.Ambiciozna industrijska strategija EU kot prednostna naloga za rast, delovna mesta in inovacije v Evropi (glasovanje)
 9.Obrazložitve glasovanja
 10.Popravki in namere glasovanj
 11.Sprejetje zapisnika predhodne seje
 12.Poročilo o Turčiji za leto 2016 (razprava)
 13.Evropski sklad za trajnostni razvoj (EFSD) ter ustanovitev jamstva EFSD in jamstvenega sklada EFSD ***I (razprava)
 14.Ukrepanje EU za trajnost - Politični forum na visoki ravni o trajnostnem razvoju (razprava)
 15.En sam sedež Evropskega parlamenta (razprava)
 16.Spodbujanje kohezije in razvoja v najbolj oddaljenih regijah EU (razprava)
 17.Sestava odborov
 18.Nedavni gozdni požari na Portugalskem in v Španiji: instrumenti in postopki za odziv EU na področju preprečevanja in civilne zaščite (razprava)
 19.Mehanizmi za reševanje sporov glede dvojnega obdavčevanja v Evropski uniji * (razprava)
 20.Sodba Sodišča z dne 16. maja 2017 o prostotrgovinskem sporazumu EU-Singapur (razprava)
 21.Delegirani akti (člen 105(6) Poslovnika)
 22.Prerazporeditev sredstev
 23.Predložitev dokumentov
 24.Dnevni red naslednje seje
 25.Zaključek seje
 SEZNAM NAVZOČIH
Zapisnik (220 kb) Seznam navzočih (64 kb) Izidi glasovanj (179 kb) Izid poimenskega glasovanja (2856 kb) 
 
Zapisnik (83 kb) Seznam navzočih (11 kb) Izidi glasovanj (46 kb) Izid poimenskega glasovanja (163 kb) 
 
Zapisnik (279 kb) Seznam navzočih (64 kb) Izidi glasovanj (727 kb) Izid poimenskega glasovanja (2633 kb) 
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov