Ευρετήριο 
Συνοπτικά πρακτικά
PDF 774kWORD 54k
Τετάρτη 5 Ιουλίου 2017 - Στρασβούργο
Αποτελέσματα ψηφοφοριών

 Επεξήγηση των συντομογραφιών και συμβόλων

 1. Συμφωνία για την τροποποίηση του πρωτοκόλλου του Μόντρεαλ για τις ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος, που εγκρίθηκε στο Κιγκάλι *** 

Σύσταση: Kateřina Konečná (A8-0237/2017)

ΘέμαΟΚ, κλπ.ΨηφοφορίαΨηφοφορίες με ΟΚ/ΗΨ - παρατηρήσεις
ψηφοφορία: έγκρισηΟΚ+604, 31, 19

 2. Σύμβαση για τη διαμεθοριακή ρύπανση της ατμόσφαιρας σε μεγάλη απόσταση, για τη μείωση της οξίνισης, του ευτροφισμού και του όζοντος σε επίπεδο εδάφους *** 

Σύσταση: Adina-Ioana Vălean (A8-0241/2017)

ΘέμαΟΚ, κλπ.ΨηφοφορίαΨηφοφορίες με ΟΚ/ΗΨ - παρατηρήσεις
ψηφοφορία: έγκρισηΟΚ+630, 10, 25

 3. Σύναψη της συμφωνίας πολιτικού διαλόγου και συνεργασίας ΕΕ-Κούβας (Έγκριση) *** 

Σύσταση: Elena Valenciano (A8-0232/2017)

ΘέμαΟΚ, κλπ.ΨηφοφορίαΨηφοφορίες με ΟΚ/ΗΨ - παρατηρήσεις
ψηφοφορία: έγκρισηΟΚ+567, 65, 31

 4. Σύναψη της συμφωνίας πολιτικού διαλόγου και συνεργασίας ΕΕ-Κούβας (Ψήφισμα) 

Έκθεση: Elena Valenciano (A8-0233/2017)

ΘέμαΤροπ. αριθ.ΣυντάκτηςΟΚ, κλπ.ΨηφοφορίαΨηφοφορίες με ΟΚ/ΗΨ - παρατηρήσεις
§ 75ECRΗΨ+342, 254, 68
Μετά την § 126ECRΗΨ-295, 350, 15
Μετά την § 167GUE/NGLΟΚ-96, 520, 49
Μετά την § 178GUE/NGLΟΚ-123, 513, 29
§ 183PPEΟΚ+307, 303, 53
Μετά την αιτ. σκ. ΙΓ4ECRΟΚ-
Αιτιολογική σκέψη ΚΔ1PPEΟΚ+310, 301, 56
Αιτιολογική σκέψη ΚΕPPEΟΚ+326, 313, 31
ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου)ΟΚ+487, 107, 79
Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση
PPE:τροπολογίες 1, 2, 3, 7, 8
Διάφορα
Ο Josu Juaristi Abaunz (ομάδα GUE/NGL) απέσυρε την υπογραφή του από την τροπολογία 7.

 5. Μνημόνιο κατανόησης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων ΤΠ Μεγάλης Κλίμακας στον Χώρο Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης και της Eurojust * 

Έκθεση: Claude Moraes (A8-0215/2017)

ΘέμαΟΚ, κλπ.ΨηφοφορίαΨηφοφορίες με ΟΚ/ΗΨ - παρατηρήσεις
μοναδική ψηφοφορίαΟΚ+597, 64, 6

 6. Καταπολέμηση, μέσω του ποινικού δικαίου, της απάτης εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης ***II 

Σύσταση για δεύτερη ανάγνωση: Ingeborg Gräßle και Juan Fernando López Aguilar (A8-0230/2017) (απαιτείται πλειοψηφία των μελών που συνθέτουν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο)

ΘέμαΤροπ. αριθ.ΣυντάκτηςΟΚ, κλπ.ΨηφοφορίαΨηφοφορίες με ΟΚ/ΗΨ - παρατηρήσεις
πρόταση απόρριψης της πρότασης του Συμβουλίου1EFDDΟΚ-74, 510, 82
κηρύσσεται εγκριθείσα
Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση
EFDD:τροπολογία 1

 7. Ενωσιακό νομικό πλαίσιο για τις τελωνειακές παραβάσεις και τις σχετικές κυρώσεις ***I 

Έκθεση: Kaja Kallas (A8-0239/2016)

ΘέμαΟΚ, κλπ.ΨηφοφορίαΨηφοφορίες με ΟΚ/ΗΨ - παρατηρήσεις
Περάτωση της πρώτης ανάγνωσηςΕγκρίθηκε χωρίς ψηφοφορία
Διάφορα
Η έκθεση διαβιβάστηκε στην Επιτροπή στις 25 Οκτωβρίου 2016 για διοργανικές διαπραγματεύσεις.

 8. Προτάσεις ψηφίσματος - HIV/AIDS, φυματίωση και ηπατίτιδα C παρουσιάζουν έξαρση στην Ευρώπη 

Πρόταση ψηφίσματος: B8-0436/2017

ΘέμαΟΚ, κλπ.ΨηφοφορίαΨηφοφορίες με ΟΚ/ΗΨ - παρατηρήσεις
Πρόταση ψηφίσματος: B8-0436/2017
(επιτροπή ENVI)
ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου)+

 9. Προετοιμασία του Προγράμματος Εργασίας της Επιτροπής για το 2018 

Προτάσεις ψηφίσματος: B8-0434/2017, B8-0435/2017, B8-0450/2017, B8-0451/2017, B8-0454/2017, B8-0455/2017, B8-0456/2017

ΘέμαΤροπ. αριθ.ΣυντάκτηςΟΚ, κλπ.ΨηφοφορίαΨηφοφορίες με ΟΚ/ΗΨ - παρατηρήσεις
Πρόταση ψηφίσματος: κοινό RC-B8-0434/2017
(PPE, ECR, ALDE)
§ 1§αρχικό κείμενοψ.τμ.
1+
2+
Μετά την § 13GUE/NGL-
4GUE/NGL-
5GUE/NGLΟΚ-308, 336, 30
6GUE/NGLΟΚ-274, 360, 37
7GUE/NGL-
8GUE/NGL-
9GUE/NGL-
10GUE/NGLΟΚ-88, 381, 206
11GUE/NGL-
12GUE/NGL-
13GUE/NGL-
14GUE/NGLΟΚ-145, 380, 150
15GUE/NGLΟΚ-277, 378, 13
16GUE/NGL-
91EFDDΟΚ-69, 574, 33
92EFDDΟΚ-38, 607, 27
93EFDDΟΚ-68, 581, 20
94EFDDΟΚ-84, 572, 24
95EFDDΟΚ-37, 574, 66
96EFDD-
97EFDD-
98EFDDΟΚ-41, 407, 228
99EFDDΟΚ-290, 372, 13
100EFDDΟΚ-178, 347, 151
101EFDDΟΚ-115, 529, 35
102EFDDΟΚ-130, 527, 17
Μετά την § 217GUE/NGL-
18GUE/NGL-
19GUE/NGL-
20GUE/NGLΟΚ-66, 374, 238
21GUE/NGLΟΚ-116, 541, 10
22GUE/NGLΟΚ-103, 352, 222
23GUE/NGLΟΚ-104, 415, 159
24GUE/NGLΟΚ-86, 560, 28
25GUE/NGLΟΚ-100, 559, 17
26GUE/NGLΟΚ+321, 312, 41
27GUE/NGLΟΚ-74, 351, 253
28GUE/NGLΟΚ-75, 558, 43
29GUE/NGLΟΚ-75, 375, 221
30GUE/NGLΟΚ-293, 369, 12
31GUE/NGL-
32GUE/NGLΟΚ-303, 343, 29
33GUE/NGLΟΚ-160, 344, 173
34GUE/NGL-
35GUE/NGL-
36GUE/NGL+
37GUE/NGL-
38GUE/NGL-
39GUE/NGL-
62S&DΟΚ-264, 363, 54
§ 3§αρχικό κείμενοψ.τμ.
1/ΟΚ+496, 109, 70
2+
Μετά την § 340GUE/NGL-
41GUE/NGL-
42GUE/NGL-
43GUE/NGL-
44GUE/NGL-
45GUE/NGL-
46GUE/NGL-
47GUE/NGL-
48GUE/NGL-
49GUE/NGLΟΚ+325, 319, 33
50S&DΟΚ-268, 353, 50
57S&DΟΚ-268, 374, 36
§ 5§αρχικό κείμενοψ.τμ.
1+
2/ΟΚ+526, 116, 34
3/ΟΚ+470, 188, 14
4/ΟΚ+506, 119, 54
Μετά την § 561S&DΟΚ-252, 409, 15
§ 6§αρχικό κείμενοψ.τμ.
1+
2+
§ 782ALDEΗΨ-302, 348, 28
§αρχικό κείμενοψ.τμ.
1/ΟΚ+495, 159, 20
2/ΟΚ+317, 305, 48
§ 9§αρχικό κείμενοΟΚ+324, 319, 30
§ 10§αρχικό κείμενοχ.ψ.+
§ 11§αρχικό κείμενοχ.ψ.+
Μετά την § 1185ALDE+
§ 14§αρχικό κείμενοΟΚ+579, 78, 18
Μετά την § 1563S&D-
64S&D-
65S&D-
66S&D-
67S&D-
Μετά την § 2176S&D-
§ 23§αρχικό κείμενοΟΚ+500, 134, 35
Μετά την § 2371S&D-
72S&D-
73S&D-
Μετά την § 2855S&Dψ.τμ.
1+
2-
56S&DΟΚ-262, 354, 55
§ 30§αρχικό κείμενοψ.τμ.
1+
2+
§ 31§αρχικό κείμενοχ.ψ.+
§ 34§αρχικό κείμενοχ.ψ.+
Μετά την § 3454S&DΗΨ-321, 333, 16
§ 35§αρχικό κείμενοχ.ψ.+
Μετά την § 3689ALDE+
90ALDE+
§ 38§αρχικό κείμενοχ.ψ.+
§ 45§αρχικό κείμενοχ.ψ.+
Μετά την § 4658S&DΟΚ+326, 141, 205
Μετά την § 4959S&D+
60S&D-
§ 5088ALDE+
§αρχικό κείμενοχ.ψ.
§ 54§αρχικό κείμενοχ.ψ.+
§ 5683ALDE+
§ 6084ALDE+
Μετά την § 6377S&DΟΚ+345, 297, 30
78S&DΗΨ+322, 321, 30
79S&DΗΨ+328, 325, 17
80S&DΗΨ-276, 322, 75
81S&DΗΨ+336, 320, 12
§ 68§αρχικό κείμενοχ.ψ.+
Μετά την § 6851S&D+
53S&DΟΚ-305, 353, 17
86ALDE+
87ALDEΗΨ+366, 278, 23
52S&D
§ 69§αρχικό κείμενοχ.ψ.+
§ 71§αρχικό κείμενοχ.ψ.+
§ 74§αρχικό κείμενοχ.ψ.+
Μετά την § 7468S&Dψ.τμ.
1+
2-
3+
4/ΗΨ+333, 330, 10
5+
69S&D-
§ 75§αρχικό κείμενοΟΚ+336, 151, 184
§ 79§αρχικό κείμενοψ.τμ.
1+
2+
§ 80§αρχικό κείμενοΟΚ+477, 161, 29
§ 84§αρχικό κείμενοψ.τμ.
1+
2+
Μετά την § 8470S&D+
§ 89§αρχικό κείμενοψ.τμ.
1+
2+
3+
Μετά την § 8974S&D+
75S&D+
Μετά την αιτ. σκ. A1GUE/NGL-
2GUE/NGL-
Αιτιολογική σκέψη Γ§αρχικό κείμενοχ.ψ.+
Αιτιολογική σκέψη Δ§αρχικό κείμενοψ.τμ.
1+
2+
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ§αρχικό κείμενοχ.ψ.+
ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου)ΗΨ-70, 434, 170
Προτάσεις ψηφίσματος των πολιτικών ομάδων
B8-0434/2017PPE-
B8-0435/2017ALDE-
B8-0450/2017ECR-
Προτάσεις ψηφίσματος μιας πολιτικής ομάδας B8-0451/2017 (Verts/ALE)
§ 35§αρχικό κείμενοχ.ψ.-
ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου)-
Προτάσεις ψηφίσματος των πολιτικών ομάδων
B8-0454/2017S&D-
B8-0455/2017GUE/NGL-
B8-0456/2017EFDD-
Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση
EFDD:τροπολογίες 91, 92, 93, 94, 95, 98, 99, 100, 101, 102 και §§ 7, 14
ENF:§§ 3 (1ο μέρος), 5 (2ο, 3ο, 4ο μέρος), 7, 9, 23, 75, 80
GUE/NGL:τροπολογίες 5, 6, 10, 14, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 49
S&D:τροπολογίες 50, 53, 56, 57, 58, 61, 62, 77
Αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία
ALDE:§§ 1, 38, 45
ECR:§ 54
ENF:§§ 11, 31, 34, 35, 68, 69, 71, 74, αιτιολογικές σκέψεις Γ, ΣΤ
S&D:§§ 9, 10, 50, § 35 (B8-0451/2017)
Αιτήματα για ψηφοφορία κατά τμήματα
ENF:
§ 1
1ο μέροςΣύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "η οποία εκφράστηκε με την άνοδο του εξτρεμισμού", "την ΕΕ και", "της", "και να καταπολεμηθεί η εκμετάλλευση της ανησυχίας αυτής για τη δημιουργία κλίματος φόβου και ανασφάλειας· τονίζει ότι οι δημαγωγικές και ανεδαφικές πολιτικές εκστρατείες μπορεί να δίνουν ψεύτικες ελπίδες σε πολύ βραχυπρόθεσμο ορίζοντα αλλά έχουν επιζήμιες συνέπειες και οδηγούν σε βαθύτερο διχασμό, αστάθεια και συγκρούσεις σε ολόκληρη την Ευρώπη"
2ο μέροςοι λέξεις αυτές
§ 3
1ο μέρος"θεωρεί ότι μια άκρως ανταγωνιστική κοινωνική οικονομία της αγοράς αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της ευρωπαϊκής κοινωνίας πάνω στον οποίο χτίστηκαν οι ευρωπαϊκές πολιτικές που ωφελούν άμεσα τους πολίτες στην καθημερινή ζωή τους"
2ο μέρος"υποστηρίζει τις πρωτοβουλίες για τη βελτίωση της ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής"
§ 6
1ο μέροςΣύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "επιταχύνει τις εργασίες για την ολοκλήρωση της Ένωσης Κεφαλαιαγορών (CMU), ώστε να"
2ο μέροςοι λέξεις αυτές
§ 30
1ο μέροςΣύνολο του κειμένου εκτός από τις δύο πρώτες περιπτώσεις
2ο μέροςοι περιπτώσεις αυτές
§ 79
1ο μέροςΣύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "συμπεριλαμβανομένων των ατόμων ΛΟΑΔΜ"
2ο μέροςοι λέξεις αυτές
§ 84
1ο μέροςΣύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "με έναν συνδυασμό αυξημένης χρηματοδοτικής συνδρομής" και "πρόσβασης στην αγορά και βελτιωμένης κινητικότητας"
2ο μέροςοι λέξεις αυτές
Αιτιολογική σκέψη Δ
1ο μέροςΣύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "με χαμηλό πληθωρισμό και"
2ο μέροςοι λέξεις αυτές
S&D:
§ 89
1ο μέρος"καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι όλες οι νομοθετικές προτάσεις υποβάλλονται σε διεξοδική εκτίμηση του αντικτύπου και ανάλυση κόστους οφέλους· – η δοκιμή ΜΜΕ πραγματοποιείται σε όλες τις ΓΔ και η συστηματική συνεργασία με την επιτροπή ρυθμιστικού ελέγχου έχει ως στόχο να επιτύχει μια περισσότερο διαρθρωμένη εφαρμογή της δοκιμής ΜΜΕ"
2ο μέρος"υποβάλλεται στο Κοινοβούλιο αξιολόγηση της ανεξαρτησίας της επιτροπής ρυθμιστικού ελέγχου κατά την εποπτεία και την παροχή αντικειμενικών συμβουλών όσον αφορά τις εκτιμήσεις αντικτύπου"
3ο μέρος"η ετήσια έρευνα φόρτου (ABS) θα αναπτυχθεί ως ζωτικής σημασίας εργαλείο για τον εντοπισμό και την παρακολούθηση, με τρόπο σαφή και με διαφάνεια, των αποτελεσμάτων των προσπαθειών της Ένωσης για την αποφυγή και τη μείωση των περιττών ρυθμίσεων και του διοικητικού φόρτου, τόσο από την ίδια την Ένωση όσο και από τα κράτη μέλη, κατά τη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο και την ερμηνεία της νομοθεσίας («νομοθετικός υπερθεματισμός»)· θα υποβληθούν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προτάσεις για τη θέσπιση στόχων μείωσης του φόρτου σε βασικούς τομείς, με τη φιλοδοξία να επιτευχθεί μείωση, κατά 25% έως το 2020 και κατά 50% έως το 2030, του οικονομικού κόστους που συνδέεται με τον διοικητικό φόρτο για τις επιχειρήσεις"
PPE:
τροπολογία 55
1ο μέροςΣύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "της χρήσης των δημόσιων συμβάσεων και"
2ο μέροςοι λέξεις αυτές
τροπολογία 68
1ο μέρος"τονίζει την ανάγκη για περαιτέρω μέτρα για την ευθυγράμμιση των εμπορικών πολιτικών της ΕΕ με τους στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης και της συμφωνίας του Παρισιού για το κλίμα και για την προαγωγή, θεμιτών και ρυθμιζόμενων με βάση το συμφέρον όλων των ανθρώπων στον πλανήτη, εμπορικών συναλλαγών σε παγκόσμιο επίπεδο· ζητεί ειδικότερα"
2ο μέρος"νομοθετική πρόταση για την υποχρέωση δέουσας επιμέλειας για τις παγκόσμιες αλυσίδες αξίας, με στόχο την καταπολέμηση αθέμιτων εμπορικών πρακτικών, την εξασφάλιση διαφάνειας και ιχνηλασιμότητας και την τήρηση των ανθρώπινων, εργασιακών και περιβαλλοντικών δικαιωμάτων"
3ο μέρος"επιτυχή και ταχεία ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων για τον εκσυγχρονισμό των μέσων εμπορικής άμυνας της ΕΕ απέναντι στις εμπορικές πρακτικές και τις επιδοτήσεις που χρησιμοποιούνται από τρίτες χώρες και οι οποίες στρεβλώνουν τον ανταγωνισμό· ανάληψη δράσης από την Επιτροπή για να μειωθεί η παγκόσμια πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα χάλυβα στο πλαίσιο ενός πολυμερούς εμπορικού συστήματος που θα βασίζεται σε κανόνες, μεταξύ άλλων μέσω σχετικής νομοθεσίας κατά του ντάμπινγκ και των επιδοτήσεων· περαιτέρω ενέργειες για τη δημιουργία ενός συστήματος πολυμερούς επενδυτικού δικαστηρίου που θα αντικαταστήσει την ιδιωτική διαιτησία στην επίλυση διαφορών μεταξύ επενδυτών και κράτους"
4ο μέρος"προτάσεις από την Επιτροπή για τη μεταρρύθμιση του τρόπου εφαρμογής στις εμπορικές συμφωνίες των κεφαλαίων που αφορούν το «εμπόριο και τη βιώσιμη ανάπτυξη»· δυνατότητα επιβολής κυρώσεων για τη μη τήρηση των διατάξεων περί βιώσιμης ανάπτυξης ως έσχατη λύση όταν όλοι οι άλλοι μηχανισμοί συνεργασίας και διαμεσολάβησης έχουν εξαντληθεί"
5ο μέρος"συγκεκριμένες προτάσεις από την Επιτροπή, με βάση το έγγραφο προβληματισμού για την τιθάσευση της παγκοσμιοποίησης, με στόχο τη δημιουργία βιώσιμων νέων ευκαιριών για τους Ευρωπαίους που έχουν αποκλειστεί εξαιτίας του παγκόσμιου οικονομικού ανταγωνισμού· οι προτάσεις αυτές θα πρέπει να αποτελούν μέρος της επενδυτικής στρατηγικής της ΕΕ για τη βιώσιμη ανάπτυξη και να περιλαμβάνουν επικαιροποίηση και ενίσχυση μέσων όπως το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση· συνεχή πίεση από την Επιτροπή προς το Συμβούλιο προκειμένου να δημοσιεύει τις εντολές διαπραγμάτευσης των εμπορικών διαπραγματεύσεων, θεωρώντας ότι η δημοσιοποίηση θα πρέπει να αποτελεί τον κανόνα, ακόμη και εντολές που έχουν εγκριθεί στο παρελθόν· παροτρύνει την Επιτροπή να εντείνει τις προσπάθειες για να εξασφαλισθεί διαφάνεια και στο ευρύτερο κοινό πέραν των βουλευτών οι οποίοι πρέπει να διαθέτουν πλήρη ενημέρωση σε όλα τα στάδια του κύκλου ζωής των συμφωνιών, και να δώσει έμφαση στην ανάγκη για τακτικό διάλογο με την κοινωνία των πολιτών προκειμένου να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη τους στην εμπορική πολιτική της ΕΕ·"
EFDD, ECR:
§ 7
1ο μέρος"τονίζει ότι μια επιτυχής ευρωπαϊκή πολιτική για τον τομέα της μετανάστευσης προϋποθέτει συμφωνία για έναν δίκαιο και αποτελεσματικό μηχανισμό κατανομής των αιτούντων άσυλο·"
2ο μέρος"τονίζει ότι είναι σημαντικό να επιτευχθεί πρόοδος στην αντιμετώπιση της μεταναστευτικής κρίσης κατά τρόπο που να δείχνει πολύ μεγαλύτερη ευαισθησία στις ευρέως διαδεδομένες ανησυχίες στα κράτη μέλη, σχετικά με την ανεξέλεγκτη μετανάστευση· χαιρετίζει τα πρόσφατα επιτεύγματα όσον αφορά την ενίσχυση της διαχείρισης και τον αποτελεσματικό έλεγχο των εξωτερικών μας συνόρων, που αποτελεί προϋπόθεση για την αποκατάσταση ενός κρίσιμου επιπέδου αμοιβαίας εμπιστοσύνης μεταξύ των κρατών μελών·"
ECR, ENF:
§ 5
1ο μέρος" τονίζει ότι χρειάζεται μια σφαιρική προσέγγιση ώστε να αξιοποιηθούν τα οφέλη και να εξαλειφθούν οι εναπομένουσες αδυναμίες του ενιαίου νομίσματος και, ταυτόχρονα, να διασφαλιστούν η βιωσιμότητα, η ανθεκτικότητα και η ολοκλήρωση της ΟΝΕ, και να επιτευχθούν οι στόχοι για οικονομική μεγέθυνση και πλήρη απασχόληση·" εκτός από: "αξιοποιηθούν τα οφέλη και να εξαλειφθούν οι εναπομένουσες αδυναμίες του ενιαίου νομίσματος και, ταυτόχρονα, να διασφαλιστούν η βιωσιμότητα, η ανθεκτικότητα και η ολοκλήρωση της ΟΝΕ, και να"
2ο μέρος"αξιοποιηθούν τα οφέλη και να εξαλειφθούν οι εναπομένουσες αδυναμίες του ενιαίου νομίσματος και, ταυτόχρονα, να διασφαλιστούν η βιωσιμότητα, η ανθεκτικότητα και η ολοκλήρωση της ΟΝΕ, και να" εκτός από: "και η ολοκλήρωση"
3ο μέρος"και η ολοκλήρωση"
4ο μέρος"θεωρεί ότι η περαιτέρω ανάπτυξη της ΟΝΕ πρέπει να έχει ως βάση, και να επεκτείνει, την υφιστάμενη νομοθεσία και την εφαρμογή της και να περιλαμβάνει μέτρα για την ενίσχυση της νομιμοποίησης και της δημοκρατικής λογοδοσίας της θεσμικής διάρθρωσής της"
Διάφορα
Ο Fabio Massimo Castaldo (ομάδα EFDD) συνυπέγραψε επίσης την πρόταση ψηφίσματος: B8-0456/2016.

 10. Προϋπολογισμός 2018 - Εντολή για τον τριμερή διάλογο 

Έκθεση: Siegfried Mureşan (A8-0249/2017)

ΘέμαΤροπ. αριθ.ΣυντάκτηςΟΚ, κλπ.ΨηφοφορίαΨηφοφορίες με ΟΚ/ΗΨ - παρατηρήσεις
§ 113GUE/NGL-
Μετά την § 11EFDDΟΚ-83, 475, 109
15GUE/NGLΟΚ-88, 554, 16
16GUE/NGL-
§ 217GUE/NGL-
§ 318GUE/NGL-
Μετά την § 319GUE/NGLΟΚ-85, 553, 35
§ 420GUE/NGL-
§ 623GUE/NGL-
2EFDD-
Μετά την § 622GUE/NGL-
§ 724ΔGUE/NGL-
§ 88ALDE-
3EFDD-
25GUE/NGL-
§ 99ENFΟΚ-110, 542, 19
27GUE/NGL-
Μετά την § 1028GUE/NGL-
Μετά την § 1533GUE/NGLΟΚ+534, 130, 7
Μετά την § 164EFDD-
Μετά την § 1829GUE/NGLΟΚ-96, 524, 44
Μετά την § 2330GUE/NGLΟΚ-189, 369, 73
§ 265EFDD-
Μετά την § 3331GUE/NGL-
Μετά την § 356EFDDΗΨ+310, 292, 56
§ 4810ENFΟΚ-121, 499, 34
7EFDDΟΚ-175, 299, 181
§ 5111ENF-
Μετά την § 5512ENFΟΚ-142, 502, 20
32GUE/NGL-
Μετά την αιτιολογική αναφορά 734GUE/NGL-
ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου)ΟΚ+445, 144, 80
Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση
ENF:τροπολογίες 9, 10, 12
EFDD:τροπολογίες 1, 7
GUE/NGL:τροπολογίες 15, 19, 29, 30, 33
Διάφορα
Οι τροπολογίες 14, 21, 26 αποσύρθηκαν.
Η Liadh Ní Riada (ομάδα GUE/NGL) απέσυρε την υπογραφή της από την τροπολογία 19.

 11. Προς μια στρατηγική της ΕΕ για διεθνείς πολιτιστικές σχέσεις 

Έκθεση: Elmar Brok και Silvia Costa (A8-0220/2017)

ΘέμαΟΚ, κλπ.ΨηφοφορίαΨηφοφορίες με ΟΚ/ΗΨ - παρατηρήσεις
ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου)ΟΚ+462, 137, 58

 12. Σύσταση προς το Συμβούλιο σχετικά με την 72η Σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών 

Έκθεση: Andrey Kovatchev (A8-0216/2017)

ΘέμαΤροπ. αριθ.ΣυντάκτηςΟΚ, κλπ.ΨηφοφορίαΨηφοφορίες με ΟΚ/ΗΨ - παρατηρήσεις
§ 1, στοιχείο α4ECR+
5PPE+
7GUE/NGL-
§αρχικό κείμενοψ.τμ.
1
2
§ 1, μετά το στοιχείο α1ALDEΟΚ+613, 21, 30
τροποποιήθηκαν προφορικά
2ALDEΟΚ+602, 30, 33
§ 1, στοιχείο ζ§αρχικό κείμενοψ.τμ.
1/ΗΨ+357, 294, 13
2/ΗΨ-180, 316, 162
3
§ 1, στοιχείο κγGUE/NGLΗΨ-100, 554, 6
§ 1, μετά το στοιχείο λ, μετά τον υπότιτλο9GUE/NGLΟΚ-286, 348, 17
§ 1, μετά το στοιχείο λδ, μετά τον υπότιτλο10GUE/NGL-
§ 1, μετά το στοιχείο μ, μετά τον υπότιτλο11GUE/NGLΗΨ+334, 296, 16
12GUE/NGLΗΨ+334, 281, 26
§ 1, στοιχείο μδ3ALDEΟΚ+539, 29, 81
§ 1, στοιχείο νστ§αρχικό κείμενοψ.τμ.
1+
2+
§ 1, στοιχείο νη§αρχικό κείμενοψ.τμ.
1/ΟΚ+584, 51, 23
2/ΟΚ+471, 139, 42
3+
Αιτιολογική σκέψη ΔGUE/NGLΗΨ+355, 230, 70
ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου)ΟΚ+457, 124, 66
Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση
ALDE:τροπολογίες 1, 2, 3
GUE/NGL:τροπολογία 9
EFDD:§ 1, στοιχείο νη (1ο, 2ο μέρος)
Αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία
PPE:§ 1, στοιχείο ζ
Αιτήματα για ψηφοφορία κατά τμήματα
Verts/ALE:
§ 1, στοιχείο α
1ο μέροςΣύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "συμπεριλαμβανομένων της Γεωργίας, της Μολδαβίας και της Ουκρανίας" και "συμπεριλαμβανομένης της σύγκρουσης στην περιοχή του Ναγκόρνο-Καραμπάχ"
2ο μέροςοι λέξεις αυτές
EFDD:
§ 1, στοιχείο νστ
1ο μέροςΣύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "και να δεσμευτεί περαιτέρω για την ενίσχυση του καθεστώτος παρατηρητή της ΕΕ σε ορισμένους επί μέρους οργανισμούς του ΟΗΕ"
2ο μέροςοι λέξεις αυτές
§ 1, στοιχείο νη
1ο μέρος"να υποστηρίξει ενεργά μια ολοκληρωμένη μεταρρύθμιση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ στη βάση ευρείας συναίνεσης η οποία θα αντανακλά καλύτερα τη νέα παγκόσμια πραγματικότητα και θα ανταποκρίνεται αποτελεσματικότερα στις παρούσες και τις μελλοντικές προκλήσεις ασφαλείας"
2ο μέρος"να υποστηρίξει τον μακροπρόθεσμο στόχο να αποκτήσει η ΕΕ έδρα σε ένα αναμορφωμένο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ"
3ο μέρος"να παροτρύνει τα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ να αποφεύγουν τη χρήση του δικαιώματος αρνησικυρίας τους για υποθέσεις στις οποίες διαπράττονται εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας· να προωθήσει την αναζωογόνηση των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης, καθώς και τον βελτιωμένο συντονισμό και τη συνοχή της δράσης όλων των οργάνων του ΟΗΕ, που θα πρέπει να ενισχύσουν την αποδοτικότητα, την αποτελεσματικότητα, τη νομιμότητα, τη διαφάνεια, τη λογοδοσία, την ικανότητα και την αντιπροσωπευτικότητα του συστήματος, προκειμένου να ανταποκρίνεται ταχύτερα στις παγκόσμιες προκλήσεις"
Verts/ALE, ALDE:
§ 1, στοιχείο ζ
1ο μέρος"να λάβει μέτρα σε συνέχεια της απόφασης του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Δυτική Σαχάρα και"
2ο μέρος"να στηρίξει τις προσπάθειες του ΟΗΕ για τη διασφάλιση δίκαιης και μόνιμης λύσης στη σύγκρουση της Δυτικής Σαχάρας, με βάση το δικαίωμα αυτοδιάθεσης των Σαχράουι και σύμφωνα με τα σχετικά ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών· να ασκήσει πίεση για την ανάθεση στην Αποστολή των Ηνωμένων Εθνών για το Δημοψήφισμα στη Δυτική Σαχάρα (MINURSO) εντολής σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, σε ευθυγράμμιση με όλες τις άλλες ειρηνευτικές αποστολές του ΟΗΕ, και για να επιτραπεί στο προσωπικό της MINURSO να συνεχίσει το έργο του" εκτός από "με όλες" και "και για να επιτραπεί στο προσωπικό της MINURSO να συνεχίσει το έργο του"
3ο μέρος"με όλες" και "και για να επιτραπεί στο προσωπικό της MINURSO να συνεχίσει το έργο του"
Διάφορα
Ο Τάκης Χατζηγεωργίου πρότεινε την εξής προφορική τροπολογία στην τροπολογία 1 :
" β) να εξακολουθήσει να παρέχει την πλήρη υποστήριξή του στις προσπάθειες που καταβάλλει ο ΟΗΕ σχετικά με τη διευκόλυνση μιας συνολικής διευθέτησης για τη λήξη της διχοτόμησης της Κύπρου, και υπογραμμίζει ότι η επίλυση του κυπριακού προβλήματος θα μπορούσε να έχει θετικό αντίκτυπο, αφενός σε ολόκληρη την περιοχή και αφετέρου στους Ελληνοκυπρίους και στους Τουρκοκυπρίους· παροτρύνει το Συμβούλιο να χρησιμοποιήσει όλους τους πόρους του για να υποστηρίξει πλήρως την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας επανένωσης και να στηρίξει τον ρόλο του ΟΗΕ·"

 13. Η ανάπτυξη μιας φιλόδοξης βιομηχανικής στρατηγικής της ΕΕ ως στρατηγική προτεραιότητα για την ανάπτυξη, την απασχόληση και την καινοτομία στην Ευρώπη 

Προτάσεις ψηφίσματος: B8-0439/2017, B8-0440/2017, B8-0445/2017, B8-0446/2017, B8-0447/2017, B8-0448/2017, B8-0449/2017

ΘέμαΤροπ. αριθ.ΣυντάκτηςΟΚ, κλπ.ΨηφοφορίαΨηφοφορίες με ΟΚ/ΗΨ - παρατηρήσεις
Πρόταση ψηφίσματος: κοινό RC-B8-0440/2017
(PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE)
§ 9§αρχικό κείμενοχ.ψ.+
§ 12§αρχικό κείμενοψ.τμ.
1+
2+
§ 15§αρχικό κείμενοχ.ψ.+
§ 16§αρχικό κείμενοψ.τμ.
1+
2+
3+
§ 241PPE+
§αρχικό κείμενοψ.τμ.
1
2
Αιτιολογική σκέψη Ζ§αρχικό κείμενοψ.τμ.
1+
2+
ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου)+
Προτάσεις ψηφίσματος των πολιτικών ομάδων
B8-0439/2017ENF
B8-0440/2017PPE
B8-0445/2017S&D
B8-0446/2017Verts/ALE
B8-0447/2017ALDE
B8-0448/2017GUE/NGL
B8-0449/2017ECR
Αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία
GUE/NGL:§§ 9, 15
Αιτήματα για ψηφοφορία κατά τμήματα
GUE/NGL:
§ 16
1ο μέροςΣύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "ελεύθερο και" και "και ίσους όρους ανταγωνισμού"
2ο μέρος"ελεύθερο και"
3ο μέρος"και ίσους όρους ανταγωνισμού"
§ 24
1ο μέροςΣύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "κυρίως τους τομείς του εμπορίου, του περιβάλλοντος, της έρευνας, των επενδύσεων, του ανταγωνισμού, της ενέργειας και του κλίματος,"
2ο μέροςοι λέξεις αυτές
Αιτιολογική σκέψη Ζ
1ο μέροςΣύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "ότι μια ολοκληρωμένη και εύρυθμη εσωτερική αγορά και " και "ανοικτό και "
2ο μέροςοι λέξεις αυτές
EFDD:
§ 12
1ο μέροςΣύνολο του κειμένου εκτός από: "το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ)"
2ο μέροςοι λέξεις αυτές
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου