Märksõnaregister 
Protokoll
PDF 721kWORD 44k
Kolmapäev, 5. juuli 2017 - Strasbourg
Hääletustulemused

 Lühendite ja sümbolite selgitus

 1. Kigalis vastuvõetud kokkulepe osoonikihti kahandavate ainete Montreali protokolli muutmiseks *** 

Soovitus: Kateřina Konečná (A8-0237/2017)

TeemaNH jneHääletusNH/EH – märkused
hääletus: heakskiitmineNH+604, 31, 19

 2. Piiriülese õhusaaste kauglevi konventsioon hapestumise, eutrofeerumise ja troposfääriosooni vähendamise kohta *** 

Soovitus: Adina-Ioana Vălean (A8-0241/2017)

TeemaNH jneHääletusNH/EH – märkused
hääletus: heakskiitmineNH+630, 10, 25

 3. ELi ja Kuuba vahelise poliitilise dialoogi ja koostöö lepingu sõlmimine (nõusolek) *** 

Soovitus: Elena Valenciano (A8-0232/2017)

TeemaNH jneHääletusNH/EH – märkused
hääletus: heakskiitmineNH+567, 65, 31

 4. ELi ja Kuuba vahelise poliitilise dialoogi ja koostöö lepingu sõlmimine (resolutsioon) 

Raport: Elena Valenciano (A8-0233/2017)

TeemaMe nrEsitajaNH jneHääletusNH/EH – märkused
§ 75ECREH+342, 254, 68
Pärast § 126ECREH295, 350, 15
Pärast § 167GUE/NGLNH96, 520, 49
Pärast § 178GUE/NGLNH123, 513, 29
§ 183PPENH+307, 303, 53
Pärast põhjendust M4ECR
Põhjendus X1PPENH+310, 301, 56
Põhjendus Y2ÜMEPPENH+326, 313, 31
hääletus: resolutsioon (terviktekst)NH+487, 107, 79
Taotlused nimeliseks hääletuseks:
PPE:muudatusettepanekud 1, 2, 3, 7, 8
Mitmesugust
Josu Juaristi Abaunz (fraktsioon GUE/NGL) võttis tagasi oma allkirja muudatusettepanekult 7.

 5. Vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneva ala suuremahuliste IT-süsteemide operatiivjuhtimise Euroopa ameti ja Eurojusti vaheline vastastikuse mõistmise memorandum * 

Raport: Claude Moraes (A8-0215/2017)

TeemaNH jneHääletusNH/EH – märkused
tervikhääletusNH+597, 64, 6

 6. Liidu finantshuve kahjustavate pettuste vastane võitlus kriminaalõiguse abil ***II 

Soovitus teisele lugemisele: Ingeborg Gräßle ja Juan Fernando López Aguilar (A8-0230/2017) (nõutav parlamendi koosseisu häälteenamus)

TeemaMe nrEsitajaNH jneHääletusNH/EH – märkused
ettepanek lükata nõukogu seisukoht tagasi1EFDDNH74, 510, 82
Heaks kiidetud
Taotlused nimeliseks hääletuseks:
EFDD:muudatusettepanek 1

 7. Tollieeskirjade rikkumisi ja asjaomaseid karistusi käsitlev liidu õigusraamistik ***I 

Raport: Kaja Kallas (A8-0239/2016)

TeemaNH jneHääletusNH/EH – märkused
Esimese lugemise lõpetamineHeakskiitmine ilma hääletuseta
Mitmesugust
Raport saadeti 25. oktoobril 2016 tagasi komisjonile institutsioonidevahelisteks läbirääkimisteks.

 8. HIVi, tuberkuloosi ja C-hepatiidi epideemiate laienemine Euroopas 

Resolutsiooni ettepanek: B8-0436//2017

TeemaNH jneHääletusNH/EH – märkused
Resolutsiooni ettepanek 8-0436/2017
(ENVI-komisjon)
hääletus: resolutsioon (terviktekst)+

 9. Komisjoni 2018. aasta tööprogrammi ettevalmistamine 

Resolutsiooni ettepanekud: B8-0434/2017, B8-0435/2017, B8-0450/2017, B8-0451/2017, B8-0454/2017, B8-0455/2017, B8-0456/2017

TeemaMe nrEsitajaNH jneHääletusNH/EH – märkused
Resolutsiooni ühisettepanek RC-B8-0434/2017
(PPE, ECR, ALDE)
§ 1§originaaltekstosa
1+
2+
Pärast § 13GUE/NGL
4GUE/NGL
5GUE/NGLNH308, 336, 30
6GUE/NGLNH274, 360, 37
7GUE/NGL
8GUE/NGL
9GUE/NGL
10GUE/NGLNH88, 381, 206
11GUE/NGL
12GUE/NGL
13GUE/NGL
14GUE/NGLNH145, 380, 150
15GUE/NGLNH277, 378, 13
16GUE/NGL
91EFDDNH69, 574, 33
92EFDDNH38, 607, 27
93EFDDNH68, 581, 20
94EFDDNH84, 572, 24
95EFDDNH37, 574, 66
96EFDD
97EFDD
98EFDDNH41, 407, 228
99EFDDNH290, 372, 13
100EFDDNH178, 347, 151
101EFDDNH115, 529, 35
102EFDDNH130, 527, 17
Pärast § 217GUE/NGL
18GUE/NGL
19GUE/NGL
20GUE/NGLNH66, 374, 238
21GUE/NGLNH116, 541, 10
22GUE/NGLNH103, 352, 222
23GUE/NGLNH104, 415, 159
24GUE/NGLNH86, 560, 28
25GUE/NGLNH100, 559, 17
26GUE/NGLNH+321, 312, 41
27GUE/NGLNH74, 351, 253
28GUE/NGLNH75, 558, 43
29GUE/NGLNH75, 375, 221
30GUE/NGLNH293, 369, 12
31GUE/NGL
32GUE/NGLNH303, 343, 29
33GUE/NGLNH160, 344, 173
34GUE/NGL
35GUE/NGL
36GUE/NGL+
37GUE/NGL
38GUE/NGL
39GUE/NGL
62S&DNH264, 363, 54
§ 3§originaaltekstosa
1/NH+496, 109, 70
2+
Pärast § 340GUE/NGL
41GUE/NGL
42GUE/NGL
43GUE/NGL
44GUE/NGL
45GUE/NGL
46GUE/NGL
47GUE/NGL
48GUE/NGL
49GUE/NGLNH+325, 319, 33
50S&DNH268, 353, 50
57S&DNH268, 374, 36
§ 5§originaaltekstosa
1+
2/NH+526, 116, 34
3/NH+470, 188, 14
4/NH+506, 119, 54
Pärast § 561S&DNH252, 409, 15
§ 6§originaaltekstosa
1+
2+
§ 782ALDEEH302, 348, 28
§originaaltekstosa
1/NH+495, 159, 20
2/NH+317, 305, 48
§ 9§originaaltekstNH+324, 319, 30
§ 10§originaalteksteraldi+
§ 11§originaalteksteraldi+
Pärast § 1185ALDE+
§ 14§originaaltekstNH+579, 78, 18
Pärast § 1563S&D
64S&D
65S&D
66S&D
67S&D
Pärast § 2176S&D
§ 23§originaaltekstNH+500, 134, 35
Pärast § 2371S&D
72S&D
73S&D
Pärast § 2855S&Dosa
1+
2
56S&DNH262, 354, 55
§ 30§originaaltekstosa
1+
2+
§ 31§originaalteksteraldi+
§ 34§originaalteksteraldi+
Pärast § 3454S&DEH321, 333, 16
§ 35§originaalteksteraldi+
Pärast § 3689ALDE+
90ALDE+
§ 38§originaalteksteraldi+
§ 45§originaalteksteraldi+
Pärast § 4658S&DNH+326, 141, 205
Pärast § 4959S&D+
60S&D
§ 5088ALDE+
§originaalteksteraldi
§ 54§originaalteksteraldi+
§ 5683ALDE+
§ 6084ALDE+
Pärast § 6377S&DNH+345, 297, 30
78S&DEH+322, 321, 30
79S&DEH+328, 325, 17
80S&DEH276, 322, 75
81S&DEH+336, 320, 12
§ 68§originaalteksteraldi+
Pärast § 6851S&D+
53S&DNH305, 353, 17
86ALDE+
87ALDEEH+366, 278, 23
52S&D
§ 69§originaalteksteraldi+
§ 71§originaalteksteraldi+
§ 74§originaalteksteraldi+
Pärast § 7468S&Dosa
1+
2
3+
4/EH+333, 330, 10
5+
69S&D
§ 75§originaaltekstNH+336, 151, 184
§ 79§originaaltekstosa
1+
2+
§ 80§originaaltekstNH+477, 161, 29
§ 84§originaaltekstosa
1+
2+
Pärast § 8470S&D+
§ 89§originaaltekstosa
1+
2+
3+
Pärast § 8974S&D+
75S&D+
Pärast põhjendust A1GUE/NGL
2GUE/NGL
Põhjendus C§originaalteksteraldi+
Põhjendus D§originaaltekstosa
1+
2+
Põhjendus F§originaalteksteraldi+
hääletus: resolutsioon (terviktekst)EH70, 434, 170
Resolutsiooni ettepanekud fraktsioonide kaupa
B8-0434/2017PPE
B8-0435/2017ALDE
B8-0450/2017ECR
Fraktsiooni resolutsiooni ettepanek B8-0451/2017 (Verts/ALE)
§ 35§originaalteksteraldi
hääletus: resolutsioon (terviktekst)
Resolutsiooni ettepanekud fraktsioonide kaupa
B8-0454/2017S&D
B8-0455/2017GUE/NGL
B8-0456/2017EFDD
Taotlused nimeliseks hääletuseks:
EFDD:muudatusettepanekud 91, 92, 93, 94, 95, 98, 99, 100, 101, 102 ja § 7, 14
ENF:§ 3 (1. osa), 5 (2., 3. ja 4. osa), 7, 9, 23, 75, 80
GUE/NGL:muudatusettepanekud 5, 6, 10, 14, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 49
S&D:muudatusettepanekud 50, 53, 56, 57, 58, 61, 62, 77
Taotlused eraldi hääletuseks:
ALDE:§ 1, 38, 45
ECR:§ 54
ENF:§ 11, 31, 34, 35, 68, 69, 71, 74, põhjendused C, F
S&D:§ 9, 10, 50, § 35 (B8-0451/2017)
Taotlused osade kaupa hääletuseks:
ENF:
§ 1
1.osa:Kogu tekst, v.a sõnad „mis väljendub äärmusluse kasvus“, „EL ja selle“, „ning takistada niisuguse ärevuse ärakasutamist hirmu ja ebakindluse õhutamiseks; rõhutab, et demagoogilised ja ebarealistlikud poliitilised kampaaniad tekitavad väga lühiajalises perspektiivis asjatuid lootusi, kuid neil on kahjulikud tagajärjed, mis põhjustavad kogu Euroopas suuremat lõhestumust, ebastabiilsust ja uusi konflikte“
2.osa:need sõnad
§ 3
1.osa:„on seisukohal, et Euroopa ühiskond põhineb suure konkurentsivõimega sotsiaalsel turumajandusel ja sellele rajati ka Euroopa poliitikameetmed, et tuua kodanikele otsest kasu nende igapäevaelus“
2.osa:„toetab töö- ja eraelu tasakaalu parandamise algatusi“
§ 6
1.osa:Kogu tekst, v.a sõnad „kiirendaks tööd kapitaliturgude liidu väljakujundamiseks, et“
2.osa:need sõnad
§ 30
1.osa:Kogu tekst, v.a kaks esimest taanet
2.osa:need taanded
§ 79
1.osa:Kogu tekst, v.a sõnad „k.a LGBTI-inimeste“
2.osa:need sõnad
§ 84
1.osa:Kogu tekst, v.a sõnad „suurema finantsabi“ ja „ turulepääsu ja parema liikuvuse kombineerimisega“
2.osa:need sõnad
põhjendus D
1.osa:Kogu tekst, v.a sõnad „koos madala inflatsiooni ning“
2.osa:need sõnad
S&D:
§ 89
1.osa:„palub, et komisjon tagaks, et kõigi seadusandlike ettepanekute kohta teostatakse põhjalik mõjuhinnang ja kulude-tulude analüüs; kõigis peadirektoraatides tehakse VKE-testi ja õiguskontrollikomiteega alustatakse süstemaatilisemat koostööd, et saavutada struktureeritum VKE-testi kohaldamine“
2.osa:„parlamendile esitatakse hinnang õiguskontrollikomitee sõltumatuse kohta tema järelevalveülesannetes ja objektiivse nõu andmises mõjuhinnangute kohta“
3.osa:„töötatakse välja iga-aastane koormusanalüüs, mis on oluline vahend selleks, et teha kindlaks ja jälgida selgel ja läbipaistval viisil liidu jõupingutuste tulemusi liidu enda ja liikmesriikide poolse ülereguleerimise ja halduskoormuse vältimisel ja vähendamisel, kui tegemist on õigusaktide ülevõtmise ja tõlgendamisega; parlamendile esitatakse ettepanekud koormuse vähendamise eesmärkide kohta peamistes sektorites, et ettevõtjate regulatiivse koormusega seotud majanduslikud kulud väheneksid 2020. aastaks 25 % ja 2030. aastaks 50 %“
PPE:
muudatusettepanek 55
1.osa:Kogu tekst, v.a sõnad „kasutades sellel eesmärgil asjakohaselt riigihankeid ja“
2.osa:need sõnad
muudatusettepanek 68
1.osa:„rõhutab vajadust võtta täiendavaid meetmeid, et viia ELi kaubanduspoliitika vastavusse kestliku arengu eesmärkide ja Pariisi kliimakokkuleppega ning edendada ülemaailmset kaubandust, mis on õiglane ja reguleeritud kõigi meie planeedi inimeste huvides; nõuab eelkõige järgmist:“
2.osa:„seadusandlikku ettepanekut kohustusliku hoolsuskohustuse kohta üleilmsete väärtusahelate puhul, et võidelda ebaõiglaste kaubandustavade vastu, tagada läbipaistvus ja jälgitavus ning kaitsta inimõigusi, töötajate õigusi ja keskkonnaalaseid õigusi“
3.osa:„kolmandate riikide poolt konkurentsi moonutamiseks kasutatavate kaubandustavade ja toetuste vastu suunatud ELi kaubanduse kaitsevahendite moderniseerimise üle peetavate läbirääkimiste edukat ja kiiret lõpuleviimist; komisjoni meetmeid, et vähendada kogu maailmas terase ületootmist eeskirjadepõhise mitmepoolse kaubandussüsteemi raames, muu hulgas asjakohaste dumpinguvastaste ja subsiidiumivastaste õigusaktide abil; edasisi samme mitmepoolse investeerimiskohtu süsteemi loomiseks, mis asendaks eraõiguslikke vahekohtuid investori ja riigi vaheliste vaidluste lahendamisel“
4.osa:„komisjoni ettepanekuid, et uuendada viisi, kuidas tagatakse kaubanduskokkulepete kaubanduse ja kestliku arengu peatükkide täitmine; karistused kestlikku arengut käsitlevate nõuete täitmata jätmise eest peaksid olema võimalikud viimase abinõuna, kui kõik muud koostöö- ja vahendusmehhanismid on ammendatud“
5.osa:„komisjoni konkreetseid ettepanekuid, mis põhineksid üleilmastumise ohjamist käsitleval aruteludokumendil, et luua uusi arvestatavaid võimalusi Euroopa kodanikele, kes on üleilmses majanduskonkurentsis kaotajaks jäänud; need ettepanekud peaksid moodustama ühe osa ELi kestliku arengu strateegiast ning hõlmama selliste vahendite nagu Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fond ajakohastamist ja tugevdamist; komisjoni poolt jätkuva surve avaldamist nõukogule, et viimane avaldaks kaubandusläbirääkimiste volitused, ning on seisukohal, et need tuleks üldreeglina avalikustada, sh varem vastu võetud volitused; nõuab tungivalt, et komisjon suurendaks jõupingutusi, et tagada läbipaistvus laiema üldsuse jaoks kui parlamendiliikmed, keda tuleb täielikult teavitada kokkulepete kehtivuse kõigis etappides, ning rõhutaks vajadust regulaarsete kodanikuühiskonna dialoogide järele, et taastada usaldus ELi kaubanduspoliitika vastu“
EFDD, ECR:
§ 7
1.osa:„rõhutab, et Euroopa edukas rändepoliitika eeldab varjupaigataotlejate õiglase ja tulemusliku jaotamise kokkulepitud mehhanismi;“
2.osa:„rõhutab, kui oluline on teha edusamme rändekriisi lahendamisel viisil, millega näidatakse üles palju suuremat tähelepanelikkust liikmesriikides levinud murede suhtes, mis on seotud kontrollimatu rändega; tunneb heameelt selle üle, et liidu välispiiride haldust ja tõhusat kontrolli on viimasel ajal suudetud tugevdada, sest see on vajalik eeldus selleks, et liikmesriigid suudaksid üksteist jälle – vähemalt mingilgi määral – usaldama hakata;“
ECR, ENF:
§ 5
1.osa:„rõhutab, et ühisraha eeliste ärakasutamiseks ja olemasolevate nõrkuste kõrvaldamiseks tuleb koostada terviklik lähenemisviis ning samal ajal tagada majandus- ja rahaliidu jätkusuutlikkus, vastupanu- ja konkurentsivõime ning selle väljakujundamine ning saavutada majanduskasvu ja täieliku tööhõive eesmärgid;“, v.a sõnad „ühisraha eeliste ärakasutamiseks ja olemasolevate nõrkuste kõrvaldamiseks“ ja „ning samal ajal tagada majandus- ja rahaliidu jätkusuutlikkus, vastupanu- ja konkurentsivõime ning selle väljakujundamine“
2.osa:„ühisraha eeliste ärakasutamiseks ja olemasolevate nõrkuste kõrvaldamiseks“ ja „ning samal ajal tagada majandus- ja rahaliidu jätkusuutlikkus, vastupanu- ja konkurentsivõime ning selle väljakujundamine“ v.a sõnad „ning selle väljakujundamine“
3.osa:„ning selle väljakujundamine“
4.osa:„on arvamusel, et majandus- ja rahaliidu edasine areng peab põhinema ja rajanema olemasolevatel õigusaktidel ja nende rakendamisel ning hõlmama meetmeid, mille eesmärk on muuta selle institutsiooniline struktuur legitiimsemaks ja demokraatlikule kontrollile paremini alluvaks“
Mitmesugust
Fabio Massimo Castaldo (fraktsioon EFDD) allkirjastas samuti resolutsiooni ettepaneku B8-0456/2017.

 10. 2018. aasta eelarve – volitus kolmepoolseteks läbirääkimisteks 

Raport: Siegfried Mureşan (A8-0249/2017)

TeemaMe nrEsitajaNH jneHääletusNH/EH – märkused
§ 113GUE/NGL
Pärast § 11EFDDNH83, 475, 109
15GUE/NGLNH88, 554, 16
16GUE/NGL
§ 217GUE/NGL
§ 318GUE/NGL
Pärast § 319GUE/NGLNH85, 553, 35
§ 420GUE/NGL
§ 623GUE/NGL
2EFDD
Pärast § 622GUE/NGL
§ 724ÜMEGUE/NGL
§ 88ALDE
3EFDD
25GUE/NGL
§ 99ENFNH110, 542, 19
27GUE/NGL
Pärast § 1028GUE/NGL
Pärast § 1533GUE/NGLNH+534, 130, 7
Pärast § 164EFDD
Pärast § 1829GUE/NGLNH96, 524, 44
Pärast § 2330GUE/NGLNH189, 369, 73
§ 265EFDD
Pärast § 3331GUE/NGL
Pärast § 356EFDDEH+310, 292, 56
§ 4810ENFNH121, 499, 34
7EFDDNH175, 299, 181
§ 5111ENF
Pärast § 5512ENFNH142, 502, 20
32GUE/NGL
Pärast volitust 734GUE/NGL
hääletus: resolutsioon (terviktekst)NH+445, 144, 80
Taotlused nimeliseks hääletuseks:
ENF:muudatusettepanekud 9, 10, 12
EFDD:muudatusettepanekud 1, 7
GUE/NGL:muudatusettepanekud 15, 19, 29, 30, 33
Mitmesugust
Muudatusettepanekud 14, 21 ja 26 võeti tagasi.
Liadh Ní Riada (fraktsioon GUE/NGL) võttis tagasi oma allkirja muudatusettepanekult 19.

 11. ELi strateegia rahvusvaheliste kultuurisuhete valdkonnas 

Raport: Elmar Brok ja Silvia Costa (A8-0220/2017)

TeemaNH jneHääletusNH/EH – märkused
hääletus: resolutsioon (terviktekst)NH+462, 137, 58

 12. Soovitus nõukogule ÜRO Peaassamblee 72. istungjärguks 

Raport: Andrey Kovatchev (A8-0216/2017)

TeemaMe nrEsitajaNH jneHääletusNH/EH – märkused
§ 1, punkt a4ECR+
5PPE+
7GUE/NGL
§originaaltekstosa
1
2
§ 1, pärast punkti a1ALDENH+613, 21, 30
muudetud suuliselt
2ALDENH+602, 30, 33
§ 1, punkt g§originaaltekstosa
1/EH+357, 294, 13
2/EH180, 316, 162
3
§ 1, punkt w8ÜMEGUE/NGLEH100, 554, 6
§ 1, pärast punkti ad, pärast alapealkirja9GUE/NGLNH286, 348, 17
§ 1, pärast punkti ah, pärast alapealkirja10GUE/NGL
§ 1, pärast punkti an, pärast alapealkirja11GUE/NGLEH+334, 296, 16
12GUE/NGLEH+334, 281, 26
§ 1, punkt ar3ALDENH+539, 29, 81
§ 1, punkt bd§originaaltekstosa
1+
2+
§ 1, punkt bf§originaaltekstosa
1/NH+584, 51, 23
2/NH+471, 139, 42
3+
Põhjendus D6ÜMEGUE/NGLEH+355, 230, 70
hääletus: resolutsioon (terviktekst)NH+457, 124, 66
Taotlused nimeliseks hääletuseks:
ALDE:muudatusettepanekud 1, 2, 3
GUE/NGL:muudatusettepanek 9
EFDD:§ 1, punkt bf (1. ja 2. osa)
Taotlused eraldi hääletuseks:
PPE:§ 1, punkt g
Taotlused osade kaupa hääletuseks:
Verts/ALE:
§ 1, punkt a
1.osa:Kogu tekst, v.a sõnad „sealhulgas Gruusia, Moldova ja Ukraina“ ja „sealhulgas konfliktile Mägi-Karabahhi piirkonnas“
2.osa:need sõnad
EFDD:
§ 1, punkt bd
1.osa:Kogu tekst, v.a sõnad „ning võtta lisaks kohustus tõhustada ELi vaatlejastaatust teatavates ÜRO allorganisatsioonides“
2.osa:need sõnad
§ 1, punkt bf
1.osa:„toetada aktiivselt ÜRO Julgeolekunõukogu põhjalikku reformimist ulatusliku konsensuse põhjal, et peegeldada paremini maailma uut olukorda ning suuta tulemuslikumalt reageerida praegustele ja tulevastele julgeolekuohtudele“
2.osa:„toetada liidu pikaajalist eesmärki saada koht ÜRO reformitud Julgeolekunõukogus“
3.osa:„nõuda tungivalt, et ÜRO Julgeolekunõukogu liikmed hoiduksid vetoõiguse kasutamisest inimsusevastaseid kuritegusid käsitlevate juhtumite puhul; aidata kaasa ÜRO Peaassamblee töö taaselavdamisele ning kõigi ÜRO institutsioonide tegevuse paremale kooskõlastamisele ja sidususele, mis peaks suurendama süsteemi tõhusust, tulemuslikkust, legitiimsust, läbipaistvust, vastutust, suutlikkust ja esinduslikkust, et kiiremini reageerida globaalsetele väljakutsetele“
Verts/ALE, ALDE:
§ 1, punkt g
1.osa:„tegutseda Euroopa Kohtu Lääne-Saharat käsitleva otsuse kohaselt ja“
2.osa:„toetada ÜRO jõupingutusi tagada õiglane ja püsiv lahendus Lääne-Sahara konfliktile Sahara inimeste enesemääramisõiguse alusel ja kooskõlas asjaomaste ÜRO resolutsioonidega; nõuda, et ÜRO Lääne-Sahara referendumi missiooniks (MINURSO) antakse inimõigustega seotud volitused, mis on kooskõlas kõigi teiste ÜRO rahuvalvemissioonidega ning et kogu MINURSO personalil oleks õigus oma tööd jätkata“, v.a. sõnad „kõigi“ ja „ning et kogu MINURSO personalil oleks õigus oma tööd jätkata“
3.osa:„kõigi“ ja „ning et kogu MINURSO personalil oleks õigus oma tööd jätkata“
Mitmesugust
Takis Hadjigeorgiou esitas muudatusettepaneku 1 kohta suulise muudatusettepaneku:
„b) jätkata täielikku toetust ÜRO püüdlustele aidata leida Küprose jagatuse lõpetamiseks terviklik lahendus, ja rõhutab, et Küprose probleemi lahendamine avaldab positiivset mõju kogu piirkonnale ning nii Küprose kreeklastele kui ka Küprose türklastele; nõuab tungivalt, et nõukogu kasutaks kõiki oma käsutuses olevaid vahendeid, et igakülgselt kaasa aidata taasühinemise edukale lõpuleviimisele ja toetada ÜRO rolli;“

 13. ELi ambitsioonika tööstusstrateegia kui Euroopa majanduskasvu, tööhõive ja innovatsiooni seisukohalt strateegilise prioriteedi väljatöötamine 

Resolutsiooni ettepanekud: B8-0439/2017, B8-0440/2017, B8-0445/2017, B8-0446/2017, B8-0447/2017, B8-0448/2017, B8-0449/2017

TeemaMe nrEsitajaNH jneHääletusNH/EH – märkused
Resolutsiooni ühisettepanek RC-B8-0440/2017
(PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE)
§ 9§originaalteksteraldi+
§ 12§originaaltekstosa
1+
2+
§ 15§originaalteksteraldi+
§ 16§originaaltekstosa
1+
2+
3+
§ 241PPE+
§originaaltekstosa
1
2
Põhjendus G§originaaltekstosa
1+
2+
hääletus: resolutsioon (terviktekst)+
Resolutsiooni ettepanekud fraktsioonide kaupa
B8-0439/2017ENF
B8-0440/2017PPE
B8-0445/2017S&D
B8-0446/2017Verts/ALE
B8-0447/2017ALDE
B8-0448/2017GUE/NGL
B8-0449/2017ECR
Taotlused eraldi hääletuseks:
GUE/NGL:§ 9, 15
Taotlused osade kaupa hääletuseks:
GUE/NGL:
§ 16
1.osa:Kogu tekst, v.a sõnad „vaba ja“ ja „ja võrdsed tingimused“
2.osa:„vaba ja“
3.osa:„ja võrdsed tingimused“
§ 24
1.osa:Kogu tekst, v.a sõnad „eelkõige kaubandus-, keskkonna-, teadusuuringute, tervise-, investeerimis-, konkurentsi-, energia- ja kliimapoliitik“
2.osa:need sõnad
põhjendus G
1.osa:Kogu tekst, v.a sõnad „ning arvestades, et“ ja „ühtne toimiv siseturg ning“ ja „avatud ja“
2.osa:need sõnad
EFDD:
§ 12
1.osa:Kogu tekst, v.a sõnad „Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fond (EFSI)“
2.osa:need sõnad
Õigusteave - Privaatsuspoliitika