Indeks 
Zapisnik
PDF 733kWORD 45k
Srijeda, 5. srpnja 2017. - Strasbourg
 Značenje kratica i simbola

 1. Sporazum o izmjeni Montrealskog protokola o tvarima koje oštećuju ozonski sloj donesen u Kigaliju ***

 2. Konvencija o dalekosežnom prekograničnom onečišćenju zraka radi suzbijanja zakiseljavanja, eutrofikacije i prizemnog ozona ***

 3. Sklapanje Sporazuma o političkom dijalogu i suradnji između EU-a i Kube (pristanak) ***

 4. Sklapanje Sporazuma o političkom dijalogu i suradnji između EU-a i Kube (rezolucija)

 5. Memorandum o razumijevanju između Europske agencije za operativno upravljanje opsežnim IT sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde i Eurojusta *

 6. Suzbijanje prijevara počinjenih protiv financijskih interesa Unije kaznenopravnim sredstvima ***II

 7. Pravni okvir Unije za carinske prekršaje i sankcije ***I

 8. Epidemije HIV-a, tuberkuloze i hepatitisa C u porastu su u Europi

 9. Priprema programa rada Komisije za 2018.

 10. Proračun za 2018. – mandat za trijalog

 11. Ususret Strategiji EU-a za međunarodne kulturne odnose

 12. Preporuka Vijeću o 72. zasjedanju Opće skupštine UN-a

 13. Razvoj ambiciozne industrijske strategije EU-a kao strateškog prioriteta za rast, zapošljavanje i inovacije u Europi
Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti