Indeks 
Zapisnik
PDF 733kWORD 45k
Srijeda, 5. srpnja 2017. - Strasbourg
Rezultati glasovanja

 Značenje kratica i simbola

 1. Sporazum o izmjeni Montrealskog protokola o tvarima koje oštećuju ozonski sloj donesen u Kigaliju *** 

Preporuka: Kateřina Konečná (A8-0237/2017)

PredmetAN, itd.GlasovanjeGlasovanje: AN/VE - napomene
glasovanje: odobrenjeAN+604, 31, 19

 2. Konvencija o dalekosežnom prekograničnom onečišćenju zraka radi suzbijanja zakiseljavanja, eutrofikacije i prizemnog ozona *** 

Preporuka: Adina-Ioana Vălean (A8-0241/2017)

PredmetAN, itd.GlasovanjeGlasovanje: AN/VE - napomene
glasovanje: odobrenjeAN+630, 10, 25

 3. Sklapanje Sporazuma o političkom dijalogu i suradnji između EU-a i Kube (pristanak) *** 

Preporuka: Elena Valenciano (A8-0232/2017)

PredmetAN, itd.GlasovanjeGlasovanje: AN/VE - napomene
glasovanje: odobrenjeAN+567, 65, 31

 4. Sklapanje Sporazuma o političkom dijalogu i suradnji između EU-a i Kube (rezolucija) 

Izvješće: Elena Valenciano (A8-0233/2017)

PredmetAm br.AutorAN, itd.GlasovanjeGlasovanje: AN/VE - napomene
§ 75ECRVE+342, 254, 68
Nakon stavka 12.6ECRVE-295, 350, 15
Nakon stavka 16.7GUE/NGLAN-96, 520, 49
Nakon stavka 17.8GUE/NGLAN-123, 513, 29
§ 183PPEAN+307, 303, 53
Nakon uvodne izjave M4ECR-
Uvodna izjava X1PPEAN+310, 301, 56
Uvodna izjava Y2SPPEAN+326, 313, 31
glasovanje: rezolucija (cjelokupni tekst)AN+487, 107, 79
Zahtjevi za poimenično glasovanje
PPE:amandmani 1, 2, 3, 7, 8
Razno
Josu Juaristi Abaunz (Klub zastupnika GUE/NGL-a) povukao je svoj potpis s amandmana 7.

 5. Memorandum o razumijevanju između Europske agencije za operativno upravljanje opsežnim IT sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde i Eurojusta * 

Izvješće: Claude Moraes (A8-0215/2017)

PredmetAN, itd.GlasovanjeGlasovanje: AN/VE - napomene
jedinstveno glasovanjeAN+597, 64, 6

 6. Suzbijanje prijevara počinjenih protiv financijskih interesa Unije kaznenopravnim sredstvima ***II 

Preporuka za drugo čitanje: Ingeborg Gräßle i Juan Fernando López Aguilar (A8-0230/2017) (potrebna je većina glasova zastupnika u Parlamentu)

PredmetAm br.AutorAN, itd.GlasovanjeGlasovanje: AN/VE - napomene
Prijedlog za odbijanje stajališta Vijeća1EFDDAN-74, 510, 82
Proglašeno odobrenim
Zahtjevi za poimenično glasovanje
EFDD:amandman 1

 7. Pravni okvir Unije za carinske prekršaje i sankcije ***I 

Izvješće: Kaja Kallas (A8-0239/2016)

PredmetAN, itd.GlasovanjeGlasovanje: AN/VE - napomene
Zaključenje prvog čitanjaOdobreno bez glasovanja
Razno
Izvješće je 25. listopada 2016. vraćeno odboru radi međuinstitucijskih pregovora.

 8. Epidemije HIV-a, tuberkuloze i hepatitisa C u porastu su u Europi 

Prijedlog rezolucije: B8-0436/2017

PredmetAN, itd.GlasovanjeGlasovanje: AN/VE - napomene
Prijedlog rezolucije B8-0436/2017
(odbor ENVI)
glasovanje: rezolucija (cjelokupni tekst)+

 9. Priprema programa rada Komisije za 2018. 

Prijedlozi rezolucije: B8-0434/2017, B8-0435/2017, B8-0450/2017, B8-0451/2017, B8-0454/2017, B8-0455/2017, B8-0456/2017

PredmetAm br.AutorAN, itd.GlasovanjeGlasovanje: AN/VE - napomene
Zajednički prijedlog rezolucije RC-B8-0434/2017
(PPE, ECR, ALDE)
§ 1§originalni tekstdiv
1+
2+
Nakon stavka 1.3GUE/NGL-
4GUE/NGL-
5GUE/NGLAN-308, 336, 30
6GUE/NGLAN-274, 360, 37
7GUE/NGL-
8GUE/NGL-
9GUE/NGL-
10GUE/NGLAN-88, 381, 206
11GUE/NGL-
12GUE/NGL-
13GUE/NGL-
14GUE/NGLAN-145, 380, 150
15GUE/NGLAN-277, 378, 13
16GUE/NGL-
91EFDDAN-69, 574, 33
92EFDDAN-38, 607, 27
93EFDDAN-68, 581, 20
94EFDDAN-84, 572, 24
95EFDDAN-37, 574, 66
96EFDD-
97EFDD-
98EFDDAN-41, 407, 228
99EFDDAN-290, 372, 13
100EFDDAN-178, 347, 151
101EFDDAN-115, 529, 35
102EFDDAN-130, 527, 17
Nakon stavka 2.17GUE/NGL-
18GUE/NGL-
19GUE/NGL-
20GUE/NGLAN-66, 374, 238
21GUE/NGLAN-116, 541, 10
22GUE/NGLAN-103, 352, 222
23GUE/NGLAN-104, 415, 159
24GUE/NGLAN-86, 560, 28
25GUE/NGLAN-100, 559, 17
26GUE/NGLAN+321, 312, 41
27GUE/NGLAN-74, 351, 253
28GUE/NGLAN-75, 558, 43
29GUE/NGLAN-75, 375, 221
30GUE/NGLAN-293, 369, 12
31GUE/NGL-
32GUE/NGLAN-303, 343, 29
33GUE/NGLAN-160, 344, 173
34GUE/NGL-
35GUE/NGL-
36GUE/NGL+
37GUE/NGL-
38GUE/NGL-
39GUE/NGL-
62S&DAN-264, 363, 54
§ 3§originalni tekstdiv
1/AN+496, 109, 70
2+
Nakon stavka 3.40GUE/NGL-
41GUE/NGL-
42GUE/NGL-
43GUE/NGL-
44GUE/NGL-
45GUE/NGL-
46GUE/NGL-
47GUE/NGL-
48GUE/NGL-
49GUE/NGLAN+325, 319, 33
50S&DAN-268, 353, 50
57S&DAN-268, 374, 36
§ 5§originalni tekstdiv
1+
2/AN+526, 116, 34
3/AN+470, 188, 14
4/AN+506, 119, 54
Nakon stavka 5.61S&DAN-252, 409, 15
§ 6§originalni tekstdiv
1+
2+
§ 782ALDEVE-302, 348, 28
§originalni tekstdiv
1/AN+495, 159, 20
2/AN+317, 305, 48
§ 9§originalni tekstAN+324, 319, 30
§ 10§originalni tekstvs+
§ 11§originalni tekstvs+
Nakon stavka 11.85ALDE+
§ 14§originalni tekstAN+579, 78, 18
Nakon stavka 15.63S&D-
64S&D-
65S&D-
66S&D-
67S&D-
Nakon stavka 21.76S&D-
§ 23§originalni tekstAN+500, 134, 35
Nakon stavka 23.71S&D-
72S&D-
73S&D-
Nakon stavka 28.55S&Ddiv
1+
2-
56S&DAN-262, 354, 55
§ 30§originalni tekstdiv
1+
2+
§ 31§originalni tekstvs+
§ 34§originalni tekstvs+
Nakon stavka 34.54S&DVE-321, 333, 16
§ 35§originalni tekstvs+
Nakon stavka 36.89ALDE+
90ALDE+
§ 38§originalni tekstvs+
§ 45§originalni tekstvs+
Nakon stavka 46.58S&DAN+326, 141, 205
Nakon stavka 49.59S&D+
60S&D-
§ 5088ALDE+
§originalni tekstvs
§ 54§originalni tekstvs+
§ 5683ALDE+
§ 6084ALDE+
Nakon stavka 63.77S&DAN+345, 297, 30
78S&DVE+322, 321, 30
79S&DVE+328, 325, 17
80S&DVE-276, 322, 75
81S&DVE+336, 320, 12
§ 68§originalni tekstvs+
Nakon stavka 68.51S&D+
53S&DAN-305, 353, 17
86ALDE+
87ALDEVE+366, 278, 23
52S&D
§ 69§originalni tekstvs+
§ 71§originalni tekstvs+
§ 74§originalni tekstvs+
Nakon stavka 74.68S&Ddiv
1+
2-
3+
4/VE+333, 330, 10
5+
69S&D-
§ 75§originalni tekstAN+336, 151, 184
§ 79§originalni tekstdiv
1+
2+
§ 80§originalni tekstAN+477, 161, 29
§ 84§originalni tekstdiv
1+
2+
Nakon stavka 84.70S&D+
§ 89§originalni tekstdiv
1+
2+
3+
Nakon stavka 89.74S&D+
75S&D+
Nakon uvodne izjave A1GUE/NGL-
2GUE/NGL-
Uvodna izjava C§originalni tekstvs+
Uvodna izjava D§originalni tekstdiv
1+
2+
Uvodna izjava F§originalni tekstvs+
glasovanje: rezolucija (cjelokupni tekst)VE-70, 434, 170
Prijedlozi rezolucije klubova zastupnika
B8-0434/2017PPE-
B8-0435/2017ALDE-
B8-0450/2017ECR-
Prijedlog rezolucije kluba zastupnika (B8-0451/2017) (Verts/ALE)
§ 35§originalni tekstvs-
glasovanje: rezolucija (cjelokupni tekst)-
Prijedlozi rezolucije klubova zastupnika
B8-0454/2017S&D-
B8-0455/2017GUE/NGL-
B8-0456/2017EFDD-
Zahtjevi za poimenično glasovanje
EFDD:amandmani 91, 92, 93, 94, 95, 98, 99, 100, 101, 102 i §§ 7., 14.
ENF:§§ 1. (prvi dio), 5. (drugi, treći, četvrti dio), 7., 9., 23., 75., 80.
GUE/NGL:amandmani 5, 6, 10, 14, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 49
S&D:amandmani 50, 53, 56, 57, 58, 61, 62, 77
Zahtjevi za odvojeno glasovanje
ALDE:§§ 1, 38, 45
ECR:§ 54
ENF:§§ 11., 31., 34., 35., 68., 69., 71., 74., uvodne izjave C, F
S&D:§§ 9., 10., 50., § 35. (B8-0451/2017)
Zahtjevi za glasovanje po dijelovima
ENF:
§ 1
Prvi dioCjelokupni tekst osim riječi: „što se odražava u jačanju ekstremizma”, „Unije i njezinih”, „i kako bi se stalo na kraj iskorištavanju te tjeskobe za poticanje straha i nesigurnosti; naglašava da demagoške i nerealne političke kampanje kratkoročno pružaju lažnu nadu, ali da imaju štetne posljedice koje dovode do većih podjela, nestabilnosti i sukoba u cijeloj Europi”
Drugi diote riječi
§ 3
Prvi dio„smatra da je izrazito konkurentno socijalno tržišno gospodarstvo temelj europskog društva na kojem su izgrađene europske politike od kojih građani imaju izravne koristi u svakodnevnom životu”
Drugi dio„podupire inicijative za poboljšanje ravnoteže između poslovnog i privatnog života”
§ 6
Prvi dioCjelokupni tekst osim riječi: „ubrza rad na dovršenju procesa stvaranja unije tržišta kapitala kako bi se"
Drugi diote riječi
§ 30
Prvi dioCjelokupni tekst osim prve dvije alineje
Drugi dioTe alineje
§ 79
Prvi dioCjelokupni tekst osim riječi: „uključujući LGBTI osobe”
Drugi diote riječi
§ 84
Prvi dioCjelokupni tekst osim riječi: „kombiniranjem veće financijske pomoći“ i „pristupa tržištu i veće mobilnosti”
Drugi diote riječi
Uvodna izjava D
Prvi dioCjelokupni tekst osim riječi: „uz nisku inflaciju i”
Drugi diote riječi
S&D:
§ 89
Prvi dio„poziva Komisiju da se pobrine za to: – da svi zakonodavni prijedlozi budu podvrgnuti temeljitoj procjeni učinka te analizi troškova i koristi da svi zakonodavni prijedlozi budu podvrgnuti temeljitoj procjeni učinka te analizi troškova i koristi – da se u svim glavnim upravama uvede test utjecaja zakonodavstva na mala i srednja poduzeća te da se sustavnije surađuje s Odborom za nadzor regulative kako bi provedba spomenutog testa bila više strukturirana”
Drugi dio„da se Parlamentu dostavi ocjena neovisnosti Odbora za regulatorni nadzor u nadziranju i pružanju objektivnih savjeta o procjenama učinka”
Treći dio„da se razvije godišnji pregled opterećenosti, kao ključni alat za jasno i transparentno utvrđivanje i praćenje rezultata nastojanja Unije da izbjegne i smanji prekomjernu regulaciju i administrativno opterećenje koje nameću kako Unija tako i države članice prilikom prenošenja propisa u nacionalna zakonodavstva i njihova tumačenja („gold-plating”); da se Parlamentu dostave prijedlozi za određivanje ciljeva u pogledu smanjenja opterećenja u ključnim sektorima, u cilju postizanja smanjenja gospodarskih troškova povezanih s regulatornim opterećenjima za poduzeća za 25 % do 2020. i 50 % do 2030. godine”
PPE:
amandman 55
Prvi dioCjelokupni tekst osim riječi: „odgovarajuće korištenje javne nabave i”
Drugi diote riječi
amandman 68
Prvi dio„ističe da je potrebno poduzeti daljnje korake za usklađivanje trgovinskih politika EU-a s ciljevima održivog razvoja i Pariškim sporazumom o klimi te za promicanje globalne trgovine koja je pravedna i regulirana u interesu svih ljudi na svijetu; posebno poziva na”
Drugi dio„zakonodavni prijedlog o obveznom postupanju s dužnom pažnjom u globalnim lancima vrijednosti kako bi se zaustavile nepoštene trgovačke prakse, osigurala transparentnost i sljedivost te poštovala ljudska prava, radnička prava i prava povezana s okolišem”
Treći dio„uspješno i brzo zaključenje pregovora o modernizaciji instrumenata EU-a za zaštitu trgovine od trgovinskih praksi i subvencija koje koriste treće zemlje i kojima se narušava tržišno natjecanje; djelovanje Komisije u kontekstu multilateralnog trgovinskog sustava utemeljenog na pravilima radi smanjenja globalnih prekomjernih kapaciteta proizvodnje čelika, uključujući putem relevantnog antidampinškog i antisubvencijskog zakonodavstva; daljnje korake prema uspostavi multilateralnog sustava sudova za ulaganja koji bi zamijenio privatne arbitraže u rješavanju sporova između ulagača i država”
Četvrti dio„prijedloge Komisije za reformu načina na koji se u trgovinskim sporazumima provode poglavlja o trgovini i održivom razvoju; kazne za nepridržavanje odredbi o održivom razvoju koje bi trebale biti moguće kao krajnja mjera kada se svi ostali mehanizmi suradnje i medijacije pokažu neuspješnima”
Peti dio„konkretne prijedloge Komisije, koji se nadovezuju na dokument za razmatranje o svladavanju izazova globalizacije, za stvaranje održivih novih prilika za Europljane kojima je globalna ekonomska konkurencija naštetila; ti bi prijedlozi trebali biti dio strategije ulaganja EU-a za održiv razvoj i uključivati ažuriranje i jačanje instrumenata kao što je Europski fond za prilagodbu globalizaciji; stalni pritisak Komisije na Vijeće da objavi pregovaračke mandate za trgovinske pregovore i smatra da bi trebalo uvesti pravilo o njihovoj obveznoj objavi koje bi se odnosilo i na prethodno usvojene mandate; potiče Komisiju da uloži više napora kako bi zajamčila transparentnost prema široj javnosti, a ne samo prema zastupnicima, koja mora biti u potpunosti informirana u svim fazama životnog ciklusa sporazuma, te kako bi se istaknula potreba za redovitim dijalozima s civilnim društvom u cilju ponovne izgradnje povjerenja u trgovinsku politiku EU-a;”
EFDD, ECR:
§ 7
Prvi dio„naglašava da uspješna europska migracijska politika zahtijeva dogovoreni mehanizam pravedne i učinkovite raspodjele tražitelja azila;”
Drugi dio„ističe važnost napretka u rješavanju problema migracijske krize na način koji pokazuje puno veću osjetljivost na zabrinutost zbog nekontrolirane migracije uvelike raširenu u državama članicama; pozdravlja nedavna postignuća u jačanju upravljanja vanjskim granicama Unije i njihove djelotvorne kontrole, što je preduvjet da bi države članice ponovno vratile kritičnu razinu uzajamnog povjerenja;”
ECR, ENF:
§ 5
Prvi dio„naglašava da je potreban sveobuhvatan pristup kako bi se ostvarile koristi i riješila pitanja preostalih nedostataka zajedničke valute i istovremeno osigurala održivost, otpornost i dovršetak procesa stvaranja ekonomske i monetarne unije i postizanje ciljeva u pogledu rasta i potpune zaposlenosti;” osim riječi: „ostvarile koristi i riješila pitanja preostalih nedostataka zajedničke valute i istovremeno osigurala održivost, otpornost i dovršetak procesa stvaranja ekonomske i monetarne unije i”
Drugi dio„ostvarile koristi i riješila pitanja preostalih nedostataka zajedničke valute i istovremeno osigurala održivost, otpornost i dovršetak procesa stvaranja ekonomske i monetarne unije i” osim riječi „i postizanje”
Treći dio„i postizanje”
Četvrti dio„smatra da se daljnji razvoj ekonomske i monetarne unije mora temeljiti na postojećem zakonodavstvu i njegovoj provedbi i na njima oslanjati te da mora uključivati mjere kojima bi se njezina institucijska struktura učinila legitimnijom i demokratski odgovornom”
Razno
Fabio Massimo Castaldo (Klub zastupnika EFDD-a) također je potpisnik prijedloga rezolucije B8-0456/2017.

 10. Proračun za 2018. – mandat za trijalog 

Izvješće: Siegfried Mureşan (A8-0249/2017)

PredmetAm br.AutorAN, itd.GlasovanjeGlasovanje: AN/VE - napomene
§ 113GUE/NGL-
Nakon stavka 1.1EFDDAN-83, 475, 109
15GUE/NGLAN-88, 554, 16
16GUE/NGL-
§ 217GUE/NGL-
§ 318GUE/NGL-
Nakon stavka 3.19GUE/NGLAN-85, 553, 35
§ 420GUE/NGL-
§ 623GUE/NGL-
2EFDD-
Nakon stavka 6.22GUE/NGL-
§ 724SGUE/NGL-
§ 88ALDE-
3EFDD-
25GUE/NGL-
§ 99ENFAN-110, 542, 19
27GUE/NGL-
Nakon stavka 10.28GUE/NGL-
Nakon stavka 15.33GUE/NGLAN+534, 130, 7
Nakon stavka 16.4EFDD-
Nakon stavka 18.29GUE/NGLAN-96, 524, 44
Nakon stavka 23.30GUE/NGLAN-189, 369, 73
§ 265EFDD-
Nakon stavka 33.31GUE/NGL-
Nakon stavka 35.6EFDDVE+310, 292, 56
§ 4810ENFAN-121, 499, 34
7EFDDAN-175, 299, 181
§ 5111ENF-
Nakon stavka 55.12ENFAN-142, 502, 20
32GUE/NGL-
Nakon pozivanja 7.34GUE/NGL-
glasovanje: rezolucija (cjelokupni tekst)AN+445, 144, 80
Zahtjevi za poimenično glasovanje
ENF:amandmani 9, 10, 12
EFDD:amandmani 1, 7
GUE/NGL:amandmani 15, 19, 29, 30, 33
Razno
Amandmani 14, 21 i 26 su povučeni.
Liadh Ní Riada (Klub zastupnika GUE/NGL-a) povukla je svoj potpis s amandmana 19.

 11. Ususret Strategiji EU-a za međunarodne kulturne odnose 

Izvješće: Elmar Brok i Silvia Costa (A8-0220/2017)

PredmetAN, itd.GlasovanjeGlasovanje: AN/VE - napomene
glasovanje: rezolucija (cjelokupni tekst)AN+462, 137, 58

 12. Preporuka Vijeću o 72. zasjedanju Opće skupštine UN-a 

Izvješće: Andrey Kovatchev (A8-0216/2017)

PredmetAm br.AutorAN, itd.GlasovanjeGlasovanje: AN/VE - napomene
§ 1, točka (a)4ECR+
5PPE+
7GUE/NGL-
§originalni tekstdiv
1
2
§ 1, nakon točke (a)1ALDEAN+613, 21, 30
usmeno izmijenjeno
2ALDEAN+602, 30, 33
§ 1. točka (g)§originalni tekstdiv
1/VE+357, 294, 13
2/VE-180, 316, 162
3
§ 1. točka (w)8SGUE/NGLVE-100, 554, 6
§ 1., nakon točke (ad), nakon podnaslova9GUE/NGLAN-286, 348, 17
§ 1., nakon točke (ah), nakon podnaslova10GUE/NGL-
§ 1., nakon točke (an), nakon podnaslova11GUE/NGLVE+334, 296, 16
12GUE/NGLVE+334, 281, 26
§ 1, točka (ar)3ALDEAN+539, 29, 81
§ 1 točka (bd)§originalni tekstdiv
1+
2+
§ 1 točka (bf)§originalni tekstdiv
1/AN+584, 51, 23
2/AN+471, 139, 42
3+
Uvodna izjava D6SGUE/NGLVE+355, 230, 70
glasovanje: rezolucija (cjelokupni tekst)AN+457, 124, 66
Zahtjevi za poimenično glasovanje
ALDE:amandmani 1, 2, 3
GUE/NGL:amandman 9
EFDD:§ 1., točka (bf) (prvi, drugi dio)
Zahtjevi za odvojeno glasovanje
PPE:§ 1. točka (g)
Zahtjevi za glasovanje po dijelovima
Verts/ALE:
§ 1, točka (a)
Prvi dioCjelokupni tekst osim riječi: „uključujući Gruziju, Republiku Moldovu i Ukrajinu” i „uključujući sukob u regiji Gorski Karabah”
Drugi diote riječi
EFDD:
§ 1 točka (bd)
Prvi dioCjelokupni tekst osim riječi: „te da se dodatno uključe u poboljšanje promatračkog statusa EU-a u nekim podorganizacijama UN-a”
Drugi diote riječi
§ 1 točka (bf)
Prvi dio„da aktivno podržava sveobuhvatnu reformu Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda na temelju širokog konsenzusa kako bi se bolje odražavala nova svjetska stvarnost i djelotvornije rješavali sadašnji i budući sigurnosni izazovi;”
Drugi dio„da pruži podršku ostvarenju dugoročnog cilja stvaranja mjesta za EU u reformiranom Vijeću sigurnosti UN-a;”
Treći dio„da apelira na članice Vijeća sigurnosti UN-a da se suzdrže od korištenja prava veta u slučajevima počinjenja zločina protiv čovječnosti;” da promiče revitalizaciju rada Opće skupštine UN-a i poboljšanu suradnju i usklađenost djelovanja svih institucija UN-a, što bi trebalo poboljšati učinkovitost, uspješnost, legitimnost, transparentnost, odgovornost, kapacitet i reprezentativnost sustava kako bi se brže odgovorilo na globalne izazove”
Verts/ALE, ALDE:
§ 1. točka (g)
Prvi dio„postupa u skladu s presudom Suda Europske unije o Zapadnoj Sahari i”
Drugi dio„da podrži napore UN-a za jamčenje pravednog i trajnog rješenja sukoba u Zapadnoj Sahari na temelju prava naroda Sahrawi na samoodređenje u skladu s odgovarajućim rezolucijama UN-a; da se UN-ovoj misiji za referendum u Zapadnoj Sahari (MINURSO) dodijeli mandat ljudskih prava, u skladu sa svim ostalim misijama UN-a za očuvanje mira i da se osoblju MINURSO-a dopusti da ponovno počne obnašati svoje funkcije” osim riječi „svim” i „i da se osoblju MINURSO-a dopusti da ponovno počne obnašati svoje funkcije”
Treći dio„svim” i „i da se osoblju MINURSO-a dopusti da ponovno počne obnašati svoje funkcije”
Razno
Takis Hadjigeorgiou predložio je usmeni amandman na amandman 1:
„ b) da nastavi u potpunosti podržavati napore koje UN ulaže u pronalaženje sveobuhvatnog rješenja za završetak podjele Cipra te ističe da će rješenje ciparskog problema imati pozitivan učinak na cijelu regiju, kao i na grčke i turske Ciprane; poziva Vijeće da se iskoristi sve svoje resurse kako bi podržalo uspješno zaključenje postupka ponovnog ujedinjenja i poduprlo ulogu UN-a; ”

 13. Razvoj ambiciozne industrijske strategije EU-a kao strateškog prioriteta za rast, zapošljavanje i inovacije u Europi 

Prijedlozi rezolucije: B8-0439/2017, B8-0440/2017, B8-0445/2017, B8-0446/2017, B8-0447/2017, B8-0448/2017, B8-0449/2017

PredmetAm br.AutorAN, itd.GlasovanjeGlasovanje: AN/VE - napomene
Zajednički prijedlog rezolucije RC-B8-0440/2017
(PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE)
§ 9§originalni tekstvs+
§ 12§originalni tekstdiv
1+
2+
§ 15§originalni tekstvs+
§ 16§originalni tekstdiv
1+
2+
3+
§ 241PPE+
§originalni tekstdiv
1
2
Uvodna izjava G§originalni tekstdiv
1+
2+
glasovanje: rezolucija (cjelokupni tekst)+
Prijedlozi rezolucije klubova zastupnika
B8-0439/2017ENF
B8-0440/2017PPE
B8-0445/2017S&D
B8-0446/2017Verts/ALE
B8-0447/2017ALDE
B8-0448/2017GUE/NGL
B8-0449/2017ECR
Zahtjevi za odvojeno glasovanje
GUE/NGL:§§ 9, 15
Zahtjevi za glasovanje po dijelovima
GUE/NGL:
§ 16
Prvi dioCjelokupni tekst osim riječi: „otvorene i” i „i jednakim uvjetima za sve”
Drugi dio„otvorene i”
Treći dio„i jednakim uvjetima za sve”
§ 24
Prvi dioCjelokupni tekst osim riječi: „prije svega trgovinu, okoliš, istraživanja, zdravstvo, ulaganja, tržišno natjecanje, energiju i klimu,”
Drugi diote riječi
Uvodna izjava G
Prvi dioCjelokupni tekst osim riječi: „budući da su integrirano i funkcionalno unutarnje tržište te” „otvorena i”
Drugi diote riječi
EFDD:
§ 12
Prvi dioCjelokupni tekst osim riječi: „Europski fond za strateška ulaganja (EFSU)”
Drugi diote riječi
Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti