Indekss 
Protokols
PDF 809kWORD 44k
Trešdiena, 2017. gada 5. jūlijs - Strasbūra
Balsojumu rezultāti

 Saīsinājumu un simbolu saraksts

 1. Vienošanās grozīt Monreālas protokolu par ozona slāni noārdošām vielām, kas pieņemta Kigali *** 

Ieteikums: Kateřina Konečná (A8-0237/2017)

PriekšmetsPS utt.BalsojumsPS/EB – piezīmes
balsojums: piekrišanaPS+604, 31, 19

 2. Grozījums Konvencijas par gaisa pārrobežu piesārņojumu lielos attālumos Protokolā par paskābināšanas, eitrofikācijas un piezemes ozona līmeņa samazināšanu *** 

Ieteikums: Adina-Ioana Vălean (A8-0241/2017)

PriekšmetsPS utt.BalsojumsPS/EB – piezīmes
balsojums: piekrišanaPS+630, 10, 25

 3. ES un Kubas politiskā dialoga un sadarbības nolīguma noslēgšana (piekrišana) *** 

Ieteikums: Elena Valenciano (A8-0232/2017)

PriekšmetsPS utt.BalsojumsPS/EB – piezīmes
balsojums: piekrišanaPS+567, 65, 31

 4. ES un Kubas politiskā dialoga un sadarbības nolīguma noslēgšana (rezolūcija) 

Ziņojums: Elena Valenciano (A8-0233/2017)

PriekšmetsGroz. Nr.IesniedzējsPS utt.BalsojumsPS/EB – piezīmes
§ 75ECREB+342, 254, 68
aiz § 126ECREB-295, 350, 15
aiz § 167GUE/NGLPS-96, 520, 49
aiz § 178GUE/NGLPS-123, 513, 29
§ 183PPEPS+307, 303, 53
aiz M apsv.4ECR-
X apsv.1PPEPS+310, 301, 56
Y apsv.2SPPEPS+326, 313, 31
balsojums: rezolūcija (viss teksts)PS+487, 107, 79
Pieprasījumi balsot pēc saraksta
PPE:grozījumi Nr. 1, 2, 3, 7, 8
Dažādi
Josu Juaristi Abaunz (GUE/NGL grupa) ir atsaucis savu parakstu no grozījuma Nr. 7.

 5. Saprašanās memorands starp Eiropas Aģentūru lielapjoma IT sistēmu darbības pārvaldībai brīvības, drošības un tiesiskuma telpā un Eurojust * 

Ziņojums: Claude Moraes (A8-0215/2017)

PriekšmetsPS utt.BalsojumsPS/EB – piezīmes
viens balsojumsPS+597, 64, 6

 6. Cīņa pret krāpšanu, kas skar Savienības finanšu intereses, izmantojot krimināltiesības **II 

Ieteikums otrajam lasījumam: Ingeborg Gräßle un Juan Fernando López Aguilar (A8-0230/2017) (Vajadzīgs Parlamenta deputātu balsu vairākums.)

PriekšmetsGroz. Nr.IesniedzējsPS utt.BalsojumsPS/EB – piezīmes
priekšlikums noraidīt Padomes nostāju1EFDDPS-74, 510, 82
Pasludināts par apstiprinātu.
Pieprasījumi balsot pēc saraksta
EFDD:grozījums Nr. 1

 7. Savienības tiesiskais regulējums attiecībā uz muitas noteikumu pārkāpumiem un sankcijām ***I 

Ziņojums: Kaja Kallas (A8-0239/2016)

PriekšmetsPS utt.BalsojumsPS/EB – piezīmes
pirmā lasījuma pabeigšanaapstiprināšana bez balsošanas
Dažādi
Ziņojums 2016. gada 25. oktobrī bija nodots atpakaļ atbildīgajai komitejai, lai risinātu iestāžu sarunas.

 8. Cilvēka imūndeficīta vīrusa (HIV), tuberkulozes un C vīrushepatīta (HCV) epidēmijas vēršanās plašumā Eiropā 

Rezolūcijas priekšlikums: B8-0436/2017

PriekšmetsPS utt.BalsojumsPS/EB – piezīmes
Rezolūcijas priekšlikums B8-0436/2017
(ENVI komiteja)
balsojums: rezolūcija (viss teksts)+

 9. Komisijas 2018. gada darba programmas sagatavošana 

Rezolūciju priekšlikumi: B8-0434/2017, B8-0435/2017, B8-0450/2017, B8-0451/2017, B8-0454/2017, B8-0455/2017, B8-0456/2017

PriekšmetsGroz. Nr.IesniedzējsPS utt.BalsojumsPS/EB – piezīmes
Kopīgs rezolūcijas priekšlikums RC-B8-0434/2017
(PPE, ECR, ALDE)
§ 1§sākotnējais tekstsbd
1+
2+
aiz § 13GUE/NGL-
4GUE/NGL-
5GUE/NGLPS-308, 336, 30
6GUE/NGLPS-274, 360, 37
7GUE/NGL-
8GUE/NGL-
9GUE/NGL-
10GUE/NGLPS-88, 381, 206
11GUE/NGL-
12GUE/NGL-
13GUE/NGL-
14GUE/NGLPS-145, 380, 150
15GUE/NGLPS-277, 378, 13
16GUE/NGL-
91EFDDPS-69, 574, 33
92EFDDPS-38, 607, 27
93EFDDPS-68, 581, 20
94EFDDPS-84, 572, 24
95EFDDPS-37, 574, 66
96EFDD-
97EFDD-
98EFDDPS-41, 407, 228
99EFDDPS-290, 372, 13
100EFDDPS-178, 347, 151
101EFDDPS-115, 529, 35
102EFDDPS-130, 527, 17
aiz § 217GUE/NGL-
18GUE/NGL-
19GUE/NGL-
20GUE/NGLPS-66, 374, 238
21GUE/NGLPS-116, 541, 10
22GUE/NGLPS-103, 352, 222
23GUE/NGLPS-104, 415, 159
24GUE/NGLPS-86, 560, 28
25GUE/NGLPS-100, 559, 17
26GUE/NGLPS+321, 312, 41
27GUE/NGLPS-74, 351, 253
28GUE/NGLPS-75, 558, 43
29GUE/NGLPS-75, 375, 221
30GUE/NGLPS-293, 369, 12
31GUE/NGL-
32GUE/NGLPS-303, 343, 29
33GUE/NGLPS-160, 344, 173
34GUE/NGL-
35GUE/NGL-
36GUE/NGL+
37GUE/NGL-
38GUE/NGL-
39GUE/NGL-
62S&DPS-264, 363, 54
§ 3§sākotnējais tekstsbd
1/PS+496, 109, 70
2+
aiz § 340GUE/NGL-
41GUE/NGL-
42GUE/NGL-
43GUE/NGL-
44GUE/NGL-
45GUE/NGL-
46GUE/NGL-
47GUE/NGL-
48GUE/NGL-
49GUE/NGLPS+325, 319, 33
50S&DPS-268, 353, 50
57S&DPS-268, 374, 36
§ 5§sākotnējais tekstsbd
1+
2/PS+526, 116, 34
3/PS+470, 188, 14
4/PS+506, 119, 54
aiz § 561S&DPS-252, 409, 15
§ 6§sākotnējais tekstsbd
1+
2+
§ 782ALDEEB-302, 348, 28
§sākotnējais tekstsbd
1/PS+495, 159, 20
2/PS+317, 305, 48
§ 9§sākotnējais tekstsPS+324, 319, 30
§ 10§sākotnējais tekstsats.+
§ 11§sākotnējais tekstsats.+
aiz § 1185ALDE+
§ 14§sākotnējais tekstsPS+579, 78, 18
aiz §1563S&D-
64S&D-
65S&D-
66S&D-
67S&D-
aiz § 2176S&D-
§ 23§sākotnējais tekstsPS+500, 134, 35
aiz § 2371S&D-
72S&D-
73S&D-
aiz § 2855S&Dbd
1+
2-
56S&DPS-262, 354, 55
§ 30§sākotnējais tekstsbd
1+
2+
§ 31§sākotnējais tekstsats.+
§ 34§sākotnējais tekstsats.+
aiz § 3454S&DEB-321, 333, 16
§ 35§sākotnējais tekstsats.+
aiz § 3689ALDE+
90ALDE+
§ 38§sākotnējais tekstsats.+
§ 45§sākotnējais tekstsats.+
aiz § 4658S&DPS+326, 141, 205
aiz § 4959S&D+
60S&D-
§ 5088ALDE+
§sākotnējais tekstsats.
§ 54§sākotnējais tekstsats.+
§ 5683ALDE+
§ 6084ALDE+
aiz § 6377S&DPS+345, 297, 30
78S&DEB+322, 321, 30
79S&DEB+328, 325, 17
80S&DEB-276, 322, 75
81S&DEB+336, 320, 12
§ 68§sākotnējais tekstsats.+
aiz § 6851S&D+
53S&DPS-305, 353, 17
86ALDE+
87ALDEEB+366, 278, 23
52S&D
§ 69§sākotnējais tekstsats.+
§ 71§sākotnējais tekstsats.+
§ 74§sākotnējais tekstsats.+
aiz § 7468S&Dbd
1+
2-
3+
4/EB+333, 330, 10
5+
69S&D-
§ 75§sākotnējais tekstsPS+336, 151, 184
§ 79§sākotnējais tekstsbd
1+
2+
§ 80§sākotnējais tekstsPS+477, 161, 29
§ 84§sākotnējais tekstsbd
1+
2+
aiz § 8470S&D+
§ 89§sākotnējais tekstsbd
1+
2+
3+
aiz § 8974S&D+
75S&D+
aiz A apsv.1GUE/NGL-
2GUE/NGL-
C apsv.§sākotnējais tekstsats.+
D apsv.§sākotnējais tekstsbd
1+
2+
F apsv.§sākotnējais tekstsats.+
balsojums: rezolūcija (viss teksts)EB-70, 434, 170
Politisko grupu rezolūciju priekšlikumi
B8-0434/2017PPE-
B8-0435/2017ALDE-
B8-0450/2017ECR-
Politiskās grupas rezolūciju priekšlikumi B8-0451/2017 (Verts/ALE)
§ 35§sākotnējais tekstsats.-
balsojums: rezolūcija (viss teksts)-
Politisko grupu rezolūciju priekšlikumi
B8-0454/2017S&D-
B8-0455/2017GUE/NGL-
B8-0456/2017EFDD-
Pieprasījumi balsot pēc saraksta
EFDD:grozījumi Nr. 91, 92, 93, 94, 95, 98, 99, 100, 101, 102 un § 7, 14
ENF:§ 3 (1. daļa), 5 (2., 3., 4. daļa), 7, 9, 23, 75, 80
GUE/NGL:grozījumi Nr. 5, 6, 10, 14, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 49
S&D:grozījumi Nr. 50, 53, 56, 57, 58, 61, 62, 77
Pieprasījumi balsot atsevišķi
ALDE:§ 1, 38, 45
ECR:§ 54
ENF:§ 11, 31, 34, 35, 68, 69, 71, 74, C, F apsv.
S&D:§ 9, 10, 50, § 35 (B8-0451/2017)
Pieprasījumi balsot pa daļām
ENF
§ 1
1.daļa:viss teksts, izņemot vārdus “novedot pie ekstrēmisma pieauguma”, “ES un tās”, “un lai neļautu šo nemieru izmantot baiļu un nedrošības uzkurināšanai; uzsver, ka ir demagoģiskas un nereālas politiskās kampaņas uz ļoti īsu laika sprīdi dod viltus cerības, bet slēpj sevī postošas sekas, kas rada lielāku sašķeltību, nestabilitāti un konfliktus visā Eiropā;”
2.daļa:šie vārdi
§ 3
1.daļa:“uzskata, ka sociālā tirgus ekonomika ar augstu konkurētspēju ir viens no galvenajiem Eiropas sabiedrības stūrakmeņiem, uz kura pamata tika veidotas Eiropas politikas nostādnes, lai tās tiešā veidā dotu labumu iedzīvotājiem viņu ikdienas dzīvē;”
2.daļa:“atbalsta iniciatīvas ar mērķi uzlabot darba un privātās dzīves līdzsvaru;”
§ 6
1.daļa:viss teksts, izņemot vārdus “paātrināt darbu saistībā ar kapitāla tirgu savienības izveidi, lai”
2.daļa:šie vārdi
§ 30
1.daļa:viss teksts, izņemot pirmos divus ievilkumus
2.daļa:šie ievilkumi
§ 79
1.daļa:viss teksts, izņemot vārdus “tostarp LGBTI personu,”
2.daļa:šie vārdi
§ 84
1.daļa:viss teksts, izņemot vārdus “kompleksi” un “lielāku finanšu palīdzību,” un “tirgus pieeju un uzlabotu mobilitāti”
2.daļa:šie vārdi
D apsvērums
1.daļa:viss teksts, izņemot vārdus “ar zemu inflāciju un”
2.daļa:šie vārdi
S&D
§ 89
1.daļa:“aicina Komisiju nodrošināt, ka: – visiem tiesību aktu priekšlikumiem tiek veikts rūpīgs ietekmes novērtējums un izmaksu un ieguvumu analīze; – visos ĢD tiek ieviests MVU tests un tiek īstenota sistemātiska sadarbība ar Regulējuma kontroles padomi, lai panāktu strukturētāku MVU testa piemērošanu;”
2.daļa:“– Parlamentam tiek iesniegts novērtējums par Regulējuma kontroles padomes neatkarību, uzraugot un sniedzot objektīvas konsultācijas par ietekmes novērtējumu;”
3.daļa:“– tiek izstrādāts ikgadējā sloga apsekojums (ABS) kā būtisks instruments, lai skaidrā un pārredzamā veidā apzinātu un pārraudzītu rezultātus Savienības centieniem novērst un samazināt pārmērīgu regulējumu un administratīvo slogu gan pašai Savienībai, gan dalībvalstīm transponējot un interpretējot tiesību aktus (“pārmērīga reglamentēšana”); – Parlamentam tiek iesniegti priekšlikumi sloga samazināšanas mērķu noteikšanai svarīgākajās nozarēs, cenšoties līdz 2020. gadam panākt 25 % lielu samazinājumu un līdz 2030. gadam — 50 % samazinājumu tām ekonomiskajam izmaksām, ko uzņēmumiem rada regulatīvais slogs;”
PPE
Grozījums Nr. 55
1.daļa:viss teksts, izņemot vārdus “attiecīgi izmantojot publisko iepirkumu un”
2.daļa:šie vārdi
Grozījums Nr. 68
1.daļa:“uzsver, ka jādara vairāk, lai ES tirdzniecības politiku saskaņotu ar ilgtspējīgas attīstības mērķiem un Parīzes klimata nolīgumu un lai veicinātu tādu globālo tirdzniecību, kas ir taisnīga, regulēta un visu planētas iedzīvotāju interesēs; jo īpaši aicina:”
2.daļa:“izvirzīt tiesību akta priekšlikumu, kas paredzētu obligātu pienācīgu rūpību attiecībā uz globālajām vērtības ķēdēm, lai vērstos pret negodīgām tirdzniecības praksēm, nodrošinātu pārredzamību un izsekojamību un lai tiktu ievērotas cilvēktiesības, darba tiesības un vidiskās tiesības;”
3.daļa:“sekmīgi un ātri noslēgt sarunas par ES tirdzniecības aizsardzības instrumentu modernizāciju attiecībā uz trešo valstu izmantotām tirdzniecības praksēm un subsīdijām, kas kropļo konkurenci; Komisiju rīkoties, lai uz noteikumiem balstītas daudzpusējas tirdzniecības sistēmas kontekstā samazinātu globālo tērauda ražošanas jaudas pārpalikumu, arī ar attiecīgiem antidempinga un antisubsīdiju tiesību aktiem; tuvoties daudzpusējas ieguldījumu tiesu sistēmas izveidei, lai investoru un valstu strīdu izšķiršanā aizstātu privātas šķīrējtiesas;”
4.daļa:“Komisiju izvirzīt priekšlikumus par reformām tirdzniecības nolīgumu tirdzniecības un ilgtspējīgas attīstības sadaļu izpildes panākšanā; kad pārējie sadarbības un mediācijas mehānismi ir izsmelti, kā pēdējam līdzeklim vajadzētu būt iespējamām sankcijām par ilgtspējīgas attīstības noteikumu neievērošanu;”
5.daļa:“Komisiju izvirzīt īpašus priekšlikumus, kuru pamatā būtu diskusiju dokuments par globalizācijas potenciāla izmantošanu un kuru mērķis būtu izveidot jaunas noturīgas iespējas Eiropas iedzīvotājiem, ko globālā ekonomikas konkurence ir pievīlusi; šiem priekšlikumiem būtu jāietilpst ES ieguldījumu stratēģijā ilgtspējīgai attīstībai un jāietver tādu instrumentu atjaunināšana un pastiprināšana kā Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonds; Komisiju turpināt izdarīt spiedienu uz Padomi, lai tiktu publicētas tirdzniecības sarunu pilnvaras, kas, pēc tā ieskatiem, vienmēr būtu jādara publiski pieejamas, ieskaitot arī jau pieņemtās; mudina Komisiju ar intensīvākiem centieniem nodrošināt pārredzamību plašākai sabiedrībai, ne tikai deputātiem, kas pilnīgi jāinformē visos nolīgumu dzīves cikla posmos, un likt uzsvaru uz regulāriem pilsoniskās sabiedrības dialogiem, lai atjaunotu uzticēšanos ES tirdzniecības politikai;”
EFDD, ECR
§ 7
1.daļa:“uzsver, ka sekmīga Eiropas migrācijas politika prasa nodrošināt vispārpieņemtu mehānismu taisnīgai un efektīvai patvēruma meklētāju sadalīšanai pa dalībvalstīm;”
2.daļa:“uzsver to, cik svarīgi ir turpināt migrācijas krīzes risināšanu tā, lai izrādītu daudz lielāku izpratni par dalībvalstīs plaši izplatītajām bažām par nekontrolētu migrāciju, atzinīgi vērtē nesenos panākumus Savienības ārējo robežu pārvaldības nostiprināšanā un efektīvā to kontrolē, kas ir priekšnosacījums, lai dalībvalstis atgūtu savstarpējās uzticēšanās kritisko līmeni;”
ECR, ENF
§ 5
1.daļa:“uzsver, ka ir nepieciešama visaptveroša pieeja, lai pilnībā izmantotu vienotās valūtas priekšrocības un novērstu tai vēl piemītošās nepilnības, vienlaikus nodrošinot EMS ilgtspēju, noturību un pilnīgu tās izveidi, kā arī izaugsmes un pilnīgas nodarbinātības nodrošināšanas mērķu sasniegšanu;”, izņemot vārdus “pilnībā izmantotu vienotās valūtas priekšrocības un novērstu tai vēl piemītošās nepilnības, vienlaikus nodrošinot EMS ilgtspēju, noturību un pilnīgu tās izveidi, kā arī”
2.daļa:“pilnībā izmantotu vienotās valūtas priekšrocības un novērstu tai vēl piemītošās nepilnības, vienlaikus nodrošinot EMS ilgtspēju, noturību un pilnīgu tās izveidi, kā arī”, izņemot vārdus “un pilnīgu tās izveidi,”
3.daļa:“un pilnīgu tās izveidi,”
4.daļa:“uzskata, ka turpmākā EMS izveides un attīstības pamatā ir jābūt spēkā esošajiem tiesību aktiem un to īstenošanai, un tajā ir jāiekļauj pasākumi ar mērķi padarīt tās institucionālo struktūru leģitīmāku un nodrošināt lielāku demokrātisko pārskatatbildību;”
Dažādi
Rezolūcijas priekšlikumu B8-0456/2016 ir parakstījis arī Fabio Massimo Castaldo (EFDD grupa).

 10. 2018. gada budžets — pilnvarojums trialogam 

Ziņojums: Siegfried Mureşan (A8-0249/2017)

PriekšmetsGroz. Nr.IesniedzējsPS utt.BalsojumsPS/EB – piezīmes
§ 113GUE/NGL-
aiz § 11EFDDPS-83, 475, 109
15GUE/NGLPS-88, 554, 16
16GUE/NGL-
§ 217GUE/NGL-
§ 318GUE/NGL-
aiz § 319GUE/NGLPS-85, 553, 35
§ 420GUE/NGL-
§ 623GUE/NGL-
2EFDD-
aiz § 622GUE/NGL-
§ 724 SGUE/NGL-
§ 88ALDE-
3EFDD-
25GUE/NGL-
§ 99ENFPS-110, 542, 19
27GUE/NGL-
aiz § 1028GUE/NGL-
aiz §1533GUE/NGLPS+534, 130, 7
aiz § 164EFDD-
aiz § 1829GUE/NGLPS-96, 524, 44
aiz § 2330GUE/NGLPS-189, 369, 73
§ 265EFDD-
aiz § 3331GUE/NGL-
aiz § 356EFDDEB+310, 292, 56
§ 4810ENFPS-121, 499, 34
7EFDDPS-175, 299, 181
§ 5111ENF-
aiz § 5512ENFPS-142, 502, 20
32GUE/NGL-
aiz 7. atsauces34GUE/NGL-
balsojums: rezolūcija (viss teksts)PS+445, 144, 80
Pieprasījumi balsot pēc saraksta
ENF:grozījumi Nr. 9, 10, 12
EFDD:grozījumi Nr. 1, 7
GUE/NGL:grozījumi Nr. 15, 19, 29, 30, 33
Dažādi
Grozījumi Nr. 14, 21, 26 bija atsaukti.
Liadh Ní Riada (GUE/NGL grupa) ir atsaucis savu parakstu no grozījuma Nr. 19.

 11. ES stratēģijas veidošana starptautisko kultūras attiecību jomā 

Ziņojums: Elmar Brok un Silvia Costa (A8-0220/2017)

PriekšmetsPS utt.BalsojumsPS/EB – piezīmes
balsojums: rezolūcija (viss teksts)PS+462, 137, 58

 12. Ieteikums Padomei par Apvienoto Nāciju Organizācijas Ģenerālās asamblejas 72. sesiju 

Ziņojums: Andrey Kovatchev (A8-0216/2017)

PriekšmetsGroz. Nr.IesniedzējsPS utt.BalsojumsPS/EB – piezīmes
§ 1, a apakšpunkts4ECR+
5PPE+
7GUE/NGL-
§sākotnējais tekstsbd
1
2
§ 1, aiz a apakšpunkta1ALDEPS+613, 21, 30
grozīts mutiski
2ALDEPS+602, 30, 33
§ 1, g apakšpunkts§sākotnējais tekstsbd
1/EB+357, 294, 13
2/EB-180, 316, 162
3
§ 1, w apakšpunkts8SGUE/NGLEB-100, 554, 6
§ 1, aiz ad apakšpunkta, aiz apakšvirsraksta9GUE/NGLPS-286, 348, 17
§ 1, aiz ah apakšpunkta, aiz apakšvirsraksta10GUE/NGL-
§ 1, aiz an apakšpunkta, aiz apakšvirsraksta11GUE/NGLEB+334, 296, 16
12GUE/NGLEB+334, 281, 26
§ 1, ar apakšpunkts3ALDEPS+539, 29, 81
§ 1, bd apakšpunkts§sākotnējais tekstsbd
1+
2+
§ 1, bf apakšpunkts§sākotnējais tekstsbd
1/PS+584, 51, 23
2/PS+471, 139, 42
3+
D apsv.6SGUE/NGLEB+355, 230, 70
balsojums: rezolūcija (viss teksts)PS+457, 124, 66
Pieprasījumi balsot pēc saraksta
ALDE:grozījumi Nr. 1, 2, 3
GUE/NGL:grozījums Nr. 9
EFDD:§ 1, bf apakšpunkts (1., 2. daļa)
Pieprasījumi balsot atsevišķi
PPE:§ 1, g apakšpunkts
Pieprasījumi balsot pa daļām
Verts/ALE
§ 1, a apakšpunkts
1.daļa:viss teksts, izņemot vārdus “tostarp Gruzijas, Moldovas un Ukrainas suverenitāti,” un “tostarp Kalnu Karabahas konflikta,”
2.daļa:šie vārdi
EFDD
§ 1, bd apakšpunkts
1.daļa:viss teksts, izņemot vārdus “un turpināt centienus, lai paplašinātu ES novērotāja statusu konkrētās ANO apakšorganizācijās”
2.daļa:šie vārdi
§ 1, bf apakšpunkts
1.daļa:“aktīvi atbalstīt ANO Drošības padomes visaptverošu reformu, pamatojoties uz plašu vienprātību, lai labāk atspoguļotu jauno pasaules kārtību un efektīvāk atrisinātu pašreizējās un nākamās drošības problēmas;”
2.daļa:“atbalstīt ilgtermiņa mērķi — panākt ES pastāvīgā locekļa statusu reformētā Drošības padomē;”
3.daļa:“mudināt ANO Drošības padomes locekļus neizmantot veto tiesības gadījumos, kad ir veikti noziegumi pret cilvēci; veicināt ANO Ģenerālās asamblejas darba atdzīvināšanu un visu ANO iestāžu darbības labāku koordinēšanu un saskaņošanu, kurai jāpalielina sistēmas efektivitāte, lietderība, leģitimitāte, pārredzamība, pārskatatbildība, spējas un pārstāvētība, lai ātrāk risinātu globālas problēmas;”
Verts/ALE, ALDE
§ 1, g apakšpunkts
1.daļa:“rīkoties saskaņā ar Eiropas Savienības Tiesas spriedumu Rietumsahāras jautājumā un”
2.daļa:“atbalstīt ANO centienus nodrošināt godīgu un noturīgu Rietumsahāras konflikta risinājumu, ievērojot sahravi tautas pašnoteikšanās tiesības un attiecīgās ANO rezolūcijas; panākt, lai ANO misijai referendumam Rietumsahārā (MINURSO) tiktu piešķirtas tādas pašas pilnvaras cilvēktiesību jomā kā citām ANO miera uzturēšanas misijām un visiem MINURSO darbiniekiem tiktu atļauts atkal pildīt savus pienākumus;”, izņemot vārdus “citām” un “un visiem MINURSO darbiniekiem tiktu atļauts atkal pildīt savus pienākumus”
3.daļa:“citām” un “un visiem MINURSO darbiniekiem tiktu atļauts atkal pildīt savus pienākumus”
Dažādi
Takis Hadjigeorgiou bija iesniedzis šādu mutisku grozījumu grozījumā Nr. 1:
“b) saglabāt pilnu atbalstu ANO centieniem sekmēt visaptverošu risinājumu, lai izbeigtu Kipras sadalījumu, un uzsver, ka Kipras problēmas atrisināšana pozitīvi ietekmētu visu reģionu, kā arī Kipras grieķus un Kipras turkus; mudina Padomi izmantot visus tās resursus, lai pilnībā atbalstītu sekmīgu atkalapvienošanas procesa pabeigšanu, un atbalstīt ANO lomu;”

 13. Vērienīgas ES rūpniecības stratēģijas veidošana kā stratēģiska prioritāte izaugsmei, nodarbinātībai un inovācijai Eiropā 

Rezolūciju priekšlikumi: B8-0439/2017, B8-0440/2017, B8-0445/2017, B8-0446/2017, B8-0447/2017, B8-0448/2017, B8-0449/2017

PriekšmetsGroz. Nr.IesniedzējsPS utt.BalsojumsPS/EB – piezīmes
Kopīgs rezolūcijas priekšlikums RC-B8-0440/2017
(PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE)
§ 9§sākotnējais tekstsats.+
§ 12§sākotnējais tekstsbd
1+
2+
§ 15§sākotnējais tekstsats.+
§ 16§sākotnējais tekstsbd
1+
2+
3+
§ 241PPE+
§sākotnējais tekstsbd
1
2
G apsv.§sākotnējais tekstsbd
1+
2+
balsojums: rezolūcija (viss teksts)+
Politisko grupu rezolūciju priekšlikumi
B8-0439/2017ENF
B8-0440/2017PPE
B8-0445/2017S&D
B8-0446/2017Verts/ALE
B8-0447/2017ALDE
B8-0448/2017GUE/NGL
B8-0449/2017ECR
Pieprasījumi balsot atsevišķi
GUE/NGL:§ 9, 15
Pieprasījumi balsot pa daļām
GUE/NGL
§ 16
1.daļa:viss teksts, izņemot vārdus “atvērta un” un “un vienlīdzīgu konkurences apstākļu”
2.daļa:“atvērta un”
3.daļa:“un vienlīdzīgu konkurences apstākļu”
§ 24
1.daļa:viss teksts, izņemot vārdus “galvenokārt tirdzniecības, vides, pētniecības, investīciju, konkurences, enerģētikas un klimata jomām —”
2.daļa:šie vārdi
G apsvērums
1.daļa:viss teksts, izņemot vārdus “tā kā integrēts un funkcionējošs iekšējais tirgus un brīva un”
2.daļa:šie vārdi
EFDD
§ 12
1.daļa:viss teksts, izņemot vārdus “Eiropas Stratēģisko investīciju fondu (ESIF),”
2.daļa:šie vārdi
Juridisks paziņojums - Privātuma politika