Indiċi 
Minuti
PDF 749kWORD 44k
L-Erbgħa, 5 ta' Lulju 2017 - Strasburgu
 Abbrevjazzjonijiet u simboli

 1. Ftehim biex jiġi emendat il-Protokoll ta’ Montreal dwar sustanzi li jnaqqsu s-saff tal-ożonu, adottat f’Kigali ***

 2. Konvenzjoni dwar it-Tniġġis Transkonfinali tal-Arja Fuq Distanza Twila sabiex tittaffew l-aċidifikazzjoni, l-ewtrofikazzjoni u l-ożonu troposferiku ***

 3. Il-konklużjoni tal-Ftehim ta' Djalogu Politiku u ta' Kooperazzjoni UE-Kuba, (Approvazzjoni) ***

 4. Il-konklużjoni tal-Ftehim ta' Djalogu Politiku u ta' Kooperazzjoni UE-Kuba, (Riżoluzzjoni)

 5. Memorandum ta' Qbil bejn l-Aġenzija Ewropea għat-tmexxija operattiva tas-sistemi tal-IT fuq skala kbira fl-ispazju ta’ libertà, sigurtà u ġustizzja u l-Eurojust *

 6. Ġlieda kontra l-frodi li jaffettwaw l-interessi finanzjarji tal-Unjoni permezz tal-liġi kriminali ***II

 7. Il-qafas ġuridiku tal-Unjoni għal ksur doganali u sanzjonijiet ***I

 8. Żieda fl-epidemiji tal-HIV, Tuberkulożi u Epatite C fl-Ewropa

 9. Tħejjija tal-Programm ta' Ħidma tal-Kummissjoni għall-2018

 10. Baġit 2018 - Mandat għat-trilogu

 11. Lejn strateġija tal-UE għar-relazzjonijiet kulturali internazzjonali

 12. Rakkomandazzjoni lill-Kunsill dwar it-72 Sessjoni tal-Assemblea Ġenerali tan-Nazzjonijiet Uniti

 13. Il-bini ta' strateġija industrijali ambizzjuża tal-UE bħala prijorità strateġika għat-tkabbir, l-impjiegi u l-innovazzjoni fl-Ewropa
Avviż legali - Politika tal-privatezza