Index 
Notulen
PDF 733kWORD 45k
Woensdag 5 juli 2017 - Straatsburg
Uitslag van de stemming

 Afkortingen en tekens

 1. In Kigali goedgekeurde overeenkomst tot wijziging van het Protocol van Montreal betreffende stoffen die de ozonlaag afbreken *** 

Aanbeveling: Kateřina Konečná (A8-0237/2017)

BetreftHS, enz.StemmingHS/ES - opmerkingen
stemming: goedkeuringHS+604, 31, 19

 2. Verdrag inzake vermindering van verzuring, eutrofiëring en ozon op leefniveau bij het Verdrag betreffende grensoverschrijdende luchtverontreiniging over lange afstand *** 

Aanbeveling: Adina-Ioana Vălean (A8-0241/2017)

BetreftHS, enz.StemmingHS/ES - opmerkingen
stemming: goedkeuringHS+630, 10, 25

 3. Sluiting van de Overeenkomst inzake politieke dialoog en samenwerking tussen de EU en Cuba (goedkeuring) *** 

Aanbeveling: Elena Valenciano (A8-0232/2017)

BetreftHS, enz.StemmingHS/ES - opmerkingen
stemming: goedkeuringHS+567, 65, 31

 4. Sluiting van de Overeenkomst inzake politieke dialoog en samenwerking tussen de EU en Cuba (resolutie) 

Verslag: Elena Valenciano (A8-0233/2017)

Betreftam nr.vanHS, enz.StemmingHS/ES - opmerkingen
§ 75ECRES+342, 254, 68
na § 126ECRES-295, 350, 15
na § 167GUE/NGLHS-96, 520, 49
na § 178GUE/NGLHS-123, 513, 29
§ 183PPEHS+307, 303, 53
na overw M4ECR-
overw X1PPEHS+310, 301, 56
overw Y2SPPEHS+326, 313, 31
stemming: resolutie (als geheel)HS+487, 107, 79
Verzoeken om hoofdelijke stemming
PPE:amendementen 1, 2, 3, 7, 8
Diversen
Josu Juaristi Abaunz (GUE/NGL-Fractie) is niet langer ondertekenaar van amendement 7.

 5. Memorandum van overeenstemming tussen het Europees Agentschap voor het operationeel beheer van grootschalige IT-systemen op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht en Eurojust * 

Verslag: Claude Moraes (A8-0215/2017)

BetreftHS, enz.StemmingHS/ES - opmerkingen
een enkele stemmingHS+597, 64, 6

 6. De strafrechtelijke bestrijding van fraude die de financiële belangen van de Unie schaadt ***II 

Aanbeveling voor de tweede lezing: Ingeborg Gräßle en Juan Fernando López Aguilar (A8-0230/2017) (meerderheid van de leden van het Parlement vereist)

Betreftam nr.vanHS, enz.StemmingHS/ES - opmerkingen
voorstel tot verwerping van het standpunt van de Raad1EFDDHS-74, 510, 82
goedgekeurd
Verzoeken om hoofdelijke stemming
EFDD:amendement 1

 7. Het rechtskader van de Unie inzake douaneovertredingen en -sancties ***I 

Verslag: Kaja Kallas (A8-0239/2016)

BetreftHS, enz.StemmingHS/ES - opmerkingen
Sluiting van de eerste lezinggoedgekeurd zonder stemming
Diversen
Het verslag werd op 25 oktober 2016 naar de commissie terugverwezen voor interinstitutionele onderhandelingen.

 8. Toename van het aantal besmettingen met hiv, tuberculose en HCV in Europa 

Ontwerpresolutie: B8-0436/2017

BetreftHS, enz.StemmingHS/ES - opmerkingen
Ontwerpresolutie B8-0436/2017
(Commissie ENVI)
stemming: resolutie (als geheel)+

 9. Voorbereiding van het werkprogramma van de Commissie voor 2018 

Ontwerpresoluties: B8-0434/2017, B8-0435/2017, B8-0450/2017, B8-0451/2017, B8-0454/2017, B8-0455/2017, B8-0456/2017

Betreftam nr.vanHS, enz.StemmingHS/ES - opmerkingen
Gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B8-0434/2017
(PPE, ECR ALDE)
§ 1§oorspronkelijke tekstso
1+
2+
na § 13GUE/NGL-
4GUE/NGL-
5GUE/NGLHS-308, 336, 30
6GUE/NGLHS-274, 360, 37
7GUE/NGL-
8GUE/NGL-
9GUE/NGL-
10GUE/NGLHS-88, 381, 206
11GUE/NGL-
12GUE/NGL-
13GUE/NGL-
14GUE/NGLHS-145, 380, 150
15GUE/NGLHS-277, 378, 13
16GUE/NGL-
91EFDDHS-69, 574, 33
92EFDDHS-38, 607, 27
93EFDDHS-68, 581, 20
94EFDDHS-84, 572, 24
95EFDDHS-37, 574, 66
96EFDD-
97EFDD-
98EFDDHS-41, 407, 228
99EFDDHS-290, 372, 13
100EFDDHS-178, 347, 151
101EFDDHS-115, 529, 35
102EFDDHS-130, 527, 17
na § 217GUE/NGL-
18GUE/NGL-
19GUE/NGL-
20GUE/NGLHS-66, 374, 238
21GUE/NGLHS-116, 541, 10
22GUE/NGLHS-103, 352, 222
23GUE/NGLHS-104, 415, 159
24GUE/NGLHS-86, 560, 28
25GUE/NGLHS-100, 559, 17
26GUE/NGLHS+321, 312, 41
27GUE/NGLHS-74, 351, 253
28GUE/NGLHS-75, 558, 43
29GUE/NGLHS-75, 375, 221
30GUE/NGLHS-293, 369, 12
31GUE/NGL-
32GUE/NGLHS-303, 343, 29
33GUE/NGLHS-160, 344, 173
34GUE/NGL-
35GUE/NGL-
36GUE/NGL+
37GUE/NGL-
38GUE/NGL-
39GUE/NGL-
62S&DHS-264, 363, 54
§ 3§oorspronkelijke tekstso
1/HS+496, 109, 70
2+
na § 340GUE/NGL-
41GUE/NGL-
42GUE/NGL-
43GUE/NGL-
44GUE/NGL-
45GUE/NGL-
46GUE/NGL-
47GUE/NGL-
48GUE/NGL-
49GUE/NGLHS+325, 319, 33
50S&DHS-268, 353, 50
57S&DHS-268, 374, 36
§ 5§oorspronkelijke tekstso
1+
2/HS+526, 116, 34
3/HS+470, 188, 14
4/HS+506, 119, 54
na § 561S&DHS-252, 409, 15
§ 6§oorspronkelijke tekstso
1+
2+
§ 782ALDEES-302, 348, 28
§oorspronkelijke tekstso
1/HS+495, 159, 20
2/HS+317, 305, 48
§ 9§oorspronkelijke tekstHS+324, 319, 30
§ 10§oorspronkelijke tekstas+
§ 11§oorspronkelijke tekstas+
na § 1185ALDE+
§ 14§oorspronkelijke tekstHS+579, 78, 18
na § 1563S&D-
64S&D-
65S&D-
66S&D-
67S&D-
na § 2176S&D-
§ 23§oorspronkelijke tekstHS+500, 134, 35
na § 2371S&D-
72S&D-
73S&D-
na § 2855S&Dso
1+
2-
56S&DHS-262, 354, 55
§ 30§oorspronkelijke tekstso
1+
2+
§ 31§oorspronkelijke tekstas+
§ 34§oorspronkelijke tekstas+
na § 3454S&DES-321, 333, 16
§ 35§oorspronkelijke tekstas+
na § 3689ALDE+
90ALDE+
§ 38§oorspronkelijke tekstas+
§ 45§oorspronkelijke tekstas+
na § 4658S&DHS+326, 141, 205
na § 4959S&D+
60S&D-
§ 5088ALDE+
§oorspronkelijke tekstas
§ 54§oorspronkelijke tekstas+
§ 5683ALDE+
§ 6084ALDE+
na § 6377S&DHS+345, 297, 30
78S&DES+322, 321, 30
79S&DES+328, 325, 17
80S&DES-276, 322, 75
81S&DES+336, 320, 12
§ 68§oorspronkelijke tekstas+
na § 6851S&D+
53S&DHS-305, 353, 17
86ALDE+
87ALDEES+366, 278, 23
52S&D
§ 69§oorspronkelijke tekstas+
§ 71§oorspronkelijke tekstas+
§ 74§oorspronkelijke tekstas+
na § 7468S&Dso
1+
2-
3+
4/ES+333, 330, 10
5+
69S&D-
§ 75§oorspronkelijke tekstHS+336, 151, 184
§ 79§oorspronkelijke tekstso
1+
2+
§ 80§oorspronkelijke tekstHS+477, 161, 29
§ 84§oorspronkelijke tekstso
1+
2+
na § 8470S&D+
§ 89§oorspronkelijke tekstso
1+
2+
3+
na § 8974S&D+
75S&D+
na overw A1GUE/NGL-
2GUE/NGL-
overw C§oorspronkelijke tekstas+
overw D§oorspronkelijke tekstso
1+
2+
overw F§oorspronkelijke tekstas+
stemming: resolutie (als geheel)ES-70, 434, 170
Ontwerpresoluties van de fracties
B8-0434/2017PPE-
B8-0435/2017ALDE-
B8-0450/2017ECR-
Ontwerpresolutie van een fractie B8-0451/2017 (Verts/ALE)
§ 35§oorspronkelijke tekstas-
stemming: resolutie (als geheel)-
Ontwerpresoluties van de fracties
B8-0454/2017S&D-
B8-0455/2017GUE/NGL-
B8-0456/2017EFDD-
Verzoeken om hoofdelijke stemming
EFDD:amendementen 91, 92, 93, 94, 95, 98, 99, 100, 101, 102 en §§ 7, 14
ENF:§§ 3 (1e deel), 5 (2e, 3e, 4e deel), 7, 9, 23, 75, 80
GUE/NGL:amendementen 5, 6, 10, 14, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 49
S&D:amendementen 50, 53, 56, 57, 58, 61, 62, 77
Verzoeken om aparte stemming
ALDE:§§ 1, 38, 45
ECR:§ 54
ENF:§§ 11, 31, 34, 35, 68, 69, 71, 74, overw C, F
S&D:§§ 9, 10, 50, § 35 (B8-0451/2017)
Verzoeken om stemming in onderdelen
ENF:
§ 1
1e deelgehele tekst zonder de woorden: "die tot uiting komt in de opkomst van extremisme", "van de Unie en haar", "en een einde te maken aan de uitbuiting van deze bezorgdheid waardoor angst en onzekerheid worden aangewakkerd"; "benadrukt dat demagogische en onrealistische politieke campagnes valse hoop bieden op de korte termijn, maar uiteindelijk schadelijke gevolgen hebben die leiden tot meer verdeeldheid, instabiliteit en conflicten in Europa"
2e deeldeze woorden
§ 3
1e deel"is van mening dat een sterk concurrerende sociale markteconomie een hoeksteen vormt van de Europese samenleving en het fundament is waarop het Europees beleid berust en waarvan burgers in hun dagelijkse leven rechtstreeks profiteren"
2e deel"schaart zich achter de initiatieven om het evenwicht tussen werk en privéleven te verbeteren"
§ 6
1e deelgehele tekst zonder de woorden: "de werkzaamheden inzake de voltooiing van een kapitaalmarktenunie te bespoedigen om"
2e deeldeze woorden
§ 30
1e deelgehele tekst zonder de eerste twee streepjes
2e deeldeze streepjes
§ 79
1e deelgehele tekst zonder de woorden: "waaronder LGBTI's"
2e deeldeze woorden
§ 84
1e deelgehele tekst zonder de woorden: "middel van een combinatie van verhoogde financiële bijstand," en "markttoegang en een verbetering van de mobiliteit"
2e deeldeze woorden
overweging D
1e deelgehele tekst zonder de woorden: "een lage inflatie,"
2e deeldeze woorden
S&D:
§ 89
1e deel"verzoekt de Commissie ervoor te zorgen dat: alle wetgevingsvoorstellen worden onderworpen aan een grondige effectbeoordeling en kosten-batenanalyse; - in alle DG's MKB-tests worden gehanteerd en dat op stelselmatige wijze wordt samengewerkt met de Raad voor regelgevingstoetsing om ervoor te zorgen dat de tests op een meer gestructureerde wijze worden toegepast"
2e deel"aan het Parlement een beoordeling wordt voorgelegd van de onafhankelijkheid van de Raad voor regelgevingstoetsing bij de uitoefening van zijn rol als toezichthouder die een objectief advies moet geven over effectbeoordelingen"
3e deel"het jaarlijks lastenoverzicht (ABS) wordt ontwikkeld, als een essentieel instrument om op een duidelijke en transparante manier de resultaten in kaart te brengen en te controleren van de inspanningen van de Unie om overregulering en administratieve lasten die bij de omzetting van wetgeving ("gold-plating") ontstaan, zowel door toedoen van de Unie zelf als door toedoen van de lidstaten, te voorkomen en te verminderen; aan het Parlement voorstellen worden voorgelegd voor de vaststelling van streefdoelen voor vermindering van de lasten, met als doel om de economische kosten die verband houden met de regelgevingslasten voor bedrijven tegen 2020 met 25 % te verminderen en tegen 2030 te halveren"
PPE:
amendement 55
1e deelgehele tekst zonder de woorden: "pertinent gebruik van openbare aanbestedingen en"
2e deeldeze woorden
amendement 68
1e deel"benadrukt dat er verdere stappen nodig zijn om het handelsbeleid van de EU af te stemmen op de doelstellingen voor duurzame ontwikkeling en de klimaatovereenkomst van Parijs, en eerlijke wereldhandel te bevorderen die gereguleerd is in het belang van alle mensen op de planeet; verzoekt in het bijzonder om:"
2e deel"een wetgevingsvoorstel over verplichte zorgvuldigheidseisen voor mondiale waardeketens, om oneerlijke handelspraktijken tegen te gaan, transparantie en traceerbaarheid te waarborgen en mensenrechten, arbeidsrechten en milieurechten te beschermen"
3e deel"een succesvolle en snelle afronding van de onderhandelingen over de modernisering van EU-handelsbeschermingsinstrumenten tegen door derde landen gehanteerde handelspraktijken en subsidies die de concurrentie verstoren; maatregelen van de Commissie om de wereldwijde overcapaciteit van staal te beperken in het kader van een op regels gebaseerd multilateraal handelssysteem, onder andere via wetgeving tegen dumping en subsidies op dit gebied; verdere stappen op weg naar de oprichting van een multilateraal stelsel van investeringsgerechten ter vervanging van particuliere arbitrage bij de beslechting van geschillen tussen investeerders en de overheid"
4e deel"voorstellen van de Commissie om veranderingen aan te brengen in de manier waarop de hoofdstukken over "handel en duurzame ontwikkeling" in handelsovereenkomsten worden opgelegd; sancties voor niet-naleving van bepalingen inzake duurzame ontwikkeling, die moeten opgelegd kunnen worden als laatste redmiddel als alle andere mechanismen voor samenwerking en bemiddeling zijn uitgeput"
5e deel"specifieke voorstellen van de Commissie, die voortborduren op de discussienota over het in goede banen leiden van de mondialisering, om levensvatbare nieuwe mogelijkheden te creëren voor Europeanen die het hebben moeten afleggen tegen de wereldwijde economische concurrentie; deze voorstellen moeten onderdeel uitmaken van de investeringsstrategie van de EU voor duurzame ontwikkeling en onder andere bestaan uit de bijwerking en versterking van instrumenten zoals het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering; het uitoefenen van voortdurende druk op de Raad door de Commissie om onderhandelingsmandaten van handelsbesprekingen te publiceren, aangezien deze standaard gepubliceerd zouden moeten worden, ook de eerder goedgekeurde mandaten; dringt er bij de Commissie op aan haar inspanningen op te voeren om transparantie te garanderen aan het bredere publiek, en aan de parlementsleden die volledig op de hoogte moeten zijn in elk stadium tijdens de duur van de overeenkomsten, en te benadrukken dat er regelmatige dialogen met het maatschappelijk middenveld nodig zijn om het vertrouwen in het handelsbeleid van de EU te herstellen"
EFDD, ECR:
§ 7
1e deel"benadrukt dat er voor een geslaagd Europees migratiebeleid een overeengekomen regeling voor een eerlijke en doeltreffende verdeling van asielzoekers nodig is;"
2e deel"benadrukt dat er vooruitgang moet worden geboekt bij de aanpak van de migratiecrisis op een wijze die rekening houdt met de wijdverbreide bezorgdheid in de lidstaten over ongecontroleerde migratie; is verheugd over de resultaten die recentelijk zijn geboekt om het beheer en de doeltreffende controle van de buitengrenzen van de Unie te versterken, hetgeen een absolute voorwaarde is voor de lidstaten om een minimum aan wederzijds vertrouwen terug te winnen;"
ECR, ENF:
§ 5
1e deel"benadrukt dat er een alomvattende benadering nodig is om voordelen te behalen en de resterende zwaktes van de gemeenschappelijke munt aan te pakken, waarbij moet worden gewaakt over de duurzaamheid, de weerbaarheid en de voltooiing van de EMU en de verwezenlijking van de doelstellingen inzake groei en volledige werkgelegenheid;" zonder de woorden: "om voordelen te behalen en de resterende zwaktes van de gemeenschappelijke munt aan te pakken, waarbij moet worden gewaakt over de duurzaamheid, de weerbaarheid en de voltooiing van de EMU"
2e deel"om voordelen te behalen en de resterende zwaktes van de gemeenschappelijke munt aan te pakken, waarbij moet worden gewaakt over de duurzaamheid, de weerbaarheid van de EMU" zonder de woorden: "en de voltooiing"
3e deel"en de voltooiing"
4e deel"is van mening dat de verdere ontwikkeling van de EMU moet worden gebaseerd op de bestaande wetgeving en de uitvoering daarvan, en maatregelen moet omvatten die haar institutionele structuur voorzien van meer legitimiteit en een grotere democratische verantwoordingsplicht"
Diversen
Fabio Massimo Castaldo (EFDD-Fractie) is medeondertekenaar van ontwerpresolutie B8-0456/2017.

 10. Begroting 2018 - Mandaat voor de trialoog 

Verslag: Siegfried Mureşan (A8-0249/2017)

Betreftam nr.vanHS, enz.StemmingHS/ES - opmerkingen
§ 113GUE/NGL-
na § 11EFDDHS-83, 475, 109
15GUE/NGLHS-88, 554, 16
16GUE/NGL-
§ 217GUE/NGL-
§ 318GUE/NGL-
na § 319GUE/NGLHS-85, 553, 35
§ 420GUE/NGL-
§ 623GUE/NGL-
2EFDD-
na § 622GUE/NGL-
§ 724SGUE/NGL-
§ 88ALDE-
3EFDD-
25GUE/NGL-
§ 99ENFHS-110, 542, 19
27GUE/NGL-
na § 1028GUE/NGL-
na § 1533GUE/NGLHS+534, 130, 7
na § 164EFDD-
na § 1829GUE/NGLHS-96, 524, 44
na § 2330GUE/NGLHS-189, 369, 73
§ 265EFDD-
na § 3331GUE/NGL-
na § 356EFDDES+310, 292, 56
§ 4810ENFHS-121, 499, 34
7EFDDHS-175, 299, 181
§ 5111ENF-
na § 5512ENFHS-142, 502, 20
32GUE/NGL-
na visum 734GUE/NGL-
stemming: resolutie (als geheel)HS+445, 144, 80
Verzoeken om hoofdelijke stemming
ENF:amendementen 9, 10, 12
EFDD:amendementen 1, 7
GUE/NGL:amendementen 15, 19, 29, 30, 33
Diversen
Amendementen 14, 21 en 26 zijn ingetrokken.
Liadh Ní Riada (GUE/NGL-Fractie) is niet langer ondertekenaar van amendement 19.

 11. Een Europese strategie voor internationale culturele betrekkingen 

Verslag: Elmar Brok en Silvia Costa (A8-0220/2017)

BetreftHS, enz.StemmingHS/ES - opmerkingen
stemming: resolutie (als geheel)HS+462, 137, 58

 12. Aanbeveling aan de Raad betreffende de 72e zitting van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties 

Verslag: Andrey Kovatchev (A8-0216/2017)

Betreftam nr.vanHS, enz.StemmingHS/ES - opmerkingen
§ 1, letter a4ECR+
5PPE+
7GUE/NGL-
§oorspronkelijke tekstso
1
2
§ 1, na letter a1ALDEHS+613, 21, 30
mondeling gewijzigd
2ALDEHS+602, 30, 33
§ 1, letter g§oorspronkelijke tekstso
1/ES+357, 294, 13
2/ES-180, 316, 162
3
§ 1, letter w8SGUE/NGLES-100, 554, 6
§ 1, na letter ad, na de subtitel9GUE/NGLHS-286, 348, 17
§ 1, na letter ah, na de subtitel10GUE/NGL-
§ 1, na letter an, na de subtitel11GUE/NGLES+334, 296, 16
12GUE/NGLES+334, 281, 26
§ 1, letter ar3ALDEHS+539, 29, 81
§ 1, letter bd§oorspronkelijke tekstso
1+
2+
§ 1, letter bf§oorspronkelijke tekstso
1/HS+584, 51, 23
2/HS+471, 139, 42
3+
overw D6SGUE/NGLES+355, 230, 70
stemming: resolutie (als geheel)HS+457, 124, 66
Verzoeken om hoofdelijke stemming
ALDE:amendementen 1, 2, 3
GUE/NGL:amendement 9
EFDD:§ 1, letter bf (1e, 2e deel)
Verzoeken om aparte stemming
PPE:§ 1, letter g
Verzoeken om stemming in onderdelen
Verts/ALE:
§ 1, letter a
1e deelgehele tekst zonder de woorden: "met name Georgië, Moldavië en Oekraïne" en "waaronder het conflict in de regio Nagorno-Karabach"
2e deeldeze woorden
EFDD:
§ 1, letter bd
1e deelgehele tekst zonder de woorden: "en verder samen te werken om meer te halen uit de status van waarnemer die de EU heeft bij bepaalde suborganisaties van de VN"
2e deeldeze woorden
§ 1, letter bf
1e deel"actief ondersteuning te bieden bij een grondige hervorming van de VN-Veiligheidsraad op basis van een brede consensus om de nieuwe werkelijkheid in de wereld beter te weerspiegelen en op doeltreffender wijze een antwoord te bieden op de huidige en toekomstige uitdagingen op het gebied van de veiligheid"
2e deel"de langetermijndoelstelling dat de EU een zetel krijgt in een hervormde VN-Veiligheidsraad, te steunen"
3e deel"er bij de leden van de VN-Veiligheidsraad op aan te dringen hun vetorecht niet te gebruiken in gevallen waarin misdaden tegen de menselijkheid zijn gepleegd; zich in te spannen om het werk van de Algemene Vergadering van de VN nieuw leven in te blazen en een betere coördinatie en samenhang van het optreden van alle instellingen van de VN te bevorderen, wat voor meer efficiëntie, doeltreffendheid, legitimiteit, transparantie, verantwoording, capaciteit en representativiteit van het systeem moet zorgen, teneinde sneller te kunnen reageren op mondiale uitdagingen"
Verts/ALE, ALDE:
§ 1, letter g
1e deel"opvolging te geven aan het arrest van het Europees Hof van Justitie over de Westelijke Sahara en"
2e deel"de inspanningen van de VN te steunen om een eerlijke en duurzame oplossing voor het conflict in de Westelijke Sahara te garanderen, die is gebaseerd op het recht op zelfbeschikking van het Sahrawi-volk en in overeenstemming is met de relevante VN-resoluties; erop aan te dringen dat de missie van de Verenigde Naties voor het referendum in de Westelijke Sahara (Minurso) net als alle andere VN-vredeshandhavingsmissies een mensenrechtenmandaat krijgt en dat alle personeelsleden van Minurso in staat worden gesteld hun werkzaamheden te hervatten" zonder de woorden "alle" en "en dat alle personeelsleden van Minurso in staat worden gesteld hun werkzaamheden te hervatten"
3e deel"alle" en "en dat alle personeelsleden van Minurso in staat worden gesteld hun werkzaamheden te hervatten"
Diversen
Takis Hadjigeorgiou diende het volgende mondeling amendement in op amendement 1:
“b) steun te blijven verlenen aan de inspanningen van de VN om een alomvattende oplossing voor het beëindigen van de deling van Cyprus te bevorderen; benadrukt dat een oplossing van de Cypriotische kwestie een positief effect op de gehele regio en op zowel de Grieks-Cyprioten als de Turks-Cyprioten zou hebben; dringt er bij de Raad op aan al zijn middelen te benutten om de succesvolle afronding van het herenigingsproces te bevorderen en om de rol van de VN te ondersteunen;”

 13. Ontwerpen van een ambitieuze industriële strategie van de EU als strategische prioriteit voor groei, banen en innovatie in Europa 

Ontwerpresoluties: B8-0439/2017, B8-0440/2017, B8-0445/2017, B8-0446/2017, B8-0447/2017, B8-0448/2017, B8-0449/2017

Betreftam nr.vanHS, enz.StemmingHS/ES - opmerkingen
Gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B8-0440/2017
(PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE)
§ 9§oorspronkelijke tekstas+
§ 12§oorspronkelijke tekstso
1+
2+
§ 15§oorspronkelijke tekstas+
§ 16§oorspronkelijke tekstso
1+
2+
3+
§ 241PPE+
§oorspronkelijke tekstso
1
2
overw G§oorspronkelijke tekstso
1+
2+
stemming: resolutie (als geheel)+
Ontwerpresoluties van de fracties
B8-0439/2017ENF
B8-0440/2017PPE
B8-0445/2017S&D
B8-0446/2017Verts/ALE
B8-0447/2017ALDE
B8-0448/2017GUE/NGL
B8-0449/2017ECR
Verzoeken om aparte stemming
GUE/NGL:§§ 9, 15
Verzoeken om stemming in onderdelen
GUE/NGL:
§ 16
1e deelgehele tekst zonder de woorden: "vrije en" en "en gelijke randvoorwaarden"
2e deel"vrije en"
3e deel"en gelijke randvoorwaarden"
§ 24
1e deelgehele tekst zonder de woorden: "in de eerste plaats handel, milieu, onderzoek, gezondheid, investeringen, mededinging, energie, klimaat en"
2e deeldeze woorden
overweging G
1e deelgehele tekst zonder de woorden: "en overwegende dat een geïntegreerde en goed functionerende interne markt en open en"
2e deeldeze woorden
EFDD:
§ 12
1e deelgehele tekst zonder de woorden: "het Europees Fonds voor strategische investeringen (EFSI)"
2e deeldeze woorden
Juridische mededeling - Privacybeleid