Kazalo 
Zapisnik
PDF 727kWORD 46k
Sreda, 5. julij 2017 - Strasbourg
Izidi glasovanja

 Pomen kratic in znakov

 1. Sporazum o spremembi Montrealskega protokola o substancah, ki škodljivo delujejo na ozonski plašč, sprejeti v Kigaliju *** 

Priporočilo: Kateřina Konečná (A8-0237/2017)

PredmetPG, itd.GlasovanjePG/EG - pripombe
glasovanje: odobritevPG+604, 31, 19

 2. Konvencija o onesnaževanju zraka na velike razdalje preko meja za zmanjšanje zakisljevanja, evtrofikacije in prizemnega ozona *** 

Priporočilo: Adina-Ioana Vălean (A8-0241/2017)

PredmetPG, itd.GlasovanjePG/EG - pripombe
glasovanje: odobritevPG+630, 10, 25

 3. Sklenitev sporazuma o političnem dialogu in sodelovanju med EU in Kubo (odobritev) *** 

Priporočilo: Elena Valenciano (A8-0232/2017)

PredmetPG, itd.GlasovanjePG/EG - pripombe
glasovanje: odobritevPG+567, 65, 31

 4. Sklenitev sporazuma o političnem dialogu in sodelovanju med EU in Kubo (resolucija) 

Poročilo: Elena Valenciano (A8-0233/2017)

PredmetŠt. p.s.PredlagateljPG, itd.GlasovanjePG/EG - pripombe
§ 75ECREG+342, 254, 68
po § 126ECREG-295, 350, 15
po § 167GUE/NGLPG-96, 520, 49
po § 178GUE/NGLPG-123, 513, 29
§ 183PPEPG+307, 303, 53
po u.i. M4ECR-
u.i.X1PPEPG+310, 301, 56
u.i.Y2 DPPEPG+326, 313, 31
glasovanje: resolucija (vse besedilo)PG+487, 107, 79
Zahteve za poimensko glasovanje
PPE:predlogi sprememb 1, 2, 3, 7, 8
Razno
Josu Juaristi Abaunz (skupina GUE/NGL) je umaknil svoj podpis k predlogu spremembe 7.

 5. Memorandum o soglasju med Evropsko agencijo za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov s področja svobode, varnosti in pravice ter Eurojustom * 

Poročilo: Claude Moraes (A8-0215/2017)

PredmetPG, itd.GlasovanjePG/EG - pripombe
eno samo glasovanjePG+597, 64, 6

 6. Boj proti goljufijam, ki škodijo finančnim interesom Unije, z uporabo kazenskega prava ***II 

Priporočilo za drugo obravnavo: Ingeborg Gräßle in Juan Fernando López Aguilar (A8-0230/2017) (zahtevana večina poslancev Parlamenta)

PredmetŠt. p.s.PredlagateljPG, itd.GlasovanjePG/EG - pripombe
predlog zavrnitve stališča Sveta1EFDDPG-74, 510, 82
razglašeno kot odobreno
Zahteve za poimensko glasovanje
EFDD:predlog spremembe 1

 7. Pravni okvir Unije za carinske kršitve in sankcije ***I 

Poročilo: Kaja Kallas (A8-0239/2016)

PredmetPG, itd.GlasovanjePG/EG - pripombe
Zaključek prve obravnaveOdobreno brez glasovanja
Razno
Poročilo je bilo zaradi medinstitucionalnih pogajanj 25. oktobra 2016 vrnjeno v obravnavo odboru.

 8. Širjenje epidemije HIV, tuberkuloze in hepatitisa C v Evropi 

Predlog resolucije: B8-0436/2017

PredmetPG, itd.GlasovanjePG/EG - pripombe
Predlog resolucije B8-0436/2017
(odbor ENVI)
glasovanje: resolucija (besedilo v celoti)+

 9. Priprava delovnega programa Komisije za leto 2018 

Predlogi resolucij: B8-0434/2017, B8-0435/2017, B8-0450/2017, B8-0451/2017, B8-0454/2017, B8-0455/2017, B8-0456/2017

PredmetŠt. p.s.PredlagateljPG, itd.GlasovanjePG/EG - pripombe
Skupni predlog resolucije RC-B8-0434/2017
(PPE, S&D, ALDE)
§ 1§originalno besedilopo delih
1+
2+
po § 13GUE/NGL-
4GUE/NGL-
5GUE/NGLPG-308, 336, 30
6GUE/NGLPG-274, 360, 37
7GUE/NGL-
8GUE/NGL-
9GUE/NGL-
10GUE/NGLPG-88, 381, 206
11GUE/NGL-
12GUE/NGL-
13GUE/NGL-
14GUE/NGLPG-145, 380, 150
15GUE/NGLPG-277, 378, 13
16GUE/NGL-
91EFDDPG-69, 574, 33
92EFDDPG-38, 607, 27
93EFDDPG-68, 581, 20
94EFDDPG-84, 572, 24
95EFDDPG-37, 574, 66
96EFDD-
97EFDD-
98EFDDPG-41, 407, 228
99EFDDPG-290, 372, 13
100EFDDPG-178, 347, 151
101EFDDPG-115, 529, 35
102EFDDPG-130, 527, 17
po § 217GUE/NGL-
18GUE/NGL-
19GUE/NGL-
20GUE/NGLPG-66, 374, 238
21GUE/NGLPG-116, 541, 10
22GUE/NGLPG-103, 352, 222
23GUE/NGLPG-104, 415, 159
24GUE/NGLPG-86, 560, 28
25GUE/NGLPG-100, 559, 17
26GUE/NGLPG+321, 312, 41
27GUE/NGLPG-74, 351, 253
28GUE/NGLPG-75, 558, 43
29GUE/NGLPG-75, 375, 221
30GUE/NGLPG-293, 369, 12
31GUE/NGL-
32GUE/NGLPG-303, 343, 29
33GUE/NGLPG-160, 344, 173
34GUE/NGL-
35GUE/NGL-
36GUE/NGL+
37GUE/NGL-
38GUE/NGL-
39GUE/NGL-
62S&DPG-264, 363, 54
§ 3§originalno besedilopo delih
1/PG+496, 109, 70
2+
po § 340GUE/NGL-
41GUE/NGL-
42GUE/NGL-
43GUE/NGL-
44GUE/NGL-
45GUE/NGL-
46GUE/NGL-
47GUE/NGL-
48GUE/NGL-
49GUE/NGLPG+325, 319, 33
50S&DPG-268, 353, 50
57S&DPG-268, 374, 36
§ 5§originalno besedilopo delih
1+
2/PG+526, 116, 34
3/PG+470, 188, 14
4/PG+506, 119, 54
po § 561S&DPG-252, 409, 15
§ 6§originalno besedilopo delih
1+
2+
§ 782ALDEEG-302, 348, 28
§originalno besedilopo delih
1/PG+495, 159, 20
2/PG+317, 305, 48
§ 9§originalno besediloPG+324, 319, 30
§ 10§originalno besediloloč.+
§ 11§originalno besediloloč.+
po § 1185ALDE+
§ 14§originalno besediloPG+579, 78, 18
po § 1563S&D-
64S&D-
65S&D-
66S&D-
67S&D-
po § 2176S&D-
§ 23§originalno besediloPG+500, 134, 35
po § 2371S&D-
72S&D-
73S&D-
po § 2855S&Dpo delih
1+
2-
56S&DPG-262, 354, 55
§ 30§originalno besedilopo delih
1+
2+
§ 31§originalno besediloloč.+
§ 34§originalno besediloloč.+
po § 3454S&DEG-321, 333, 16
§ 35§originalno besediloloč.+
po § 3689ALDE+
90ALDE+
§ 38§originalno besediloloč.+
§ 45§originalno besediloloč.+
po § 4658S&DPG+326, 141, 205
po § 4959S&D+
60S&D-
§ 5088ALDE+
§originalno besediloloč.
§ 54§originalno besediloloč.+
§ 5683ALDE+
§ 6084ALDE+
po § 6377S&DPG+345, 297, 30
78S&DEG+322, 321, 30
79S&DEG+328, 325, 17
80S&DEG-276, 322, 75
81S&DEG+336, 320, 12
§ 68§originalno besediloloč.+
po § 6851S&D+
53S&DPG-305, 353, 17
86ALDE+
87ALDEEG+366, 278, 23
52S&D
§ 69§originalno besediloloč.+
§ 71§originalno besediloloč.+
§ 74§originalno besediloloč.+
po § 7468S&Dpo delih
1+
2-
3+
4/EG+333, 330, 10
5+
69S&D-
§ 75§originalno besediloPG+336, 151, 184
§ 79§originalno besedilopo delih
1+
2+
§ 80§originalno besediloPG+477, 161, 29
§ 84§originalno besedilopo delih
1+
2+
po § 8470S&D+
§ 89§originalno besedilopo delih
1+
2+
3+
po § 8974S&D+
75S&D+
po u.i. A1GUE/NGL-
2GUE/NGL-
u.i.C§originalno besediloloč.+
u.i.D§originalno besedilopo delih
1+
2+
u.i.F§originalno besediloloč.+
glasovanje: resolucija (vse besedilo)EG-70, 434, 170
Predlogi resolucij političnih skupin
B8-0434/2017PPE-
B8-0435/2017ALDE-
B8-0450/2017ECR-
Predlogi resolucij politične skupine B8-0451/2017
(Verts/ALE)
§ 35§originalno besediloloč.-
glasovanje: resolucija (vse besedilo)-
Predlogi resolucij političnih skupin
B8-0454/2017S&D-
B8-0455/2017GUE/NGL-
B8-0456/2017EFDD-
Zahteve za poimensko glasovanje
EFDD:predlogi sprememb 91, 92, 93, 94, 95, 98, 99, 100, 101, 102 in §§ 7, 14
ENL:§§ 3 (prvi del), 5 (drugi, tretji, četrti del), 7, 9, 23, 75, 80
GUE/NGL:predlogi sprememb 5, 6, 10, 14, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 49
S&D:predlogi sprememb 50, 53, 56, 57, 58, 61, 62, 77
Zahteve za ločeno glasovanje
ALDE:§§ 1, 38, 45
ECR:§ 54
ENL:§§ 11, 31, 34, 35, 68, 69, 71, 74, u.i. C, F
S&D:§§ 9, 10, 50, § 35 (B8-0451/2017)
Zahteve za glasovanje po delih
ENL:
§ 1
1.del:vse besedilo brez besed: „ki se izraža s porastom ekstremizma“, „EU in njenih“, „in boj proti izkoriščanju tega strahu za spodbujanje strahu in negotovosti; poudarja, da demagoške in nerealistične politične kampanje povzročajo kratkoročne lažne upe, a imajo škodljive posledice in vodijo k večji delitvi, nestabilnosti in konfliktom v evropski družbi;“
2.del:te besede
§ 3
1.del:„meni, da je visoko konkurenčno socialno tržno gospodarstvo temelj evropske družbe, na katerem so bile zgrajene evropske politike, ki neposredno koristijo državljanom v vsakodnevnem življenju;“
2.del:„podpira pobude za izboljšanje uravnoteženosti poklicnega in zasebnega življenja;“
§ 6
1.del:vse besedilo brez besed: „pospeši delo za dokončno vzpostavitev unije kapitalskih trgov, da bi“
2.del:te besede
§ 30
1.del:vse besedilo brez prvih dveh alinej
2.del:ti alinei
§ 79
1.del:vse besedilo brez besed: „vključno z osebami LGBTI;“
2.del:te besede
§ 84
1.del:vse besedilo brez besed: „s kombinacijo večje finančne pomoči“ in „dostopa do trga in večje mobilnosti;“
2.del:te besede
u.i.D
1.del:vse besedilo brez besed: „z nizko inflacijo in“
2.del:te besede
S&D:
§ 89
1.del:„poziva Komisijo, naj: zagotovi, da se v zvezi z vsemi zakonodajni predlogi opravita temeljita ocena učinka in analiza stroškov in koristi;; zagotovi, da se test za mala in srednja podjetja izvede v vseh generalnih direktoratih in vzpostavi sistematično sodelovanje z odborom za regulativni nadzor, da bi dosegli bolj sistematično uporabo tega testa;“
2.del:„zagotovi, da se Parlamentu predloži ocena neodvisnosti odbora za regulativni nadzor pri izvajanju nadzora in zagotavljanju objektivnega svetovanja glede ocen učinka;“
3.del:„zagotovi pripravo letne študije bremena kot ključnega orodja za opredelitev in spremljanje, na jasen in pregleden način, rezultatov prizadevanj Unije za preprečevanje in zmanjševanje vseh oblik pretiranega urejanja s predpisi in upravnih bremen tako s strani Unije kot držav članic pri prenosu in razlagi zakonodaje („gold-plating“); zagotovi, da se Parlamentu predložijo predlogi o določitvi ciljev za zmanjševanje bremena v ključnih sektorjih, s ciljem, da se do leta 2020 zagotovi 25 % zmanjšanje, do leta 2030 pa 50 % zmanjšanje gospodarskih stroškov, povezanih z regulativnim bremenom za podjetja;“
PPE:
predlog spremembe 55
1.del:vse besedilo brez besed: „z ustrezno uporabo javnih naročil in večjo“
2.del:te besede
predlog spremembe 68
1.del:„poudarja, da so potrebni nadaljnji koraki za uskladitev trgovinskih politik EU s cilji trajnostnega razvoja in pariškim podnebnim sporazumom ter za spodbujanje svetovne trgovine, ki bo pravična in urejena v skladu z interesi vseh ljudi na planetu; poziva zlasti k:“
2.del:„pripravi zakonodajnega predloga o obveznem skrbnem pregledu globalnih vrednostnih verig, da bi preprečili nepoštene trgovinske prakse in zagotovili preglednost, sledljivost ter spoštovanje človekovih, delavskih in okoljskih pravic;“
3.del:„uspešnemu in hitremu zaključku pogajanj o posodobitvi instrumentov trgovinske zaščite EU ob upoštevanju trgovinskih praks in subvencij v tretjih državah, ki izkrivljajo konkurenco; ukrepanju Komisije, da bi v okviru večstranskega in na pravilih temelječega sistema trgovanja zmanjšali globalne presežne zmogljivosti jeklarstva, med drugim z ustrezno protidampinško in protisubvencijsko zakonodajo; nadaljnjim ukrepom za vzpostavitev sistema večstranskega sodišča za naložbe, ki bi nadomestil arbitražno reševanje sporov med vlagatelji in državo;“
4.del:„pripravi predlogov, s katerimi bi Komisija preoblikovala način izvajanja poglavij o trgovini in trajnostnem razvoju iz trgovinskih sporazumov; sankcije za neizpolnjevanje določb o trajnostnem razvoju bi se morale uporabljati kot skrajni ukrep, potem ko se izčrpajo vsi drugi mehanizmi sodelovanja in mediacije;“
5.del„pripravi posebnih predlogov s strani Komisije na podlagi dokumenta o razmisleku o izkoriščanju globalizacije, da bi ustvarili ustrezne nove priložnosti za Evropejce, ki jih je svetovna gospodarska konkurenca pustila na cedilu; ti predlogi bi morali biti del naložbene strategije EU za trajnostni razvoj ter bi morali vključevati posodabljanje in krepitev instrumentov, kot je Evropski sklad za prilagoditev globalizaciji; stalnim pozivom Komisije, naj Svet objavi pogajalske mandate za trgovinska pogajanja, pri čemer meni, da bi ti mandati, vključno z že sprejetimi, morali biti javno objavljeni; poziva Komisijo, naj okrepi svoja prizadevanja za zagotovitev preglednosti tudi za širšo javnost, ne le za poslance, ki morajo biti s sporazumi v celoti seznanjeni na vseh stopnjah njihovega življenjskega cikla, in poudarja pomembnost rednega dialoga s civilno družbo, da bi se ponovno vzpostavilo zaupanje v trgovinsko politiko EU;“
EFDD, ECR:
§ 7
1.del:„poudarja, da se je treba za uspešno evropsko migracijsko politiko dogovoriti o mehanizmu za pravično in učinkovito porazdelitev prosilcev za azil;“
2.del:„poudarja, da je pomemben napredek pri reševanju begunske krize na način, ki kaže občutno večje razumevanje za vsesplošno zaskrbljenost v državah članicah glede nenadzorovanih migracij; pozdravlja nedavne dosežke pri krepitvi upravljanja in učinkovitega nadzora zunanjih meja Unije, ki je osnovni pogoj za to, da bodo države članice ponovno dosegle nujno raven medsebojnega zaupanja;“
ECR, ENF:
§ 5
1.del:„poudarja, da potrebujemo celovit pristop, s katerim bi izkoristili prednosti in odpravili preostale slabosti enotne valute, obenem pa zagotovili vzdržnost, odpornost in dokončno izoblikovanje ekonomske in monetarne unije ter uresničevanje ciljev za rast in polno zaposlenost;“ brez besed: „s katerim bi izkoristili prednosti in odpravili preostale slabosti enotne valute, obenem pa zagotovili vzdržnost, odpornost in dokončno izoblikovanje ekonomske in monetarne unije ter“
2.del:„s katerim bi izkoristili prednosti in odpravili preostale slabosti enotne valute, obenem pa zagotovili vzdržnost, odpornost in dokončno izoblikovanje ekonomske in monetarne unije ter“ brez besed: „izoblikovanje“
3.del:„izoblikovanje“
4.del:„meni, da mora nadaljnji razvoj ekonomske in monetarne unije temeljiti na veljavni zakonodaji in njenem izvajanju ter jo nadgrajevati, zajemati pa mora ukrepe za zagotovitev, da bo njena institucionalna struktura postala legitimnejša in bolj demokratično odgovorna;“
Razno
Fabio Massimo Castaldo (skupina EFDD) je tudi podpisnik predloga resolucije B8-0456/2017.

 10. Proračun 2018 – mandat za trialog 

Poročilo: Siegfried Mureşan (A8-0249/2017)

PredmetŠt. p.s.PredlagateljPG, itd.GlasovanjePG/EG - pripombe
§ 113GUE/NGL-
po § 11EFDDPG-83, 475, 109
15GUE/NGLPG-88, 554, 16
16GUE/NGL-
§ 217GUE/NGL-
§ 318GUE/NGL-
po § 319GUE/NGLPG-85, 553, 35
§ 420GUE/NGL-
§ 623GUE/NGL-
2EFDD-
po § 622GUE/NGL-
§ 736DGUE/NGL-
§ 88ALDE-
3EFDD-
25GUE/NGL-
§ 99ENFPG-110, 542, 19
27GUE/NGL-
po § 1028GUE/NGL-
po § 1533GUE/NGLPG+534, 130, 7
po § 164EFDD-
po § 1829GUE/NGLPG-96, 524, 44
po § 2330GUE/NGLPG-189, 369, 73
§ 265EFDD-
po § 3331GUE/NGL-
po § 356EFDDEG+310, 292, 56
§ 4810ENFPG-121, 499, 34
7EFDDPG-175, 299, 181
§ 5111ENF-
po § 5512ENFPG-142, 502, 20
32GUE/NGL-
po navedbi sklicevanja 734GUE/NGL-
glasovanje: resolucija (vse besedilo)PG+445, 144, 80
Zahteve za poimensko glasovanje
ENL:predlogi sprememb 9, 10, 12
EFDD:predloga sprememb 1, 7
GUE/NGL:predlogi sprememb 15, 19, 29, 30, 33
Razno
Predlogi sprememb 14, 21 in 26 so bili umaknjeni.
Liadh Ní Riada (skupina GUE/NGL) je umaknila svoj podpis k predlogu spremembe 19.

 11. Oblikovanje strategije EU za mednarodne kulturne povezave 

Poročilo: Elmar Brok in Silvia Costa (A8-0220/2017)

PredmetPG, itd.GlasovanjePG/EG - pripombe
glasovanje: resolucija (vse besedilo)PG+462, 137, 58

 12. Priporočila Svetu o 72. zasedanju generalne skupščine Združenih narodov 

Poročilo: Andrey Kovatchev (A8-0216/2017)

PredmetŠt. p.s.PredlagateljPG, itd.GlasovanjePG/EG - pripombe
§ 1, točka a4ECR+
5PPE+
7GUE/NGL-
§originalno besedilopo delih
1
2
§ 1, po točki a1ALDEPG+613, 21, 30
spremenjeno z ustnim predlogom spremembe
2ALDEPG+602, 30, 33
§ 1, točka g§originalno besedilopo delih
1/EG+357, 294, 13
2/EG-180, 316, 162
3
§ 1, točka w8 DGUE/NGLEG-100, 554, 6
§ 1, po točki ad, po podnaslovu9GUE/NGLPG-286, 348, 17
§ 1, po točki ah, po podnaslovu10GUE/NGL-
§ 1, po točki an, po podnaslovu11GUE/NGLEG+334, 296, 16
12GUE/NGLEG+334, 281, 26
§ 1, točka ar3ALDEPG+539, 29, 81
§ 1, točka bd§originalno besedilopo delih
1+
2+
§ 1, točka bf§originalno besedilopo delih
1/PG+584, 51, 23
2/PG+471, 139, 42
3+
u.i.D6 DGUE/NGLEG+355, 230, 70
glasovanje: resolucija (vse besedilo)PG+457, 124, 66
Zahteve za poimensko glasovanje
ALDE:predlogi sprememb 1, 2, 3
GUE/NGL:predlog spremembe 9
EFDD:§ 1, točka bf (prvi, drugi del)
Zahteve za ločeno glasovanje
PPE:§ 1, točka g
Zahteve za glasovanje po delih
Verts/ALE:
§ 1, točka a
1.del:vse besedilo brez besed: „in sicer Gruzije, Moldavije in Ukrajine;“ ter „vključno s konfliktom v Gorskem Karabahu“
2.del:te besede
EFDD:
§ 1, točka bd
1.del:vse besedilo brez besed: „ in si še bolj prizadevajo za okrepitev statusa EU kot opazovalke v nekaterih podorganizacijah OZN;“
2.del:te besede
§ 1, točka bf
1.del:„naj dejavno podpira celovito reformo Varnostnega sveta OZN na podlagi širokega soglasja, da bi se bolje odražale nove svetovne razmere in učinkoviteje izpolnili sedanji in prihodnji varnostni izzivi;“
2.del:„naj podpre dolgoročni cilj, da bi imela EU sedež v prenovljenem Varnostnem svetu OZN;“
3.del:„naj pozove članice Varnostnega sveta OZN, naj se vzdržijo uporabe pravice veta v primerih, v katerih prihaja do zločinov proti človečnosti; naj spodbuja ponovni zagon dela Generalne skupščine OZN ter boljše usklajevanje in povezovanje ukrepanja vseh institucij OZN, kar bi moralo prispevati k večji uspešnosti, učinkovitosti, legitimnosti, preglednosti, odgovornosti, zmogljivosti in reprezentativnosti sistema, da bi se hitreje odzival na globalne izzive;“
Verts/ALE, ALDE:
§ 1, točka g
1.del:„naj ravna na podlagi sodbe Sodišča Evropske unije o Zahodni Sahari ter“
2.del:„podpre prizadevanja OZN za pravično in dokončno rešitev konflikta v Zahodni Sahari na podlagi pravice zahodnosaharskega ljudstva do samoodločbe in v skladu z ustreznimi resolucijami OZN;naj si prizadeva, da se misiji OZN za organizacijo referenduma v Zahodni Sahari (MINURSO) podelijo pristojnosti na področju človekovih pravic, ki bodo v skladu z vsemi drugimi mirovnimi misijami OZN, ter da se vsem članom osebja misije MINURSO omogoči ponovno opravljanje njihovih nalog;“ brez besed „vsemi“ in „ ter da se vsem članom osebja misije MINURSO omogoči ponovno opravljanje njihovih nalog;“
3.del:„vsemi“ in „ ter da se vsem članom osebja misije MINURSO omogoči ponovno opravljanje njihovih nalog“
Razno
Takis Hadjigeorgiou je predlagal ustni predlog spremembe k predlogu spremembe 1:
„ (b)     naj še naprej v celoti podpira prizadevanja OZN pri iskanju celovite rešitve glede končanja delitve Cipra, in poudarja, da bi rešitev ciprskega vprašanja pozitivno vplivala na celotno regijo ter koristila grškim in turškim Ciprčanom;  poziva Svet, naj z vsemi razpoložljivimi viri zagotavlja popolno podporo uspešni zaključitvi postopka združitve ter podpira vlogo OZN; “

 13. Ambiciozna industrijska strategija EU kot prednostna naloga za rast, delovna mesta in inovacije v Evropi 

Predloga resolucij: B8-0439/2017, B8-0440/2017, B8-0445/2017, B8-0446/2017, B8-0447/2017, B8-0448/2017, B8-0449/2017

PredmetŠt. p.s.PredlagateljPG, itd.GlasovanjePG/EG - pripombe
Skupni predlog resolucije RC-B8-0440/2017
(PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE)
§ 9§originalno besediloloč.+
§ 12§originalno besedilopo delih
1+
2+
§ 15§originalno besediloloč.+
§ 16§originalno besedilopo delih
1+
2+
3+
§ 241PPE+
§originalno besedilopo delih
1
2
u.i. G§originalno besedilopo delih
1+
2+
glasovanje: resolucija (vse besedilo)+
Predlogi resolucij političnih skupin
B8-0439/2017ENF
B8-0440/2017PPE
B8-0445/2017S&D
B8-0446/2017Verts/ALE
B8-0447/2017ALDE
B8-0448/2017GUE/NGL
B8-0449/2017ECR
Zahteve za ločeno glasovanje
GUE/NGL:§§ 9, 15
Zahteve za glasovanje po delih
GUE/NGL:
§ 16
1.del:vse besedilo brez besed: „odprta“ in „in enakih konkurenčnih pogojih;“
2.del:„odprta in“
3.del:„in enakih konkurenčnih pogojih;“
§ 24
1.del:vse besedilo brez besed: „predvsem področje trgovine, okolja, raziskav, zdravstva, naložb, konkurence, energije in podnebja“
2.del:te besede
u.i. G
1.del:vse besedilo brez besed: „ in ker sta integriran in delujoč notranji trg ter“ in „odprta in“
2.del:te besede
EFDD:
§ 12
1.del:vse besedilo brez besed: „Evropski sklad za strateške naložbe“
2.del:te besede
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov