Index 
Protokoll
PDF 722kWORD 44k
Onsdagen den 5 juli 2017 - Strasbourg
Omröstningsresultat

 Förkortningar och symboler

 1. Avtalet om ändring av Montrealprotokollet om ämnen som bryter ned ozonskiktet, antaget i Kigali *** 

Rekommendation: Kateřina Konečná (A8-0237/2017)

AvserONU osv.OmröstningONU/EO – anmärkningar
omröstning: godkännandeONU+604, 31, 19

 2. Konventionen om långväga gränsöverskridande luftföroreningar angående minskning av försurning, övergödning och marknära ozon *** 

Rekommendation: Adina-Ioana Vălean (A8-0241/2017)

AvserONU osv.OmröstningONU/EO – anmärkningar
omröstning: godkännandeONU+630, 10, 25

 3. Ingående av avtalet om politisk dialog och samarbete mellan EU och Kuba (godkännande) *** 

Rekommendation: Elena Valenciano (A8-0232/2017)

AvserONU osv.OmröstningONU/EO – anmärkningar
omröstning: godkännandeONU+567, 65, 31

 4. Ingående av avtalet om politisk dialog och samarbete mellan EU och Kuba (resolution) 

Betänkande: Elena Valenciano (A8-0233/2017)

AvserÄF nrFrånONU osv.OmröstningONU/EO – anmärkningar
punkt 75ECREO+342, 254, 68
efter punkt 126ECREO-295, 350, 15
efter punkt 167GUE/NGLONU-96, 520, 49
efter punkt 178GUE/NGLONU-123, 513, 29
punkt 183PPEONU+307, 303, 53
efter skäl M4ECR-
skäl X1PPEONU+310, 301, 56
skäl Y2SPPEONU+326, 313, 31
omröstning: resolution (texten i sin helhet)ONU+487, 107, 79
Begäranden om omröstning med namnupprop
PPE:ÄF 1, 2, 3, 7, 8
Övrigt
Josu Juaristi Abaunz (GUE/NGL-gruppen) hade dragit tillbaka sin underskrift av ändringsförslag 7.

 5. Samförståndsavtal mellan Europeiska byrån för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa och Eurojust * 

Betänkande: Claude Moraes (A8-0215/2017)

AvserONU osv.OmröstningONU/EO – anmärkningar
endast en omröstningONU+597, 64, 6

 6. Bekämpning via straffrätten av bedrägerier som riktar sig mot unionens finansiella intressen ***II 

Andrabehandlingsrekommendation: Ingeborg Gräßle och Juan Fernando López Aguilar (A8-0230/2017) (majoritet av parlamentets ledamöter erfordrades)

AvserÄF nrFrånONU osv.OmröstningONU/EO – anmärkningar
förslag till avvisande av rådets ståndpunkt1EFDDONU-74, 510, 82
förklarades godkänt
Begäranden om omröstning med namnupprop
EFDD:ÄF 1

 7. Unionsrättslig ram för tullrättsliga överträdelser och sanktioner ***I 

Betänkande: Kaja Kallas (A8-0239/2016)

AvserONU osv.OmröstningONU/EO – anmärkningar
avslutning av första behandlingengodkännande utan omröstning
Övrigt
Betänkandet hade återsänts till utskottet den 25 oktober för interinstitutionella förhandlingar.

 8. Ökning av hiv-, tuberkulos- och hepatit C-epidemier i Europa 

Resolutionsförslag: B8-0436/2017

AvserONU osv.OmröstningONU/EO – anmärkningar
Resolutionsförslag B8-0436/2017
(ENVI-utskottet)
omröstning: resolution (texten i sin helhet)+

 9. Förberedelse av kommissionens arbetsprogram för 2018 

Resolutionsförslag: B8-0434/2017, B8-0435/2017, B8-0450/2017, B8-0451/2017, B8-0454/2017, B8-0455/2017, B8-0456/2017

AvserÄF nrFrånONU osv.OmröstningONU/EO – anmärkningar
Gemensamt förslag till resolution RC-B8-0434/2017
(PPE, ECR, ALDE)
punkt 1originaltextendelad
1+
2+
efter punkt 13GUE/NGL-
4GUE/NGL-
5GUE/NGLONU-308, 336, 30
6GUE/NGLONU-274, 360, 37
7GUE/NGL-
8GUE/NGL-
9GUE/NGL-
10GUE/NGLONU-88, 381, 206
11GUE/NGL-
12GUE/NGL-
13GUE/NGL-
14GUE/NGLONU-145, 380, 150
15GUE/NGLONU-277, 378, 13
16GUE/NGL-
91EFDDONU-69, 574, 33
92EFDDONU-38, 607, 27
93EFDDONU-68, 581, 20
94EFDDONU-84, 572, 24
95EFDDONU-37, 574, 66
96EFDD-
97EFDD-
98EFDDONU-41, 407, 228
99EFDDONU-290, 372, 13
100EFDDONU-178, 347, 151
101EFDDONU-115, 529, 35
102EFDDONU-130, 527, 17
efter punkt 217GUE/NGL-
18GUE/NGL-
19GUE/NGL-
20GUE/NGLONU-66, 374, 238
21GUE/NGLONU-116, 541, 10
22GUE/NGLONU-103, 352, 222
23GUE/NGLONU-104, 415, 159
24GUE/NGLONU-86, 560, 28
25GUE/NGLONU-100, 559, 17
26GUE/NGLONU+321, 312, 41
27GUE/NGLONU-74, 351, 253
28GUE/NGLONU-75, 558, 43
29GUE/NGLONU-75, 375, 221
30GUE/NGLONU-293, 369, 12
31GUE/NGL-
32GUE/NGLONU-303, 343, 29
33GUE/NGLONU-160, 344, 173
34GUE/NGL-
35GUE/NGL-
36GUE/NGL+
37GUE/NGL-
38GUE/NGL-
39GUE/NGL-
62S&DONU-264, 363, 54
punkt 3originaltextendelad
1 / ONU+496, 109, 70
2+
efter punkt 340GUE/NGL-
41GUE/NGL-
42GUE/NGL-
43GUE/NGL-
44GUE/NGL-
45GUE/NGL-
46GUE/NGL-
47GUE/NGL-
48GUE/NGL-
49GUE/NGLONU+325, 319, 33
50S&DONU-268, 353, 50
57S&DONU-268, 374, 36
punkt 5originaltextendelad
1+
2 / ONU+526, 116, 34
3 / ONU+470, 188, 14
4 / ONU+506, 119, 54
efter punkt 561S&DONU-252, 409, 15
punkt 6originaltextendelad
1+
2+
punkt 782ALDEEO-302, 348, 28
originaltextendelad
1 / ONU+495, 159, 20
2 / ONU+317, 305, 48
punkt 9originaltextenONU+324, 319, 30
punkt 10originaltextensärsk.+
punkt 11originaltextensärsk.+
efter punkt 1185ALDE+
punkt 14originaltextenONU+579, 78, 18
efter punkt 1563S&D-
64S&D-
65S&D-
66S&D-
67S&D-
efter punkt 2176S&D-
punkt 23originaltextenONU+500, 134, 35
efter punkt 2371S&D-
72S&D-
73S&D-
efter punkt 2855S&Ddelad
1+
2-
56S&DONU-262, 354, 55
punkt 30originaltextendelad
1+
2+
punkt 31originaltextensärsk.+
punkt 34originaltextensärsk.+
efter punkt 3454S&DEO-321, 333, 16
punkt 35originaltextensärsk.+
efter punkt 3689ALDE+
90ALDE+
punkt 38originaltextensärsk.+
punkt 45originaltextensärsk.+
efter punkt 4658S&DONU+326, 141, 205
efter punkt 4959S&D+
60S&D-
punkt 5088ALDE+
originaltextensärsk.
punkt 54originaltextensärsk.+
punkt 5683ALDE+
punkt 6084ALDE+
efter punkt 6377S&DONU+345, 297, 30
78S&DEO+322, 321, 30
79S&DEO+328, 325, 17
80S&DEO-276, 322, 75
81S&DEO+336, 320, 12
punkt 68originaltextensärsk.+
efter punkt 6851S&D+
53S&DONU-305, 353, 17
86ALDE+
87ALDEEO+366, 278, 23
52S&D
punkt 69originaltextensärsk.+
punkt 71originaltextensärsk.+
punkt 74originaltextensärsk.+
efter punkt 7468S&Ddelad
1+
2-
3+
4 / EO+333, 330, 10
5+
69S&D-
punkt 75originaltextenONU+336, 151, 184
punkt 79originaltextendelad
1+
2+
punkt 80originaltextenONU+477, 161, 29
punkt 84originaltextendelad
1+
2+
efter punkt 8470S&D+
punkt 89originaltextendelad
1+
2+
3+
efter punkt 8974S&D+
75S&D+
efter skäl A1GUE/NGL-
2GUE/NGL-
skäl Coriginaltextensärsk.+
skäl Doriginaltextendelad
1+
2+
skäl Foriginaltextensärsk.+
omröstning: resolution (texten i sin helhet)EO-70, 434, 170
Resolutionsförslag från politiska grupper
B8-0434/2017PPE-
B8-0435/2017ALDE-
B8-0450/2017ECR-
Resolutionsförslag från en politisk grupp B8-0451/2017 (Verts/ALE)
punkt 35originaltextensärsk.-
omröstning: resolution (texten i sin helhet)-
Resolutionsförslag från politiska grupper
B8-0454/2017S&D-
B8-0455/2017GUE/NGL-
B8-0456/2017EFDD-
Begäranden om omröstning med namnupprop
EFDD:ÄF 91, 92, 93, 94, 95, 98, 99, 100, 101, 102 och punkterna 7, 14
ENF:punkterna 3 (första delen), 5 (andra, tredje och fjärde delen), 7, 9, 23, 75, 80
GUE/NGL:ÄF 5, 6, 10, 14, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 49
S&D:ÄF 50, 53, 56, 57, 58, 61, 62, 77
Begäranden om särskild omröstning
ALDE:punkt 1, 38, 45
ECR:punkt 54
ENF:punkterna 11, 31, 34, 35, 68, 69, 71, 74, skäl C, F
S&D:punkterna 9, 10, 50, punkt 35 (B8-0451/2017)
Begäranden om delad omröstning
ENF:
punkt 1
Första delentexten i sin helhet utom orden ”, vilket tagit sig uttryck i framväxten av extremism” ”EU och dess” och ”och motverka en exploatering av denna ängslan i syfte att underblåsa rädsla och otrygghet. Parlamentet betonar att demagogiska och orealistiska politiska kampanjer ger falska förhoppningar på mycket kort sikt men får skadliga verkningar som leder till ytterligare splittring, instabilitet och konflikter över Europa”
Andra delendessa ord
punkt 3
Första delen”Europaparlamentet anser att en social marknadsekonomi med hög konkurrenskraft är den hörnsten i det europeiska samhället som EU:s politik byggdes på, till direkt nytta för medborgarnas dagliga liv.”
Andra delen”Parlamentet stöder initiativen för att förbättra balansen mellan arbetsliv och privatliv.”
punkt 6
Första delentexten i sin helhet utom orden ”att påskynda arbetet med att fullborda en kapitalmarknadsunion i syfte”
Andra delendessa ord
punkt 30
Första delentexten i sin helhet utom de två första strecksatserna
Andra delendessa strecksatser
punkt 79
Första delentexten i sin helhet utom orden ”däribland hbti-personer”
Andra delendessa ord
punkt 84
Första delentexten i sin helhet utom orden ”en kombination av utökat ekonomiskt bistånd,” och ”marknadstillträde och förbättrad rörlighet”
Andra delendessa ord
skäl D
Första delentexten i sin helhet utom orden ”låg inflation och”
Andra delendessa ord
S&D:
punkt 89
Första delen”Europaparlamentet uppmanar kommissionen att se till att – alla lagstiftningsförslag genomgår en grundlig konsekvensbedömning och kostnads-/nyttoanalys, – småföretagstestet införs inom alla generaldirektorat och att ett systematiskt samarbete med nämnden för lagstiftningskontroll inleds för att uppnå en mer strukturerad tillämpning av småföretagstestet,”
Andra delen”en utvärdering av den oberoende ställningen för nämnden för lagstiftningskontroll när det gäller att övervaka och ge objektiva råd om konsekvensbedömningar översänds till parlamentet,”
Tredje delen”den årliga undersökningen av bördorna utvecklas som ett viktigt verktyg för att på ett klart och tydligt sätt identifiera och övervaka resultaten av unionens insatser för att undvika och minska överreglering och administrativa bördor både av unionen själv och av medlemsstaterna vid införlivandet och tolkningen av lagstiftningen (s.k. goldplating), – förslag till fastställande av mål för minskning av bördorna inom nyckelsektorer översänds till parlamentet, med ambitionen att säkerställa en minskning med 25 procent senast 2020 och en minskning med 50 procent senast 2030 av de ekonomiska kostnader som är kopplade till regelbördor för företagen.”
PPE:
ÄF 55
Första delentexten i sin helhet utom orden ”en relevant användning av offentlig upphandling och”
Andra delendessa ord
ÄF 68
Första delen”Europaparlamentet framhåller att det behöver göras mer för att anpassa EU:s handelspolitik till målen för hållbar utveckling och till Parisavtalet, samt för att främja en världshandel som är rättvis och reglerad, vilket är ett intresse för alla jordens invånare Parlamentet efterlyser framför allt följande:”
Andra delen”Ett lagstiftningsförslag om obligatorisk tillbörlig aktsamhet i samband med globala värdekedjor för att motverka illojala handelsmetoder, ge insyn och spårbarhet och upprätthålla mänskliga rättigheter, arbetstagares rättigheter och miljörättigheter.”
Tredje delen”Ett framgångsrikt och snabbt slutförande av förhandlingarna om moderniseringen av EU:s handelspolitiska skyddsinstrument mot konkurrenssnedvridande handelsmetoder och subventioner från tredjeländers sida. Åtgärder från kommissionens sida för att minska den globala överkapaciteten på stål, inom ramen för ett regelbaserat, multilateralt handelssystem, inklusive med hjälp av relevant lagstiftning mot dumpning och subventioner. Ytterligare steg på väg mot att det inrättas ett system för en multilateral investeringsdomstol, såsom ersättning för privat skiljedomsförfarande vid lösning av tvister mellan investerare och stater.”
Fjärde delen”Förslag från kommissionen om en reform av sättet att genomföra kapitlen om ”handel och hållbar utveckling” i handelsavtal. Om bestämmelserna om hållbar utveckling inte följs bör sanktioner kunna komma i fråga som en sistahandsutväg när alla andra mekanismer för samarbete och medling redan tagits i anspråk.”
Femte delen”Särskilda förslag från kommissionen, utgående från diskussionsunderlaget om att möta globaliseringen, för att skapa livskraftiga, nya möjligheter för européer som har drabbats hårt av den globala ekonomiska konkurrensen. Dessa förslag bör ingå som en del av EU:s investeringsstrategi för hållbar utveckling och innefatta en uppdatering och förstärkning av sådana instrument som Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter. Fortsatta påtryckningar på rådet från kommissionen om att förhandlingsmandaten i samband med handelsförhandlingar bör offentliggöras, varvid dessa som regel bör vara offentliga, vilket även gäller tidigare antagna mandat. Parlamentet uppmanar med kraft kommissionen till kraftfullare insatser för att säkerställa att också den stora allmänheten ska få insyn, och inte bara parlamentsledamöter, som måste få fullständiga upplysningar under alla skeden av avtalets livscykel, samt till att framhålla behovet av regelbundna dialoger med det civila samhället, för att återskapa förtroendet för EU:s handelspolitik.”
EFDD, ECR:
punkt 7
Första delen”Europaparlamentet betonar att en framgångsrik europeisk migrationspolitik kräver en överenskommen mekanism för en rättvis och effektiv fördelning av asylsökande.”
Andra delen”Parlamentet betonar vikten av framsteg i bemötandet av migrationskrisen på ett sätt som visar mycket större känslighet för den utbredda oron i medlemsstaterna över okontrollerad migration. Parlamentet välkomnar den senaste tidens framgångar med att stärka förvaltningen och den effektiva kontrollen av unionens yttre gränser, vilket är en förutsättning för att medlemsstaterna ska återfå ett minimum av ömsesidigt förtroende.”
ECR, ENF:
punkt 5
Första delen”Europaparlamentet betonar att det behövs en övergripande strategi för att förverkliga fördelarna och ta itu med de återstående svagheterna med den gemensamma valutan, samtidigt som EMU:s hållbarhet, motståndskraft och slutförande säkras och målen om tillväxt och full sysselsättning uppnås.” utom orden ”förverkliga fördelarna och ta itu med de återstående svagheterna med den gemensamma valutan, samtidigt som EMU:s hållbarhet, motståndskraft och slutförande säkras och”
Andra delen”förverkliga fördelarna och ta itu med de återstående svagheterna med den gemensamma valutan, samtidigt som EMU:s hållbarhet, motståndskraft och slutförande säkras och” utom orden ”och slutförande”
Tredje delen”och slutförande”
Fjärde delen”Parlamentet anser att en vidareutveckling av EMU måste baseras och bygga på befintlig lagstiftning och genomförandet av denna, och måste omfatta åtgärder som gör dess institutionella struktur mer legitim och demokratiskt ansvarig.”
Övrigt
Fabio Massimo Castaldo (PPE-gruppen) hade också undertecknat resolutionsförslaget B8-0456/2016.

 10. Budgeten för 2018 – mandat för trepartsdialogen 

Betänkande: Siegfried Mureşan (A8-0249/2017)

AvserÄF nrFrånONU osv.OmröstningONU/EO – anmärkningar
punkt 113GUE/NGL-
efter punkt 11EFDDONU-83, 475, 109
15GUE/NGLONU-88, 554, 16
16GUE/NGL-
punkt 217GUE/NGL-
punkt 318GUE/NGL-
efter punkt 319GUE/NGLONU-85, 553, 35
punkt 420GUE/NGL-
punkt 623GUE/NGL-
2EFDD-
efter punkt 622GUE/NGL-
punkt 724SGUE/NGL-
punkt 88ALDE-
3EFDD-
25GUE/NGL-
punkt 99ENFONU-110, 542, 19
27GUE/NGL-
efter punkt 1028GUE/NGL-
efter punkt 1533GUE/NGLONU+534, 130, 7
efter punkt 164EFDD-
efter punkt 1829GUE/NGLONU-96, 524, 44
efter punkt 2330GUE/NGLONU-189, 369, 73
punkt 265EFDD-
efter punkt 3331GUE/NGL-
efter punkt 356EFDDEO+310, 292, 56
punkt 4810ENFONU-121, 499, 34
7EFDDONU-175, 299, 181
punkt 5111ENF-
efter punkt 5512ENFONU-142, 502, 20
32GUE/NGL-
efter beaktandeled 734GUE/NGL-
omröstning: resolution (texten i sin helhet)ONU+445, 144, 80
Begäranden om omröstning med namnupprop
ENF:ÄF 9, 10, 12
EFDD:ÄF 1, 7
GUE/NGL:ÄF 15, 19, 29, 30, 33
Övrigt
Ändringsförslag 14, 21 och 26 hade dragits tillbaka.
Liadh Ní Riada (GUE/NGL-gruppen) hade dragit tillbaka sin underskrift av ändringsförslag 19.

 11. En EU-strategi för internationella kulturella förbindelser 

Betänkande: Elmar Brok och Silvia Costa (A8-0220/2017)

AvserONU osv.OmröstningONU/EO – anmärkningar
omröstning: resolution (texten i sin helhet)ONU+462, 137, 58

 12. Rekommendation till rådet om FN:s generalförsamlings 72:a session 

Betänkande: Andrey Kovatchev (A8-0216/2017)

AvserÄF nrFrånONU osv.OmröstningONU/EO – anmärkningar
punkt 1, led a4ECR+
5PPE+
7GUE/NGL-
originaltextendelad
1
2
punkt 1, efter led a1ALDEONU+613, 21, 30
ändrad muntligen
2ALDEONU+602, 30, 33
punkt 1, led goriginaltextendelad
1 / ONU+357, 294, 13
2 / EO-180, 316, 162
3
punkt 1, led w8SGUE/NGLEO-100, 554, 6
punkt 1, efter led ad, efter underrubriken9GUE/NGLONU-286, 348, 17
punkt 1, efter led ah, efter underrubriken10GUE/NGL-
punkt 1, efter led an, efter underrubriken11GUE/NGLEO+334, 296, 16
12GUE/NGLEO+334, 281, 26
punkt 1, led ar3ALDEONU+539, 29, 81
punkt 1, led bdoriginaltextendelad
1+
2+
punkt 1, led bforiginaltextendelad
1 / ONU+584, 51, 23
2 / ONU+471, 139, 42
3+
skäl D6SGUE/NGLEO+355, 230, 70
omröstning: resolution (texten i sin helhet)ONU+457, 124, 66
Begäranden om omröstning med namnupprop
ALDE:ÄF 1, 2, 3
GUE/NGL:ÄF 9
EFDD:punkt 1, led bf (första och andra stycket)
Begäranden om särskild omröstning
PPE:punkt 1, led g
Begäranden om delad omröstning
Verts/ALE:
punkt 1, led a
Första delentexten i sin helhet utom orden ”inbegripet Georgien, Moldavien och Ukraina” och ”inbegripet konflikten i regionen Nagorno-Karabach”
Andra delendessa ord
EFDD:
punkt 1, led bd
Första delentexten i sin helhet utom orden ”samt att öka sina ansträngningar för att stärka EU:s observatörsstatus inom vissa organisationer som lyder under FN”
Andra delendessa ord
punkt 1, led bf
Första delen”Rådet uppmanas att aktivt stödja en omfattande reform av FN:s säkerhetsråd på grundval av ett brett samförstånd för att bättre spegla den nya verkligheten och bemöta aktuella och kommande säkerhetsutmaningar på ett mer effektivt sätt;”
Andra delen”att stödja det långsiktiga målet att EU ska få en plats i ett reformerat FN-säkerhetsråd;”
Tredje delen”att kräva att FN:s säkerhetsråds medlemmar avstår från att använda sin vetorätt i fall där det begås brott mot mänskligheten; att främja ett återupplivande av FN:s generalförsamlings arbete och ökad samordning och enhetlighet i samtliga FN-institutioners åtgärder, vilket bör leda till att systemets effektivitet, ändamålsenlighet, legitimitet, öppenhet, ansvarsskyldighet, kapacitet och representativitet stärks, så att man kan reagera snabbare på globala utmaningar.”
Verts/ALE, ALDE:
punkt 1, led g
Första delen”att agera i enlighet med Europeiska unionens domstols avgörande om Västsahara och”
Andra delen”att stödja FN:s insatser för att säkra en rättvis och varaktig lösning på Västsaharakonflikten som utgår från det västsahariska folkets rätt till självbestämmande, i enlighet med relevanta FN-resolutioner; att arbeta för att FN:s grupp för folkomröstningen i Västsahara (Minurso) ska få ett människorättsmandat i linje med FN:s övriga fredsbevarande uppdrag och att all Minursopersonal ska få återuppta sina arbetsuppgifter.” utom orden ”alla” [finns ej i den svenska versionen] och ”och att all Minursopersonal ska få återuppta sina arbetsuppgifter”
Tredje delen”alla” [finns ej i den svenska versionen] och ”och att all Minursopersonal ska få återuppta sina arbetsuppgifter”
Övrigt
Takis Hadjigeorgiou lade fram ett muntligt ändringsförslag till ändringsförslag 1, efter led a:
”aa) Rådet uppmanas att bibehålla sitt fulla stöd till FN:s insatser för att underlätta en övergripande lösning på frågan om att få slut på delningen av Cypern och att framhålla att en lösning på Cypernfrågan skulle få positiva konsekvenser för hela regionen och för såväl grekcyprioter som turkcyprioter; att använda alla sina resurser för att till fullo stödja ett framgångsrikt slutförande av återföreningsprocessen och att stödja FN:s roll i sammanhanget.”

 13. Bygga upp en ambitiös industristrategi för EU som en strategisk prioritering för tillväxt, sysselsättning och innovation i Europa 

Resolutionsförslag: B8-0439/2017, B8-0440/2017, B8-0445/2017, B8-0446/2017, B8-0447/2017, B8-0448/2017, B8-0449/2017

AvserÄF nrFrånONU osv.OmröstningONU/EO – anmärkningar
Gemensamt förslag till resolution RC-B8-0440/2017
(PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE)
punkt 9originaltextensärsk.+
punkt 12originaltextendelad
1+
2+
punkt 15originaltextensärsk.+
punkt 16originaltextendelad
1+
2+
3+
punkt 241PPE+
originaltextendelad
1
2
skäl Goriginaltextendelad
1+
2+
omröstning: resolution (texten i sin helhet)+
Resolutionsförslag från politiska grupper
B8-0439/2017ENF
B8-0440/2017PPE
B8-0445/2017S&D
B8-0446/2017Verts/ALE
B8-0447/2017ALDE
B8-0448/2017GUE/NGL
B8-0449/2017ECR
Begäranden om särskild omröstning
GUE/NGL:punkterna 9, 15
Begäranden om delad omröstning
GUE/NGL:
punkt 16
Första delentexten i sin helhet utom orden ”öppna marknader och” och ”och lika konkurrensvillkor”
Andra delen”öppna marknader och”
Tredje delen”och lika konkurrensvillkor”
punkt 24
Första delentexten i sin helhet utom orden ”– främst handel, miljö, forskning, hälsa, investeringar, konkurrens, energi och klimat –”
Andra delendessa ord
skäl G
Första delentexten i sin helhet utom orden ”en integrerad och fungerande inre marknad” och ”öppen och”
Andra delendessa ord
EFDD:
punkt 12
Första delenTexten i sin helhet utom orden ”Europeiska fonden för strategiska investeringar (Efsi),”
Andra delendessa ord
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy