Indiċi 
Minuti
PDF 294kWORD 84k
L-Erbgħa, 5 ta' Lulju 2017 - Strasburgu
1.Ftuħ tas-seduta
 2.Dibattiti dwar każi ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem u tal-prinċipji tad-demokrazija u tal-istat tad-dritt (tħabbir tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa)
 3.Il-bini ta' strateġija industrijali ambizzjuża tal-UE bħala prijorità strateġika għat-tkabbir, l-impjiegi u l-innovazzjoni fl-Ewropa (mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa)
 4.Negozjati Interistituzzjonali (approvazzjoni) ((Artikolu 69c tar-Regoli ta' Proċedura))
 5.Tħejjija għas-Summit tal-G20 tas-7 u t-8 ta' Lulju 2017 (dibattitu)
 6.Preżentazzjoni tal-prijoritajiet tal-Presidenza Estonjana tal-Kunsill (dibattitu)
 7.Merħba
 8.Ħin tal-votazzjonijiet
  8.1.Ftehim biex jiġi emendat il-Protokoll ta’ Montreal dwar sustanzi li jnaqqsu s-saff tal-ożonu, adottat f’Kigali *** (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  8.2.Konvenzjoni dwar it-Tniġġis Transkonfini tal-Arja Fuq Distanza Twila sabiex jitnaqqsu l-aċidifikazzjoni, l-ewtrofikazzjoni u l-ożonu troposferiku *** (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  8.3.Il-konklużjoni tal-Ftehim ta' Djalogu Politiku u ta' Kooperazzjoni UE-Kuba (Approvazzjoni) *** (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  8.4.Il-konklużjoni tal-Ftehim ta' Djalogu Politiku u ta' Kooperazzjoni UE-Kuba (Riżoluzzjoni) (votazzjoni)
  8.5.Memorandum ta' Qbil bejn l-Aġenzija Ewropea għat-tmexxija operattiva tas-sistemi tal-IT fuq skala kbira fl-ispazju ta’ libertà, sigurtà u ġustizzja u l-Eurojust * (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  8.6.Ġlieda kontra l-frodi li jaffettwaw l-interessi finanzjarji tal-Unjoni permezz tal-liġi kriminali ***II (votazzjoni)
  8.7.Il-qafas ġuridiku tal-Unjoni għal ksur doganali u sanzjonijiet ***I (votazzjoni)
  8.8.Żieda fl-epidemiji tal-HIV, Tuberkulożi u Epatite C fl-Ewropa (votazzjoni)
  8.9.Tħejjija tal-Programm ta' Ħidma tal-Kummissjoni għall-2018 (votazzjoni)
  8.10.Baġit 2018 - Mandat għat-Trilogu (votazzjoni)
  8.11.Lejn strateġija tal-UE għar-relazzjonijiet kulturali internazzjonali (votazzjoni)
  8.12.Rakkomandazzjoni lill-Kunsill dwar it-72 Sessjoni tal-Assemblea Ġenerali tan-Nazzjonijiet Uniti (votazzjoni)
  8.13.Il-bini ta' strateġija industrijali ambizzjuża tal-UE bħala prijorità strateġika għat-tkabbir, l-impjiegi u l-innovazzjoni fl-Ewropa (votazzjoni)
 9.Spjegazzjonijiet tal-vot
 10.Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot
 11.Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta preċedenti
 12.Rapport tal-2016 dwar it-Turkija (dibattitu)
 13.Il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Sostenibbli (EFSD) u t-twaqqif tal-Garanzija tal-EFSD u tal-Fond ta' Garanzija tal-EFSD ***I (dibattitu)
 14.Azzjoni tal-UE għas-sostenibbiltà - Forum Politiku ta' Livell Għoli dwar l-Iżvilupp Sostenibbli (dibattitu)
 15.Sede Unika tal-Parlament Ewropew (dibattitu)
 16.Il-promozzjoni tal-koeżjoni u l-iżvilupp fir-reġjuni ultraperiferiċi tal-Unjoni (dibattitu)
 17.Kompożizzjoni tal-kumitati
 18.In-nirien fil-foresti riċenti fil-Portugall u fi Spanja: L-istrumenti ta' rispons tal-UE u l-proċeduri dwar il-prevenzjoni u l-protezzjoni ċivili (dibattitu)
 19.Mekkaniżmi għas-Soluzzjoni tat-Tilwim dwar it-Tassazzjoni Doppja fl-Unjoni Ewropea * (dibattitu)
 20.Deċiżjoni tal-Qorti tal-Ġustizzja tas-16 ta' Mejju 2017 dwar l-FTA bejn l-UE u Singapore (dibattitu)
 21.Atti delegati (Artikolu 105(6) tar-Regoli ta' Proċedura)
 22.Trasferiment ta' approprjazzjonijiet
 23.Dokumenti mressqa
 24.L-aġenda tas-seduta li jmiss
 25.Għeluq tas-seduta
 REĠISTRU TAL-ATTENDENZA


PRESIDENZA: Alexander Graf LAMBSDORFF
Viċi President

1. Ftuħ tas-seduta

Ħin tal-ftuħ tas-seduta: 09.00.


2. Dibattiti dwar każi ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem u tal-prinċipji tad-demokrazija u tal-istat tad-dritt (tħabbir tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa)

Il-Membri jew il-gruppi politiċi li ġejjin talbu li jiġi organizzat dibattitu ta' dan it-tip, skont l-Artikolu 135 tar-Regoli ta' Proċedura, dwar il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni li ġejjin:

I.   Il-każijiet tar-rebbieħ tal-Premju Nobel Liu Xiaobo u Lee Ming-che (2017/2754(RSP))

—   Helga Trüpel, Ulrike Lunacek, Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Igor Šoltes, Jordi Solé, Davor Škrlec u Bronis Ropė f'isem il-Grupp Verts/ALE, dwar il-każijiet tar-rebbieħ tal-premju Nobel Liu Xiaobo u lee Ming-che (B8-0459/2017);

—   Elena Valenciano, Soraya Post u Jo Leinen f'isem il-Grupp S&D, dwar il-każijiet tar-rebbieħ tal-premju Nobel Liu Xiaobo u lee Ming-che (B8-0460/2017);

—   Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen u Cecilia Wikström f'isem il-Grupp ALDE, dwar il-każijiet tar-rebbieħ tal-premju Nobel Liu Xiaobo u lee Ming-che (B8-0461/2017);

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Hans-Olaf Henkel, Anna Elżbieta Fotyga, Tomasz Piotr Poręba, Anders Primdahl Vistisen, Urszula Krupa, Ruža Tomašić, Valdemar Tomaševski, Branislav Škripek u Monica Macovei f'isem il-Grupp ECR, dwar il-każijiet tar-rebbieħ tal-premju Nobel Liu Xiaobo u lee Ming-che (B8-0462/2017);

—   Cristian Dan Preda, Michaela Šojdrová, Sandra Kalniete, Mairead McGuinness, Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Patricija Šulin, Jarosław Wałęsa, Ivan Štefanec, Luděk Niedermayer, Tomáš Zdechovský, Jaromír Štětina, Pavel Svoboda, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Milan Zver, Dubravka Šuica, Elisabetta Gardini, Krzysztof Hetman, Claude Rolin, Brian Hayes, Joachim Zeller, Eduard Kukan, Lefteris Christoforou, Adam Szejnfeld, Bogdan Brunon Wenta, Romana Tomc, Roberta Metsola, Jiří Pospíšil, Csaba Sógor, Marijana Petir, Tunne Kelam, Seán Kelly, Ivana Maletić, Andrey Kovatchev, Laima Liucija Andrikienė u Željana Zovko f'isem il-Grupp PPE, dwar il-każijiet tar-rebbieħ tal-premju Nobel Liu Xiaobo u lee Ming-che (B8-0463/2017).

II.   L-Eritrea, b'mod partikolari l-każijiet ta' Abune Antonios u Dawit Isaac (2017/2755(RSP))

—   Bodil Valero, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Judith Sargentini, Jordi Solé, Bart Staes, Igor Šoltes, Florent Marcellesi u Ernest Urtasun f'isem il-Grupp Verts/ALE, dwar l-Eritrea, b'mod partikolari l-każijiet ta' Abune Antonios u Dawit Isaak (B8-0464/2017);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post u Jytte Guteland f'isem il-Grupp S&D, dwar l-Eritrea, b'mod partikolari l-każijiet ta' Abune Antonios u Dawit Isaak (B8-0466/2017);

—   Catherine Bearder, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström, Filiz Hyusmenova u Valentinas Mazuronis f'isem il-Grupp ALDE, dwar l-Eritrea, b'mod partikolari l-każijiet ta' Abune Antonios u Dawit Isaak (B8-0467/2017);

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ruža Tomašić, Valdemar Tomaševski, Urszula Krupa, Anna Elżbieta Fotyga, Raffaele Fitto, Geoffrey Van Orden, Angel Dzhambazki, Notis Marias, Branislav Škripek, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Monica Macovei u Monica Macovei f'isem il-Grupp ECR, dwar l-Eritrea, b'mod partikolari l-każijiet ta' Abune Antonios u Dawit Isaak (B8-0470/2017);

—   Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Josu Juaristi Abaunz, Barbara Spinelli, Merja Kyllönen, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou u Kostas Chrysogonos f'isem il-Grupp GUE/NGL, dwar is-sitwazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem fl-Eritrea, b'mod partikolari l-każijiet ta' Abune Antonios u Dawit Isaak (B8-0472/2017);

—   Cristian Dan Preda, Lars Adaktusson, Sandra Kalniete, Mairead McGuinness, Elmar Brok, Ramón Luis Valcárcel Siso, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Patricija Šulin, Ivan Štefanec, Luděk Niedermayer, Tomáš Zdechovský, Jaromír Štětina, Pavel Svoboda, Michaela Šojdrová, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Milan Zver, Dubravka Šuica, Sven Schulze, Elisabetta Gardini, Krzysztof Hetman, Claude Rolin, Joachim Zeller, Maurice Ponga, Eduard Kukan, Lefteris Christoforou, Adam Szejnfeld, Bogdan Brunon Wenta, Romana Tomc, Roberta Metsola, Jiří Pospíšil, Csaba Sógor, Marijana Petir, Tunne Kelam, Brian Hayes, Seán Kelly, Anna Maria Corazza Bildt, Ivana Maletić, Andrey Kovatchev, Laima Liucija Andrikienė u Željana Zovko f'isem il-Grupp PPE, dwar l-Eritrea, b'mod partikolari l-każijiet ta' Abune Antonios u Dawit Isaak (B8-0473/2017).

III.   Il-Burundi (2017/2756(RSP))

—   Judith Sargentini, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Florent Marcellesi, Michèle Rivasi, Bodil Valero, Barbara Lochbihler, Bart Staes u Ernest Urtasun, Igor Šoltes, Davor Škrlec, Bronis Ropė u Jordi Solé f'isem il-Grupp Verts/ALE, dwar is-sitwazzjoni fil-Burundi (B8-0465/2017);

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ruža Tomašić, Urszula Krupa, Anna Elżbieta Fotyga, Raffaele Fitto, Geoffrey Van Orden, Angel Dzhambazki, Jussi Halla-aho, Valdemar Tomaševski, Notis Marias, Branislav Škripek, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba u Monica Macovei f'isem il-Grupp ECR, dwar is-sitwazzjoni fil-Burundi (B8-0468/2017);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post u Maria Arena f'isem il-Grupp S&D, dwar il-Burundi (B8-0469/2017);

—   Louis Michel, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström, Filiz Hyusmenova u Valentinas Mazuronis f'isem il-Grupp ALDE, dwar is-sitwazzjoni fil-Burundi (B8-0471/2017);

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi u Rolandas Paksas f'isem il-Grupp EFDD, dwar il-Burundi (B8-0474/2017);

—   Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Barbara Spinelli, Merja Kyllönen, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou u Kostas Chrysogonos f'isem il-Grupp GUE/NGL, dwar is-sitwazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem fil-Burundi (B8-0475/2017);

—   Cristian Dan Preda, Joachim Zeller, Sandra Kalniete, Mairead McGuinness, Elmar Brok, Ramón Luis Valcárcel Siso, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Patricija Šulin, Jarosław Wałęsa, Ivan Štefanec, Tomáš Zdechovský, Jaromír Štětina, Pavel Svoboda, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Michaela Šojdrová, Milan Zver, Dubravka Šuica, Sven Schulze, Krzysztof Hetman, Elisabetta Gardini, Claude Rolin, Brian Hayes, Maurice Ponga, Eduard Kukan, Lefteris Christoforou, Adam Szejnfeld, Bogdan Brunon Wenta, Romana Tomc, Roberta Metsola, Jiří Pospíšil, Csaba Sógor, Marijana Petir, Tunne Kelam, Ivana Maletić, Andrey Kovatchev, Laima Liucija Andrikienė u Željana Zovko f'isem il-Grupp PPE, dwar il-Burundi (B8-0476/2017).

Il-ħin għad-diskorsi se jiġi allokat skont l-Artikolu 162 tar-Regoli ta' Proċedura.


3. Il-bini ta' strateġija industrijali ambizzjuża tal-UE bħala prijorità strateġika għat-tkabbir, l-impjiegi u l-innovazzjoni fl-Ewropa (mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa)

Mistoqsija bi tweġiba orali (O-000047/2017) imressqa minn Patrizia Toia, Martina Werner, Dan Nica u Kathleen Van Brempt, f'isem il-Grupp S&D, u Krišjānis Kariņš, Anne Sander, Jerzy Buzek u Massimiliano Salini, f'isem il-Grupp PPE, lill-Kummissjoni: Il-bini ta' strateġija industrijali ambizzjuża tal-UE bħala prijorità strateġika għat-tkabbir, l-impjiegi u l-innovazzjoni fl-Ewropa (2017/2732(RSP)) (B8-0319/2017)

Id-dibattitu sar fid-data 15 ta' Ġunju 2017 (punt 3 tal-Minuti ta' 15.6.2017).

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa sabiex jingħalaq id-dibattitu skont l-Artikolu 128(5) tar-Regoli ta' Proċedura:

—   Angelo Ciocca, Nicolas Bay, Jean-Luc Schaffhauser u Lorenzo Fontana f'isem il-Grupp ENF, dwar il-bini ta' strateġija industrijali ambizzjuża tal-UE bħala prijorità strateġika għat-tkabbir, l-impjiegi u l-innovazzjoni fl-Ewropa (2017/2732(RSP)) (B8-0439/2017);

—   Massimiliano Salini, f'isem il-Grupp PPE, dwar il-bini ta' strateġija industrijali ambizzjuża tal-UE bħala prijorità strateġika għat-tkabbir, l-impjiegi u l-innovazzjoni fl-Ewropa (2017/2732(RSP)) (B8-0440/2017);

—   Patrizia Toia, f'isem il-Grupp S&D, dwar il-bini ta' strateġija industrijali ambizzjuża tal-UE bħala prijorità strateġika għat-tkabbir, l-impjiegi u l-innovazzjoni fl-Ewropa (2017/2732(RSP)) (B8-0445/2017);

—   Reinhard Bütikofer, f'isem il-Grupp Verts/ALE, dwar il-bini ta' strateġija industrijali ambizzjuża tal-UE bħala prijorità strateġika għat-tkabbir, l-impjiegi u l-innovazzjoni fl-Ewropa (2017/2732(RSP)) (B8-0446/2017);

—   Lieve Wierinck, f'isem il-Grupp ALDE, dwar il-ħolqien ta' strateġija industrijali ambizzjuża tal-UE bħala prijorità strateġika għat-tkabbir, l-impjiegi u l-innovazzjoni fl-Ewropa (2017/2732(RSP)) (B8-0447/2017);

—   Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Neoklis Sylikiotis, Marie-Christine Vergiat, Eleonora Forenza, Martina Anderson, Marisa Matias, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou u Takis Hadjigeorgiou, f'isem il-Grupp GUE/NGL, dwar il-bini ta' strateġija industrijali ambizzjuża tal-UE bħala prijorità strateġika għat-tkabbir, l-impjiegi u l-innovazzjoni fl-Ewropa (2017/2732(RSP)) (B8-0448/2017);

—   Evžen Tošenovský, Zdzisław Krasnodębski u Hans-Olaf Henkel, f'isem il-Grupp ECR, dwar il-ħolqien ta' strateġija industrijali ambizzjuża tal-UE bħala prijorità strateġika għat-tkabbir, l-impjiegi u l-innovazzjoni fl-Ewropa (2017/2732(RSP)) (B8-0449/2017).

Votazzjoni: punt 8.13 tal-Minuti ta' 5.7.2017.


4. Negozjati Interistituzzjonali (approvazzjoni) ((Artikolu 69c tar-Regoli ta' Proċedura))

Il-President ħabbar li ma rċieva l-ebda talba, minn għadd ta' Membri jew grupp politiku wieħed jew aktar li jilħqu tal-anqas il-limitu medju, dwar id-deċiżjonijiet meħuda għal dħul f'negozjati interistituzzjonali mħabbra fil-Minuti tat-Tnejn 3 ta' Lulju 2017 (punt 9 tal-Minuti ta' 3.7.2017).

Il-kumitati kompetenti għalhekk setgħu jibdew in-negozjati wara li tkun skadiet l-iskadenza stipulata fl-Artikolu 69c(2) tar-Regoli ta' Proċedura.


5. Tħejjija għas-Summit tal-G20 tas-7 u t-8 ta' Lulju 2017 (dibattitu)

Dikjarazzjoni tal-Kunsill Ewropew u tal-Kummissjoni Tħejjija għas-Summit tal-G20 tas-7 u t-8 ta' Lulju 2017 (2017/2762(RSP))

Matti Maasikas (President fil-kariga tal-Kunsill) u Frans Timmermans (l-Ewwel Viċi President tal-Kummissjoni) għamlu d-dikjarazzjonijiet.

Interventi ta': Angelika Niebler f'isem il-Grupp PPE, Jeppe Kofod f'isem il-Grupp S&D, Helga Stevens f'isem il-Grupp ECR, Sophia in 't Veld f'isem il-Grupp ALDE, Fabio De Masi f'isem il-Grupp GUE/NGL, Yannick Jadot f'isem il-Grupp Verts/ALE, Raymond Finch f'isem il-Grupp EFDD, Marcel de Graaff f'isem il-Grupp ENF, Hilde Vautmans dwar l-intervent ta' Marcel de Graaff (Il-President iċċara xi punti), Krisztina Morvai Membru mhux affiljata, Janusz Lewandowski, Bernd Lange, Anna Elżbieta Fotyga, Sven Giegold, Rolandas Paksas, Gerolf Annemans, Diane Dodds, Françoise Grossetête, Pervenche Berès, Bernd Lucke, Janice Atkinson, Diane James, Pilar del Castillo Vera, Pedro Silva Pereira, Elisabetta Gardini, Kathleen Van Brempt, Paulo Rangel, Othmar Karas, Dubravka Šuica, Gunnar Hökmark u Christofer Fjellner.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Ana Gomes, Henna Virkkunen, Notis Marias, Juan Fernando López Aguilar u Georgios Epitideios.

Interventi ta': Frans Timmermans u Matti Maasikas.

Id-dibattitu ngħalaq.

(Is-seduta ġiet sospiża għal ftit)

PRESIDENZA: Mairead McGUINNESS
Viċi President


6. Preżentazzjoni tal-prijoritajiet tal-Presidenza Estonjana tal-Kunsill (dibattitu)

Dikjarazzjonijiet tal-Kunsill u tal-Kummissjoni: Preżentazzjoni tal-prijoritajiet tal-Presidenza Estonjana tal-Kunsill (2017/2659(RSP))

Jüri Ratas (President fil-kariga tal-Kunsill) u Andrus Ansip (Viċi President tal-Kummissjoni) għamlu d-dikjarazzjonijiet.

Interventi ta': Tunne Kelam f'isem il-Grupp PPE, Marju Lauristin f'isem il-Grupp S&D, Roberts Zīle f'isem il-Grupp ECR, Cecilia Wikström f'isem il-Grupp ALDE, Dimitrios Papadimoulis f'isem il-Grupp GUE/NGL, Josep-Maria Terricabras f'isem il-Grupp Verts/ALE, Rosa D'Amato f'isem il-Grupp EFDD, Matteo Salvini f'isem il-Grupp ENF, Ildikó Gáll-Pelcz, Maria João Rodrigues, Anneleen Van Bossuyt, Yana Toom, Liadh Ní Riada, Bronis Ropė, Petr Mach, Nicolas Bay, Michaela Šojdrová, Victor Boştinaru, Evžen Tošenovský, Kaja Kallas, Paloma López Bermejo, Krišjānis Kariņš, Josef Weidenholzer, Urmas Paet, Javi López u Nicola Danti.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Andrzej Grzyb, Maria Grapini, Luke Ming Flanagan u Krisztina Morvai.

Interventi ta': Andrus Ansip u Jüri Ratas.

Id-dibattitu ngħalaq.


PRESIDENZA: Ildikó GÁLL-PELCZ
Viċi President

Intervent ta': Pavel Telička, biex jgħarraf bil-preżenza fil-gallarija tal-viżitaturi ta' membru tal-oppożizzjoni Kubana.

7. Merħba

Il-President tat merħba, f'isem il-Parlament, lil delegazzjoni tad-Dieta tal-Ġappun, immexxija minn Masazumi Gotoda, li ħa postu fit-tribuna uffiċjali.

°
° ° °

Intervent ta': Bruno Gollnisch.


8. Ħin tal-votazzjonijiet

Ir-riżultati ddettaljati tal-votazzjonijiet (emendi, votazzjonijiet separati u votazzjonijiet maqsuma, eċċ.) jidhru fl-Anness “Riżultati tal-Votazzjonijiet”, mehmuż mal-Minuti.

Ir-riżultati tal-votazzjonijiet b'sejħa tal-ismijiet, fl-anness tal-Minuti, huma disponibbli biss f'verżjoni elettronika u jistgħu jiġu kkonsultati fuq is-sit Europarl.


8.1. Ftehim biex jiġi emendat il-Protokoll ta’ Montreal dwar sustanzi li jnaqqsu s-saff tal-ożonu, adottat f’Kigali *** (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rakkomandazzjoni dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni tal-ftehim, f'isem l-Unjoni Ewropea, tal-Emenda ta' Kigali għall-Protokoll ta’ Montreal dwar sustanzi li jnaqqsu s-saff tal-ożonu [07725/2017 - C8-0157/2017 - 2017/0016(NLE)] - Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel. Rapporteur: Kateřina Konečná (A8-0237/2017)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 1)

ABBOZZ TA' DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL

Adozzjoni b'votazzjoni unika (P8_TA(2017)0294)

Il-Parlament ta l-approvazzjoni tiegħu għall-konklużjoni tal-Emenda ta' Kigali għall-Protokoll.


8.2. Konvenzjoni dwar it-Tniġġis Transkonfini tal-Arja Fuq Distanza Twila sabiex jitnaqqsu l-aċidifikazzjoni, l-ewtrofikazzjoni u l-ożonu troposferiku *** (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar id-Deċiżjoni tal-Kunsill dwar li tiġi aċċettata f'isem l-Unjoni Ewropea l-Emenda għall-Protokoll tal-1999 għall-Konvenzjoni tal-1979 dwar it-Tniġġis Transkonfini tal-Arja Fuq Distanza Twila sabiex Jitnaqqsu l-Aċidifikazzjoni, l-Ewtrofikazzjoni u l-Ożonu Troposferiku [07524/2017 - C8-0143/2017 - 2013/0448(NLE)] - Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel. Rapporteur: Adina-Ioana Vălean (A8-0241/2017)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 2)

ABBOZZ TA' DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL

Adozzjoni b'votazzjoni unika (P8_TA(2017)0295)

Il-President ta l-approvazzjoni tiegħu għall-aċċettazzjoni tal-Emenda għall-Protokoll.


8.3. Il-konklużjoni tal-Ftehim ta' Djalogu Politiku u ta' Kooperazzjoni UE-Kuba (Approvazzjoni) *** (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rakkomandazzjoni dwar l-abbozz ta' deċizjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni, f'isem l-Unjoni Ewropea, tal-Ftehim ta' Djalogu Politiku u ta' Kooperazzjoni bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha, minn naħa waħda, u r-Repubblika ta' Kuba, min-naħa l-oħra [12502/2016 - C8-0517/2016 - 2016/0298(NLE)] - Kumitat għall-Affarijiet Barranin. Rapporteur: Elena Valenciano (A8-0232/2017)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 3)

ABBOZZ TA' DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL

Adozzjoni b'votazzjoni unika (P8_TA(2017)0296)

Il-Parlament ta l-approvazzjoni tiegħu għall-konklużjoni tal-ftehim.

Interventi

Elena Valenciano (rapporteur), qabel il-votazzjoni.


8.4. Il-konklużjoni tal-Ftehim ta' Djalogu Politiku u ta' Kooperazzjoni UE-Kuba (Riżoluzzjoni) (votazzjoni)

Rapport li fih mozzjoni għal riżoluzzjoni mhux leġiżlattiva dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni, f'isem l-Unjoni Ewropea, tal-Ftehim ta' Djalogu Politiku u ta' Kooperazzjoni bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha, minn naħa waħda, u r-Repubblika ta' Kuba, min-naħa l-oħra [2017/2036(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Barranin. Rapporteur: Elena Valenciano (A8-0233/2017)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 4)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2017)0297)


8.5. Memorandum ta' Qbil bejn l-Aġenzija Ewropea għat-tmexxija operattiva tas-sistemi tal-IT fuq skala kbira fl-ispazju ta’ libertà, sigurtà u ġustizzja u l-Eurojust * (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar l-abbozz ta' deċiżjoni ta' implimentazzjoni tal-Kunsill li tapprova l-konklużjoni mill-Eurojust tal-Memorandum ta' Qbil bejn l-Aġenzija Ewropea għat-tmexxija operattiva tas-sistemi tal-IT fuq skala kbira fl-ispazju ta’ libertà, sigurtà u ġustizzja u l-Eurojust [07536/2017 - C8-0136/2017 - 2017/0804(CNS)] - Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern. Rapporteur: Claude Moraes (A8-0215/2017)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 5)

ABBOZZ TA' DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL

Adozzjoni b'votazzjoni unika (P8_TA(2017)0298)


8.6. Ġlieda kontra l-frodi li jaffettwaw l-interessi finanzjarji tal-Unjoni permezz tal-liġi kriminali ***II (votazzjoni)

Rakkomandazzjoni għat-tieni qari dwar il-pożizzjoni tal-Kunsill fl-ewwel qari bil-ħsieb tal-adozzjoni ta' direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-ġlieda kontra l-frodi li jaffettwaw l-interessi finanzjarji tal-Unjoni permezz tal-liġi kriminali [06182/1/2017 - C8-0150/2017 - 2012/0193(COD)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit - Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern. Rapporteurs: Ingeborg Gräßle u Juan Fernando López Aguilar (A8-0230/2017)

(Maġġoranza tal-Membri li jagħmlu parti mill-Parlament meħtieġa għar-rifjut tal-pożizzjoni tal-Kunsill)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 6)

POŻIZZJONI TAL-KUNSILL

Dikjarat approvat (P8_TA(2017)0299)

Interventi

Juan Fernando López Aguilar (rapporteur), qabel il-votazzjoni.


8.7. Il-qafas ġuridiku tal-Unjoni għal ksur doganali u sanzjonijiet ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-qafas ġuridiku tal-Unjoni għal ksur doganali u sanzjonijiet [COM(2013)0884 - C7-0461/2013 - 2013/0432(COD)] - Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur. Rapporteur: Kaja Kallas (A8-0239/2016)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 7)

Id-dibattitu sar fid-data 24 ta' Ottubru 2016 (punt 14 tal-Minuti ta' 24.10.2016).

Il-votazzjoni ġiet posposta waqt is-seduta tad-data 25 ta' Ottubru 2016 (punt 5.10 tal-Minuti ta' 25.10.2016).

GĦELUQ TAL-EWWEL QARI (Artikolu 59(4)(4) tar-Regoli ta' Proċedura)

Approvazzjoni mingħajr votazzjoni (P8_TA(2017)0300)


8.8. Żieda fl-epidemiji tal-HIV, Tuberkulożi u Epatite C fl-Ewropa (votazzjoni)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni B8-0436/2017 (2017/2576(RSP))

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 8)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2017)0301)


8.9. Tħejjija tal-Programm ta' Ħidma tal-Kummissjoni għall-2018 (votazzjoni)

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B8-0434/2017, B8-0435/2017, B8-0450/2017, B8-0451/2017, B8-0454/2017, B8-0455/2017 u B8-0456/2017 (2017/2699(RSP))

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 9)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI KONĠUNTA RC-B8-0434/2017

(flok B8-0434/2017, B8-0435/2017 u B8-0450/2017):

imressqa mill-Membri li ġejjin:

—   József Szájer f'isem il-Grupp PPE;

—   Anthea McIntyre f'isem il-Grupp ECR;

—   Sophia in 't Veld f'isem il-Grupp ALDE.

Rifjut

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI B8-0434/2017

Rifjut

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI B8-0435/2017

Rifjut

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI B8-0450/2017

Rifjut

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI B8-0451/2017

Rifjut

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI B8-0454/2017

Rifjut

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI B8-0455/2017

Rifjut

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI B8-0456/2017

Rifjut

Interventi

James Nicholson dwar il-formulazzjoni Ingliża tal-emendi 19 u 20.


8.10. Baġit 2018 - Mandat għat-Trilogu (votazzjoni)

Rapport dwar il-mandat għat-Trilogu dwar l-abbozz tal-baġit 2018 [2017/2043(BUD)] - Kumitat għall-Baġits. Rapporteur: Siegfried Mureşan (A8-0249/2017)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 10)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2017)0302)


8.11. Lejn strateġija tal-UE għar-relazzjonijiet kulturali internazzjonali (votazzjoni)

Rapport dwar "Lejn strateġija tal-UE għar-relazzjonijiet kulturali internazzjonali" [2016/2240(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Barranin - Kumitat għall-Kultura u l-Edukazzjoni. Rapporteurs: Elmar Brok u Silvia Costa (A8-0220/2017)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 11)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2017)0303)


8.12. Rakkomandazzjoni lill-Kunsill dwar it-72 Sessjoni tal-Assemblea Ġenerali tan-Nazzjonijiet Uniti (votazzjoni)

Rapport dwar ir-rakkomandazzjoni tal-Parlament Ewropew lill-Kunsill dwar it-72 Sessjoni tal-Assemblea Ġenerali tan-Nazzjonijiet Uniti [2017/2041(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Barranin. Rapporteur: Andrey Kovatchev (A8-0216/2017)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 12)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2017)0304)

Interventi

Takis Hadjigeorgiou ressaq emenda orali għall-emenda 1, li ġiet aċċettata.

Andrey Kovatchev (rapporteur) li esprima ruħu favur l-emenda orali.


8.13. Il-bini ta' strateġija industrijali ambizzjuża tal-UE bħala prijorità strateġika għat-tkabbir, l-impjiegi u l-innovazzjoni fl-Ewropa (votazzjoni)

Mistoqsija bi tweġiba orali (O-000047/2017) imressqa minn Patrizia Toia, Martina Werner, Dan Nica u Kathleen Van Brempt, f'isem il-Grupp S&D, u Krišjānis Kariņš, Anne Sander, Jerzy Buzek u Massimiliano Salini, f'isem il-Grupp PPE, lill-Kummissjoni: Il-bini ta' strateġija industrijali ambizzjuża tal-UE bħala prijorità strateġika għat-tkabbir, l-impjiegi u l-innovazzjoni fl-Ewropa (2017/2732(RSP)) (B8-0319/2017)

Id-dibattitu sar fid-data 15 ta' Ġunju 2017 (punt 3 tal-Minuti ta' 15.6.2017).

Il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni tħabbru fid-data 5 ta' Lulju 2017 (punt 3 tal-Minuti ta' 5.7.2017).

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B8-0439/2017, B8-0440/2017, B8-0445/2017, B8-0446/2017, B8-0447/2017, B8-0448/2017 u B8-0449/2017 (2017/2732(RSP))

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 13)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI KONĠUNTA RC-B8-0440/2017

(flok B8-0440/2017, B8-0445/2017, B8-0446/2017, B8-0447/2017 u B8-0449/2017):

imressqa mill-Membri li ġejjin:

—   Massimiliano Salini, f'isem il-Grupp PPE;

—   Patrizia Toia, Martina Werner u Dan Nica, f'isem il-Grupp S&D;

—   Evžen Tošenovský, Zdzisław Krasnodębski u Hans-Olaf Henkel, f'isem il-Grupp ECR;

—   Lieve Wierinck, f'isem il-Grupp ALDE;

—   Reinhard Bütikofer, f'isem il-Grupp Verts/ALE.

Adozzjoni (P8_TA(2017)0305)

(Il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B8-0439/2017 u B8-0448/2017 iddekadew.)


9. Spjegazzjonijiet tal-vot

Spjegazzjonijiet bil-miktub tal-vot:

L-ispjegazzjonijiet tal-vot li tressqu bil-miktub, bi qbil mal-Artikolu 183 tar-Regoli ta' Proċedura, jidhru fil-paġni tal-Membri fis-sit tal-Parlament.

Spjegazzjonijiet orali tal-vot:

Rapport Elena Valenciano - A8-0232/2017
José Inácio Faria, Jiří Pospíšil u Daniel Hannan

Rapport Elena Valenciano - A8-0233/2017
Eleonora Forenza f'isem il-Grupp GUE/NGL, Ángela Vallina, Tomáš Zdechovský u Marek Jurek

Rapport Ingeborg Gräßle u Juan Fernando López Aguilar - A8-0230/2017
Tibor Szanyi, Michaela Šojdrová, Ivana Maletić, Branislav Škripek u Maria Grapini

Rapport Kaja Kallas - A8-0239/2016
Maria Grapini

Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar ir-risposta tal-UE għall-HIV/AIDS, it-Tuberkulożi u l-Epatite C 2017/2576 (RSP). (B8-0436/2017)
José Inácio Faria, Bolesław G. Piecha, Tibor Szanyi, Krisztina Morvai, Urszula Krupa, Maria Grapini u Monika Smolková

Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-Programm ta' Ħidma tal-Kummissjoni għall-2018 (2017/2699(RSP)) (RC-B8-0434/2017)
Ramón Jáuregui Atondo, Krisztina Morvai, Ivana Maletić u Monika Smolková

Rapport Siegfried Mureşan - A8-0249/2017
Tibor Szanyi u Bogdan Andrzej Zdrojewski

Rapport Elmar Brok u Silvia Costa - A8-0220/2017
Bogdan Andrzej Zdrojewski, Ilhan Kyuchyuk, Marek Jurek u Csaba Sógor

Rapport Andrey Kovatchev - A8-0216/2017
Paloma López Bermejo, Krisztina Morvai u Branislav Škripek

Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-bini ta' strateġija industrijali ambizzjuża tal-UE bħala prijorità strateġika għat-tkabbir, l-impjiegi u l-innovazzjoni fl-Ewropa (2017/2732(RSP)) (RC-B8-0440/2017)
Andrejs Mamikins u Ivana Maletić.


10. Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot

Il-korrezzjonijiet għall-voti u l-intenzjonijiet tal-vot jidhru fuq is-sit Europarl, "Plenarja", "Votazzjonijiet", "Riżultati tal-Votazzjonijiet" (Riżultati tal-votazzjonijiet b'sejħa tal-ismijiet) u fil-verżjoni stampata tal-anness "Riżultati tal-votazzjonijiet b'sejħa tal-ismijiet".

Il-verżjoni elettronika fuq is-sit Europarl tiġi aġġornata regolarment tul perjodu ta' mhux aktar minn ġimagħtejn wara l-ġurnata tal-votazzjoni.

Wara li jgħaddi dan il-perjodu, il-korrezzjonijiet għall-voti u l-intenzjonijiet tal-vot jiġu ffinalizzati sabiex isiru t-traduzzjonijiet u jiġu ppubblikati f'Il-Ġurnal Uffiċjali.


(Ħin li fih ġiet sospiża s-seduta: 14.05. Ħin li fih tkompliet is-seduta: 15.00)

PRESIDENZA: Sylvie GUILLAUME
Viċi President

11. Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta preċedenti

Il-Minuti tas-seduta preċedenti ġew approvati.

°
° ° °

Bi qbil mal-avviż imħabbar mill-President, it-Tnejn 3 ta' Lulju 2017 fit-tkomplija tas-sessjoni, il-Membri assenti għas-seduta plenarja tal-lum l-Erbgħa 5 ta' Lulju 2017, minħabba l-parteċipazzjoni tagħhom fil-funeral ta' Simone Veil f'Pariġi, ser jitqiesu bħala «assenti ġġustifikati» (punt 2 tal-Minuti 3.7.2017).


12. Rapport tal-2016 dwar it-Turkija (dibattitu)

Rapport dwar ir-Rapport tal-Kummissjoni tal-2016 dwar it-Turkija [2016/2308(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Barranin. Rapporteur: Kati Piri (A8-0234/2017)

Kati Piri ippreżentat ir-rapport.

Interventi ta': Matti Maasikas (President fil-kariga tal-Kunsill) u Johannes Hahn (Membru tal-Kummissjoni).

Interventi ta': Renate Sommer f'isem il-Grupp PPE, Victor Boştinaru f'isem il-Grupp S&D, Beatrix von Storch, dwar l-andament tad-dibattitu, Bas Belder f'isem il-Grupp ECR, Alexander Graf Lambsdorff f'isem il-Grupp ALDE, Takis Hadjigeorgiou f'isem il-Grupp GUE/NGL, Bodil Valero f'isem il-Grupp Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo f'isem il-Grupp EFDD, Edouard Ferrand f'isem il-Grupp ENF, Georgios Epitideios Membru mhux affiljat, Manolis Kefalogiannis, Knut Fleckenstein, Charles Tannock, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' James Carver, Marietje Schaake, Kostas Chrysogonos, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Maria Grapini, Jordi Solé, James Carver, Mario Borghezio, Sotirios Zarianopoulos, Esther de Lange, Nikos Androulakis, Anders Primdahl Vistisen, Nedzhmi Ali, Rebecca Harms, Beatrix von Storch u Georg Mayer.

PRESIDENZA: Ryszard CZARNECKI
Viċi President

Interventi ta': Udo Voigt, Lars Adaktusson, Demetris Papadakis, Eleni Theocharous, Marie-Christine Arnautu, Eleftherios Synadinos, Željana Zovko, Javi López, Angel Dzhambazki, Lefteris Christoforou, Ana Gomes, Monica Macovei, Michaela Šojdrová, Eugen Freund, Bernd Lucke, Miltiadis Kyrkos, Mark Demesmaeker, Marju Lauristin, Marju Lauristin u Notis Marias.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Jiří Pospíšil, Nicola Caputo, Branislav Škripek, Neoklis Sylikiotis, Igor Šoltes, Lampros Fountoulis, José Inácio Faria, Costas Mavrides, Csaba Sógor, Julie Ward, Sofia Sakorafa u Pier Antonio Panzeri.

Interventi ta': Johannes Hahn, Matti Maasikas u Kati Piri.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 11.1 tal-Minuti ta' 6.7.2017.


13. Il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Sostenibbli (EFSD) u t-twaqqif tal-Garanzija tal-EFSD u tal-Fond ta' Garanzija tal-EFSD ***I (dibattitu)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Sostenibbli (EFSD) u t-twaqqif tal-Garanzija tal-EFSD u tal-Fond ta' Garanzija tal-EFSD [COM(2016)0586 - C8-0377/2016 - 2016/0281(COD)] - Kumitat għall-Affarijiet Barranin - Kumitat għall-Iżvilupp - Kumitat għall-Baġits. Rapporteurs: Eduard Kukan, Doru-Claudian Frunzulică u Eider Gardiazabal Rubial (A8-0170/2017)

Eduard Kukan u Doru-Claudian Frunzulică ippreżentaw ir-rapport.

PRESIDENZA: Pavel TELIČKA
Viċi President

Eider Gardiazabal Rubial ippreżentat ir-rapport.

Intervent ta': Neven Mimica (Membru tal-Kummissjoni)

Interventi ta': Paul Rübig f'isem il-Grupp PPE, Linda McAvan f'isem il-Grupp S&D, Charles Tannock f'isem il-Grupp ECR, Anneli Jäätteenmäki f'isem il-Grupp ALDE, Xabier Benito Ziluaga f'isem il-Grupp GUE/NGL, Heidi Hautala f'isem il-Grupp Verts/ALE, Raymond Finch f'isem il-Grupp EFDD, Maurice Ponga, Soraya Post, Jean Arthuis, José Manuel Fernandes, Daniele Viotti, Nedzhmi Ali, Elly Schlein, Arne Lietz u Enrique Guerrero Salom.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Franc Bogovič, Laima Liucija Andrikienė, Claude Turmes, Eleftherios Synadinos u Nicola Caputo.

Interventi ta': Neven Mimica, Eduard Kukan, Doru-Claudian Frunzulică u Eider Gardiazabal Rubial.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 11.6 tal-Minuti ta' 6.7.2017.


14. Azzjoni tal-UE għas-sostenibbiltà - Forum Politiku ta' Livell Għoli dwar l-Iżvilupp Sostenibbli (dibattitu)

Rapport dwar l-azzjoni tal-UE għas-sostenibbiltà [2017/2009(INI)] - Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel. Rapporteur: Seb Dance (A8-0239/2017)

Dikjarazzjonijiet tal-Kunsill u tal-Kummissjoni: Forum Politiku ta' Livell Għoli dwar l-Iżvilupp Sostenibbli (2017/2715(RSP))

Seb Dance ippreżenta r-rapport.

Matti Maasikas (President fil-kariga tal-Kunsill) għamel id-dikjarazzjoni.

PRESIDENZA: Ioan Mircea PAŞCU
Viċi President

Karmenu Vella (Membru tal-Kummissjoni) għamel id-dikjarazzjoni.

Interventi ta': Liadh Ní Riada (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat CULT), Ulrike Müller (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat AGRI), Elly Schlein (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat DEVE), José Inácio Faria f'isem il-Grupp PPE, Miriam Dalli f'isem il-Grupp S&D, Jadwiga Wiśniewska f'isem il-Grupp ECR, Stefan Eck f'isem il-Grupp GUE/NGL, Benedek Jávor f'isem il-Grupp Verts/ALE, Eleonora Evi f'isem il-Grupp EFDD, Peter Liese, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Eleonora Evi, Florian Philippot f'isem il-Grupp ENF, Linda McAvan, Lola Sánchez Caldentey, Davor Škrlec, Andrzej Grzyb, Arne Lietz, Maria Lidia Senra Rodríguez, Francesc Gambús, Christel Schaldemose, Annie Schreijer-Pierik, Soledad Cabezón Ruiz, György Hölvényi, Julie Ward, Adam Szejnfeld, Daciana Octavia Sârbu, Karin Kadenbach.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Nicola Caputo, Notis Marias, Gesine Meissner, João Ferreira u Olga Sehnalová.

Interventi ta': Karmenu Vella, Matti Maasikas, Seb Dance.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: 6 ta' Lulju 2017.


15. Sede Unika tal-Parlament Ewropew (dibattitu)

Dikjarazzjonijiet tal-Kunsill u tal-Kummissjoni: Sede Unika tal-Parlament Ewropew (2017/2757(RSP))

Matti Maasikas (President fil-kariga tal-Kunsill) u Karmenu Vella (Membru tal-Kummissjoni) għamlu d-dikjarazzjonijiet.

Interventi ta': Anne Sander f'isem il-Grupp PPE, li wieġbet ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Ashley Fox, Jérôme Lavrilleux, dwar l-andament tad-dibattitu (il-President għamel xi preċiżjonijiet), Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy f'isem il-Grupp S&D, li wieġbet ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Peter Liese, Seán Kelly, dwar l-andament tad-dibattitu (il-President għamel xi preċiżjonijiet), Ashley Fox f'isem il-Grupp ECR, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Jérôme Lavrilleux, Frédérique Ries f'isem il-Grupp ALDE, li wieġbet ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Anne Sander, u Rina Ronja Kari f'isem il-Grupp GUE/NGL.

PRESIDENZA: Dimitrios PAPADIMOULIS
Viċi President

Interventi ta': Ulrike Lunacek f'isem il-Grupp Verts/ALE, Roger Helmer f'isem il-Grupp EFDD, Jean-Luc Schaffhauser f'isem il-Grupp ENF, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Stanislav Polčák, Aymeric Chauprade Membru mhux affiljat, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Beatriz Becerra Basterrechea, Peter Liese, li wieġeb ukoll żewġ mistoqsijiet "karta blu" ta' Jérôme Lavrilleux u Françoise Grossetête, Joachim Starbatty, dwar l-andament tad-dibattitu, Josef Weidenholzer, Morten Messerschmidt, Nathalie Griesbeck, Bart Staes, Marco Valli, Diane James, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Brando Benifei, Hans-Olaf Henkel, Stanislav Polčák, Joachim Starbatty, Francesc Gambús, Ruža Tomašić, Anna Maria Corazza Bildt, Esther de Lange u Jérôme Lavrilleux.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Anna Záborská, Nicola Caputo, Notis Marias, Beatriz Becerra Basterrechea, Igor Šoltes, Georgios Epitideios, Seán Kelly, Anneli Jäätteenmäki, José Inácio Faria u Indrek Tarand.

Intervent ta': Karmenu Vella.

Id-dibattitu ngħalaq.


16. Il-promozzjoni tal-koeżjoni u l-iżvilupp fir-reġjuni ultraperiferiċi tal-Unjoni (dibattitu)

Rapport dwar il-promozzjoni tal-koeżjoni u l-iżvilupp fir-Reġjuni Ultraperiferiċi tal-UE: l-implimentazzjoni tal-Artikolu 349 TFUE [2016/2250(INI)] - Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali. Rapporteur: Younous Omarjee (A8-0226/2017)

Younous Omarjee ppreżenta r-rapport.

Intervent ta': Christos Stylianides (Membru tal-Kummissjoni).

Interventi ta': Ricardo Serrão Santos (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat AGRI), Maurice Ponga f'isem il-Grupp PPE, Louis-Joseph Manscour f'isem il-Grupp S&D, Sławomir Kłosowski f'isem il-Grupp ECR, Matthijs van Miltenburg f'isem il-Grupp ALDE, Ángela Vallina f'isem il-Grupp GUE/NGL, Monika Vana f'isem il-Grupp Verts/ALE, Rosa D'Amato f'isem il-Grupp EFDD, Gabriel Mato, Liliana Rodrigues, Sofia Ribeiro, Juan Fernando López Aguilar u Daniel Buda.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': José Inácio Faria, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica, João Ferreira, Stanislav Polčák u Ruža Tomašić.

Intervent ta': Christos Stylianides.

PRESIDENZA: Evelyne GEBHARDT
Viċi President

Intervent ta': Younous Omarjee.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 11.11 tal-Minuti ta' 6.7.2017.


17. Kompożizzjoni tal-kumitati

Il-President irċieva t-talba ta' ħatra li ġejja mill-Grupp PPE:

Kumitat ITRE: Sven Schulze minflok Herbert Reul

Din il-ħatra se titqies ratifikata jekk ma tiġix ippreżentata oġġezzjoni minn issa sal-approvazzjoni ta' dawn il-Minuti.


18. In-nirien fil-foresti riċenti fil-Portugall u fi Spanja: L-istrumenti ta' rispons tal-UE u l-proċeduri dwar il-prevenzjoni u l-protezzjoni ċivili (dibattitu)

Dikjarazzjoni tal-Kummissjoni: In-nirien fil-foresti riċenti fil-Portugall u fi Spanja: L-istrumenti ta' rispons tal-UE u l-proċeduri dwar il-prevenzjoni u l-protezzjoni ċivili (2017/2753(RSP))

Christos Stylianides (Membru tal-Kummissjoni) għamel id-dikjarazzjoni.

Interventi ta': Fernando Ruas f'isem il-Grupp PPE, Carlos Zorrinho f'isem il-Grupp S&D, António Marinho e Pinto f'isem il-Grupp ALDE, João Ferreira f'isem il-Grupp GUE/NGL, Florent Marcellesi f'isem il-Grupp Verts/ALE, Ramón Luis Valcárcel Siso, Soledad Cabezón Ruiz, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Marisa Matias, Lambert van Nistelrooij, Liliana Rodrigues, Estefanía Torres Martínez, Elisabetta Gardini, Nuno Melo, Francesc Gambús, José Manuel Fernandes u José Inácio Faria.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Seán Kelly, Ricardo Serrão Santos, Notis Marias, Georgios Epitideios, Sofia Ribeiro u Ana Gomes.

Intervent ta': Christos Stylianides.

Id-dibattitu ngħalaq.


19. Mekkaniżmi għas-Soluzzjoni tat-Tilwim dwar it-Tassazzjoni Doppja fl-Unjoni Ewropea * (dibattitu)

Rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Kunsill dwar Mekkaniżmi għas-Soluzzjoni tat-Tilwim dwar it-Tassazzjoni Doppja fl-Unjoni Ewropea [COM(2016)0686 - C8-0035/2017 - 2016/0338(CNS)] - Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji. Rapporteur: Michael Theurer (A8-0225/2017)

Michael Theurer ippreżenta r-rapport.

Intervent ta': Christos Stylianides (Membru tal-Kummissjoni).

Interventi ta': Neena Gill f'isem il-Grupp S&D, Pirkko Ruohonen-Lerner f'isem il-Grupp ECR, Miguel Urbán Crespo f'isem il-Grupp GUE/NGL, u Ernest Urtasun f'isem il-Grupp Verts/ALE.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Seán Kelly u Notis Marias.

Interventi ta': Christos Stylianides u Michael Theurer.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 11.9 tal-Minuti ta' 6.7.2017.


20. Deċiżjoni tal-Qorti tal-Ġustizzja tas-16 ta' Mejju 2017 dwar l-FTA bejn l-UE u Singapore (dibattitu)

Mistoqsija bi tweġiba orali (O-000057/2017) mressqa minn Bernd Lange, Daniel Caspary u David Martin, f'isem il-Kumitat INTA lill-Kummissjoni: Id-deċiżjoni tal-Qorti tal-Ġustizzja tas-16 ta' Mejju 2017 dwar il-Ftehim ta' Kummerċ Ħieles bejn l-UE u Singapor (2017/2739(RSP)) (B8-0323/2017)

Bernd Lange daħal aktar fil-fond dwar il-mistoqsija.

Christos Stylianides (Membru tal-Kummissjoni) wieġeb il-mistoqsija.

Interventi ta': Christofer Fjellner f'isem il-Grupp PPE, David Martin f'isem il-Grupp S&D, Sander Loones f'isem il-Grupp ECR, Ramon Tremosa i Balcells f'isem il-Grupp ALDE, Anne-Marie Mineur f'isem il-Grupp GUE/NGL, Heidi Hautala f'isem il-Grupp Verts/ALE, Seán Kelly u Karoline Graswander-Hainz.

Intervent skont il-proċedura "catch the eye" ta': Notis Marias.

Intervent ta': Christos Stylianides.

Id-dibattitu ngħalaq.


21. Atti delegati (Artikolu 105(6) tar-Regoli ta' Proċedura)

L-abbozzi ta' atti delegati ntbagħtu lill-Parlament:

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jemenda r-Regolament (UE) Nru508/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill f’dak li għandu x’jaqsam mad-distribuzzjoni tal-fondi taħt ġestjoni diretta fost l-objettivi tal-Politika Marittima Integrata u l-Politika Komuni tas-Sajd (C(2017)03881 - 2017/2743(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: xahrejn, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment tal-14 ta' Ġunju 2017

irriferut lill-kumitat responsabbli PECH

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jissostitwixxi l-Annessi I, II, III u IV tar-Regolament (KE) Nru861/2007 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi Proċedura Ewropea għal Talbiet Żgħar (C(2017)03982 - 2017/2748(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: xahrejn, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment tad-19 ta' Ġunju 2017

irriferut lill-kumitat responsabbli JURI

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jissostitwixxi l-Anness I tar-Regolament (KE) Nru 1896/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li joħloq proċedura għal ordni ta’ ħlas Ewropea (C(2017)03984 - 2017/2747(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: xahrejn, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment tad-19 ta' Ġunju 2017

irriferut lill-kumitat responsabbli JURI

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jemenda r-Regolament ta’ Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/242 li jistabbilixxi r-regoli dettaljati dwar il-funzjonament tal-Kunsilli Konsultattivi skont il-Politika Komuni tas-Sajd (C(2017)04238 - 2017/2749(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: xahrejn, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment tat-23 ta' Ġunju 2017

irriferut lill-kumitat responsabbli PECH

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jissupplimenta d-Direttiva (UE)2015/2366 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill għar-rigward ta’ standards tekniċi regolatorji għall-kooperazzjoni u l-iskambju ta’ informazzjoni bejn l-awtoritajiet kompetenti marbuta mal-eżerċizzju tad-dritt ta’ stabbiliment u l-libertà ta’ provvista ta’ servizzi tal-istituzzjonijiet ta’ pagament (C(2017)04250 - 2017/2751(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: xahar, li jiddekorri mid-data ta' riċeviment tas-26 ta' Ġunju 2017

irriferut lill-kumitat responsabbli ECON

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jemenda r-Regolament (UE) Nru540/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ir-rekwiżiti tas-Sistema ta’ Twissija Akustika ta’ Vettura għall-approvazzjoni tat-tip tal-UE għall-vetturi (C(2017)04296 - 2017/2750(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: xahrejn, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment tas-26 ta' Ġunju 2017

irriferut lill-kumitat responsabbli ENVI

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jemenda r-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) Nru 151/2013 tad-19 ta' Diċembru 2012 li jissupplimenta r-Regolament (UE) Nru 648/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (C(2017)04408 - 2017/2759(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: xahar, li jiddekorri mid-data ta' riċeviment tad-29 ta' Ġunju 2017

irriferut lill-kumitat responsabbli ECON.


22. Trasferiment ta' approprjazzjonijiet

Bi qbil mal-Artikolu 27(3), tar-Regolament Finanzjarju, il-Kumitat għall-Baġits iddeċieda li japprova t-trasferimenti ta' appropjazzjonijiet tal-Kummissjoni Ewropea DEC 07/2017, DEC 08/2017, DEC 09/2017, DEC 10/2017 u DEC 11/2017 - Taqsima III – il-Kummissjoni.

Bi qbil mal-Artikolu 27, tar-Regolament Finanzjarju, il-Kumitat għall-Baġits iddeċieda li japprova t-trasferimenti ta' appropjazzjonijiet tal-Kumitat tar-Reġjuni INF1/2017, INF 2/2017 u INF 3/2017.


23. Dokumenti mressqa

Tressqu d-dokumenti segwenti mill-Kunsill u mill-Kummissjoni

- Proposta għal trasferiment ta' approprijazzjonijiet DEC 13/2017 - Sezzjoni III - Kummissjoni (N8-0032/2017 - C8-0194/2017 - 2017/2099(GBD))

irriferut

responsabbli :

BUDG

- Proposta għal trasferiment ta' approprijazzjonijiet DEC 12/2017 - Sezzjoni III - Kummissjoni (N8-0033/2017 - C8-0198/2017 - 2017/2100(GBD))

irriferut

responsabbli :

BUDG

- Proposta għal trasferiment ta' approprjazzjonijiet V/AB-03/A/17 - Il-Qorti tal-Awdituri (N8-0034/2017 - C8-0200/2017 - 2017/2102(GBD))

irriferut

responsabbli :

BUDG

- Proposta għal trasferiment ta' approprjazzjonijiet V/AB-04/A/17 - Il-Qorti tal-Awdituri (N8-0035/2017 - C8-0201/2017 - 2017/2103(GBD))

irriferut

responsabbli :

BUDG

- Proposta għal trasferiment ta' approprjazzjonijiet V/AB-05/C/17 - Il-Qorti tal-Awdituri (N8-0036/2017 - C8-0202/2017 - 2017/2104(GBD))

irriferut

responsabbli :

BUDG

- Proposta għal trasferiment ta' approprjazzjonijiet V/AB-06/A/17 - Il-Qorti tal-Awdituri (N8-0037/2017 - C8-0203/2017 - 2017/2105(GBD))

irriferut

responsabbli :

BUDG

- Proposta għal trasferiment ta' approprjazzjonijiet V/AB-07/C/17 - Il-Qorti tal-Awdituri (N8-0038/2017 - C8-0204/2017 - 2017/2106(GBD))

irriferut

responsabbli :

BUDG

- Proposta għal trasferiment ta' approprjazzjonijiet V/AB-08/C/17 - Il-Qorti tal-Awdituri (N8-0039/2017 - C8-0205/2017 - 2017/2107(GBD))

irriferut

responsabbli :

BUDG

- Proposta għal trasferiment ta' approprjazzjonijiet V/AB-09/C/17 - Il-Qorti tal-Awdituri (N8-0040/2017 - C8-0206/2017 - 2017/2108(GBD))

irriferut

responsabbli :

BUDG

- Proposta għal trasferiment ta' approprijazzjonijiet DEC 14/2017 - Sezzjoni III - Kummissjoni (N8-0041/2017 - C8-0208/2017 - 2017/2110(GBD))

irriferut

responsabbli :

BUDG

- Proposta għal trasferiment ta' approprijazzjonijiet DEC 15/2017 - Sezzjoni III - Kummissjoni (N8-0042/2017 - C8-0209/2017 - 2017/2111(GBD))

irriferut

responsabbli :

BUDG

- Proposta għal trasferiment ta' approprijazzjonijiet DEC 16/2017 - Sezzjoni III - Kummissjoni (N8-0043/2017 - C8-0210/2017 - 2017/2112(GBD))

irriferut

responsabbli :

BUDG

- Proposta għal trasferiment ta' approprijazzjonijiet DEC 17/2017 - Sezzjoni III - Kummissjoni (N8-0044/2017 - C8-0211/2017 - 2017/2113(GBD))

irriferut

responsabbli :

BUDG


24. L-aġenda tas-seduta li jmiss

L-aġenda tas-seduta tal-għada ġiet iffinalizzata (dokument "Aġenda" PE 607.301/OJJE).


25. Għeluq tas-seduta

Ħin li fih ingħalqet is-seduta: 23.00.

Klaus Welle

Rainer Wieland

Segretarju Ġenerali

Viċi President


REĠISTRU TAL-ATTENDENZA

Preżenti:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albrecht, Ali, Anderson Lucy, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Becerra Basterrechea, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Coburn, Coelho, Collin-Langen, Collins, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Deutsch, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Kelly, Khan, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lambert, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, Lavrilleux, Lebreton, Legutko, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Łybacka, McAllister, McAvan, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morgano, Morvai, Müller, Mureşan, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadimoulis, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Preuß, Procter, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Skużati:

Alliot-Marie, Bearder, Becker, Bours, Buzek, Cavada, Cofferati, Crowley, Dati, Eickhout, Keller Ska, Kirton-Darling, Lamassoure, La Via, Le Hyaric, Le Pen, Matera, Maydell, Morano, Morin-Chartier, Mosca, Muselier, Mussolini, Pittella, Proust, Punset, Tajani, Verhofstadt, Weber Manfred, Žitňanská

Avviż legali - Politika tal-privatezza