Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Zapisnik
Četvrtak, 6. srpnja 2017. - Strasbourg

2. Podnošenje dokumenata

Podneseni su sljedeći dokumenti:

1) Vijeća i Komisije

- Prijedlog odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji Fonda solidarnosti Europske unije kako bi se omogućila isplata predujmova u opći proračun Unije za 2018. (COM(2017)0270 - C8-0161/2017 - 2017/2076(BUD))

upućeno

nadležnom odboru :

BUDG

mišljenje :

REGI

- Prijedlog odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji instrumenta fleksibilnosti za financiranje hitnih proračunskih mjera za suočavanje s postojećim izazovima migracija, priljeva izbjeglica i sigurnosnih prijetnji (COM(2017)0271 - C8-0163/2017 - 2017/2077(BUD))

upućeno

nadležnom odboru :

BUDG

mišljenje :

LIBE

- Prijedlog direktive Vijeća o izmjeni Direktive 2011/16/EU u pogledu obvezne automatske razmjene informacija u području oporezivanja u odnosu na prekogranične aranžmane o kojima se izvješćuje (COM(2017)0335 - C8-0195/2017 - 2017/0138(CNS))

upućeno

nadležnom odboru :

ECON

mišljenje :

JURI, CONT, LIBE

- Prijedlog odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji Fonda solidarnosti Europske unije radi pružanja pomoći Italiji (COM(2017)0540 - C8-0199/2017 - 2017/2101(BUD))

upućeno

nadležnom odboru :

BUDG

mišljenje :

REGI

- Prijedlog odluke Vijeća o izmjeni Odluke Vijeća br. 189/2014/EU kojom se Francuskoj odobrava primjena snižene stope određenih neizravnih poreza na „tradicionalni” rum proizveden u Guadeloupeu, Francuskoj Gijani, Martiniqueu i Réunionu te o stavljanju izvan snage Odluke 2007/659/EZ (COM(2017)0297 - C8-0212/2017 - 2017/0127(CNS))

upućeno

nadležnom odboru :

REGI

- Prijedlog provedbene odluke Vijeća o pokretanju automatizirane razmjene daktiloskopskih podataka u Portugalu (09898/2017 - C8-0213/2017 - 2017/0807(CNS))

upućeno

nadležnom odboru :

LIBE

- Prijedlog odluke Vijeća o sklapanju, u ime Europske unije i njezinih država članica, Protokola uz Okvirni sporazum između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Republike Koreje, s druge strane, kako bi se uzelo u obzir pristupanje Republike Hrvatske Europskoj uniji (07817/2016 - C8-0218/2017 - 2015/0138(NLE))

upućeno

nadležnom odboru :

AFET

mišljenje :

INTA

- Prijedlog Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o statistici željezničkog prijevoza (preinaka) (COM(2017)0353 - C8-0223/2017 - 2017/0146(COD))

upućeno

nadležnom odboru :

TRAN

- Prijedlog odluke Vijeća o provedbi određenih odredaba schengenske pravne stečevine koje se odnose na vizni informacijski sustav u Republici Bugarskoj i Rumunjskoj (10161/2017 - C8-0224/2017 - 2017/0808(CNS))

upućeno

nadležnom odboru :

LIBE

- Prijedlog odluke Vijeća o sklapanju, u ime Europske unije i njezinih država članica, Trećeg dodatnog protokola uz Sporazum o pridruživanju između Europske zajednice i njezinih država članica, s jedne strane, i Republike Čilea, s druge strane, kako bi se uzelo u obzir pristupanje Republike Hrvatske Europskoj uniji (06750/2017 - C8-0225/2017 - 2017/0042(NLE))

upućeno

nadležnom odboru :

INTA

- Izmijenjeni prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o dodatnim carinama na uvoze određenih proizvoda podrijetlom iz Sjedinjenih Američkih Država (kodificirani tekst) (COM(2017)0361 - C8-0226/2017 - 2014/0175(COD))

upućeno

nadležnom odboru :

JURI

2) zastupnika, prijedlozi rezolucije (članak 133. Poslovnika)

- Dominique Martin. Prijedlog rezolucije o većoj neovisnosti Odbora za nadzor regulative u cilju zaštite radnih mjesta (B8-0385/2017)

upućeno

nadležnom odboru :

JURI

mišljenje :

EMPL

- Angelo Ciocca. Prijedlog rezolucije o obvezi označavanja riže (B8-0386/2017)

upućeno

nadležnom odboru :

ENVI

- Udo Voigt. Prijedlog rezolucije o poštovanju europskih standarda u pogledu temeljnih i ljudskih prava (B8-0391/2017)

upućeno

nadležnom odboru :

LIBE

- Paloma López Bermejo. Prijedlog rezolucije o sahravskim studentima zatočenima u zatvoru Oudayji (B8-0392/2017)

upućeno

nadležnom odboru :

AFET

- Aldo Patriciello. Prijedlog rezolucije o borbi protiv vršnjačkog nasilja (B8-0393/2017)

upućeno

nadležnom odboru :

LIBE

mišljenje :

CULT

- Isabella Adinolfi, Laura Agea, Daniela Aiuto, Tiziana Beghin, David Borrelli, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Rosa D'Amato, Eleonora Evi, Laura Ferrara, Giulia Moi, Piernicola Pedicini, Dario Tamburrano, Marco Valli Marco Zullo. Prijedlog rezolucije o reviziji odredbi o starosnoj mirovini zastupnika u Europskom parlamentu (B8-0394/2017)

upućeno

nadležnom odboru :

JURI

- Nicola Caputo. Prijedlog rezolucije o europskom programu „Jamstvo za mlade” (B8-0403/2017)

upućeno

nadležnom odboru :

EMPL

mišljenje :

CULT

- Mireille D'Ornano. Prijedlog rezolucije o opasnostima prevelikog izlaganja djece ekranima (B8-0404/2017)

upućeno

nadležnom odboru :

ENVI

- Mara Bizzotto. Prijedlog rezolucije o humanitarnoj krizi u Venezueli (B8-0432/2017)

upućeno

nadležnom odboru :

AFET

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti