Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
2017. július 6., Csütörtök - Strasbourg

2. Dokumentumok benyújtása

Az alábbi dokumentumokat nyújtották be:

1) a Tanács és a Bizottság

- Javaslat az Európai Unió Szolidaritási Alapjának az Unió 2018. évi általános költségvetéséből folyósítandó előlegkifizetések biztosítása céljára történő igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra (COM(2017)0270 - C8-0161/2017 - 2017/2076(BUD))

utalva

illetékes :

BUDG

vélemény :

REGI

- Javaslat a Rugalmassági Eszköznek a migráció, a menekültáradat és a biztonsági fenyegetések jelenlegi kihívásainak kezelésére szolgáló azonnali költségvetési intézkedések finanszírozása céljából történő igénybevételéről szóló európai parlamenit és tanácsi határozatra (COM(2017)0271 - C8-0163/2017 - 2017/2077(BUD))

utalva

illetékes :

BUDG

vélemény :

LIBE

- Javaslat a 2011/16/EU irányelvnek az adatszolgáltatási kötelezettség alá tartozó, határokon átnyúló konstrukciókkal kapcsolatosan az adózás területére vonatkozó kötelező automatikus információcsere tekintetében történő módosításáról szóló tanácsi irányelvre (COM(2017)0335 - C8-0195/2017 - 2017/0138(CNS))

utalva

illetékes :

ECON

vélemény :

JURI, CONT, LIBE

- Javaslat az Európai Parlament és a Tanács határozata az Olaszországnak szóló segítségnyújtás céljából az Európai Unió Szolidaritási Alapjának igénybevételéről (COM(2017)0540 - C8-0199/2017 - 2017/2101(BUD))

utalva

illetékes :

BUDG

vélemény :

REGI

- Javaslat a Guadeloupe, Francia Guyana, Martinique és Réunion területén előállított „hagyományos” rumra kivetett egyes közvetett adókra vonatkozó kedvezmény alkalmazásának Franciaország számára történő engedélyezéséről és a 2007/659/EK határozat hatályon kívül helyezéséről szóló 189/2014/EU tanácsi határozat módosításáról szóló tanácsi határozatra (COM(2017)0297 - C8-0212/2017 - 2017/0127(CNS))

utalva

illetékes :

REGI

- Javaslat a daktiloszkópiai adatokra vonatkozó, Portugáliával való automatizált adatcsere megindításáról szóló tanácsi végrehajtási határozatra (09898/2017 - C8-0213/2017 - 2017/0807(CNS))

utalva

illetékes :

LIBE

- Javaslat az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről a Koreai Köztársaság közötti keretmegállapodáshoz a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozására tekintettel csatolt jegyzőkönyv megkötéséről szóló tanácsi határozatra (07817/2016 - C8-0218/2017 - 2015/0138(NLE))

utalva

illetékes :

AFET

vélemény :

INTA

- Javaslat a vasúti közlekedési statisztikáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (átdolgozás) (COM(2017)0353 - C8-0223/2017 - 2017/0146(COD))

utalva

illetékes :

TRAN

- Javaslat a schengeni vívmányok Vízuminformációs Rendszerre vonatkozó egyes rendelkezéseinek a Bolgár Köztársaságban és Romániában való hatályba léptetéséről szóló tanácsi határozatra (10161/2017 - C8-0224/2017 - 2017/0808(CNS))

utalva

illetékes :

LIBE

- Javaslat az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Chilei Köztársaság közötti társulás létrehozásáról szóló megállapodáshoz csatolt, a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevétele céljából készült harmadik kiegészítő jegyzőkönyvnek az Európai Unió és tagállamai nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozatra (06750/2017 - C8-0225/2017 - 2017/0042(NLE))

utalva

illetékes :

INTA

- Módosított javaslat az Amerikai Egyesült Államokból származó egyes termékek behozatalára vonatkozó kiegészítő vámokról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (kodifikált szöveg) (COM(2017)0361 - C8-0226/2017 - 2014/0175(COD))

utalva

illetékes :

JURI

2) a képviselők, állásfoglalási indítványok (az eljárási szabályzat 133. cikke)

- Dominique Martin. Állásfoglalási indítvány a foglalkoztatás fenntartására vonatkozó szabályozást vizsgáló bizottság függetlenségének erősítéséről (B8-0385/2017)

utalva

illetékes :

JURI

vélemény :

EMPL

- Angelo Ciocca. Állásfoglalási indítvány a rizsre vonatkozó kötelező címkézésről (B8-0386/2017)

utalva

illetékes :

ENVI

- Udo Voigt. Állásfoglalási indítvány az európai alap- és emberi jogi normák betartásáról (B8-0391/2017)

utalva

illetékes :

LIBE

- Paloma López Bermejo. Állásfoglalási indítvány az Udayában fogva tartott nyugat-szaharai hallgatókról (B8-0392/2017)

utalva

illetékes :

AFET

- Aldo Patriciello. Állásfoglalási indítvány a megfélemlítés elleni küzdelemről (B8-0393/2017)

utalva

illetékes :

LIBE

vélemény :

CULT

- Isabella Adinolfi, Laura Agea, Daniela Aiuto, Tiziana Beghin, David Borrelli, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Rosa D'Amato, Eleonora Evi, Laura Ferrara, Giulia Moi, Piernicola Pedicini, Dario Tamburrano, Marco Valli és Marco Zullo. Állásfoglalási indítvány az európai parlamenti képviselők öregségi nyugdíjára vonatkozó rendelkezések felülvizsgálatáról (B8-0394/2017)

utalva

illetékes :

JURI

- Nicola Caputo. Állásfoglalási indítvány az „Ifjúsági Garancia” elnevezésű európai programról (B8-0403/2017)

utalva

illetékes :

EMPL

vélemény :

CULT

- Mireille D'Ornano. Állásfoglalási indítvány a túlzott képernyőhasználat gyermekekre gyakorolt veszélyeiről (B8-0404/2017)

utalva

illetékes :

ENVI

- Mara Bizzotto. Állásfoglalási indítvány a venezuelai humanitárius válságról (B8-0432/2017)

utalva

illetékes :

AFET

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat