Indiċi 
 Preċedenti 
 Li jmiss 
 Test sħiħ 
Minuti
Il-Ħamis, 6 ta' Lulju 2017 - Strasburgu

2. Dokumenti mressqa

Tressqu d-dokumenti segwenti:

1) mill-Kunsill u mill-Kummissjoni

- Proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-mobilizzazzjoni tal-Fond ta' Solidarjetà tal-Unjoni Ewropea sabiex jipprovdi għall-pagament tal-avvanzi fil-baġit ġenerali tal-Unjoni għall-2018 (COM(2017)0270 - C8-0161/2017 - 2017/2076(BUD))

irriferut

responsabbli :

BUDG

opinjoni :

REGI

- Proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-mobilizzazzjoni tal-Istrument ta' Flessibilità għall-finanzjament ta' miżuri baġitarji immedjati biex jiġu indirizzati t-theddidiet kontinwi tal-migrazzjoni, tad-dħul tar-rifuġjati u tas-sigurtà (COM(2017)0271 - C8-0163/2017 - 2017/2077(BUD))

irriferut

responsabbli :

BUDG

opinjoni :

LIBE

- Proposta għal direttiva tal-Kunsill li temenda d-Direttiva2011/16/UE dwar l-iskambju awtomatiku u obbligatorju ta’ informazzjoni fil-qasam tat-tassazzjoni fir-rigward tal-arranġamenti transkonfinali rapportabbli (COM(2017)0335 - C8-0195/2017 - 2017/0138(CNS))

irriferut

responsabbli :

ECON

opinjoni :

JURI, CONT, LIBE

- Proposta għal Deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-mobilizzazzjoni tal-Fond ta' Solidarjetà tal-Unjoni Ewropea biex tingħata assistenza lill-Italja (COM(2017)0540 - C8-0199/2017 - 2017/2101(BUD))

irriferut

responsabbli :

BUDG

opinjoni :

REGI

- Proposta għal Deċiżjoni tal-Kunsill li temenda d-Deċiżjoni tal-Kunsill Nru189/2014/UE li tawtorizza lil Franza tapplika rata mnaqqsa ta’ ċerti taxxi indiretti fuq ir-rum “tradizzjonali” prodott fil-Guadeloupe, fil-Guyana Franċiża, fil-Martinique u fir-Réunion u li tħassar id-Deċiżjoni 2007/659/KE (COM(2017)0297 - C8-0212/2017 - 2017/0127(CNS))

irriferut

responsabbli :

REGI

- Proposta għal Deċiżjoni ta' implimentazzjoni tal-Kunsill dwar it-tnedija fil-Portugall ta' skambju awtomatizzat ta' data fir-rigward ta' data dattiloskopika (09898/2017 - C8-0213/2017 - 2017/0807(CNS))

irriferut

responsabbli :

LIBE

- Proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni, f’isem l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha, ta' Protokoll għall-Ftehim Qafas bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha, minn naħa waħda, u r-Repubblika tal-Korea, min-naħa l-oħra, biex jittieħed kont tal-adeżjoni tar-Repubblika tal-Kroazja mal-Unjoni Ewropea (07817/2016 - C8-0218/2017 - 2015/0138(NLE))

irriferut

responsabbli :

AFET

opinjoni :

INTA

- Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-istatistika tat-trasport bil-ferrovija (riformulazzjoni) (COM(2017)0353 - C8-0223/2017 - 2017/0146(COD))

irriferut

responsabbli :

TRAN

- Proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar l-applikazzjoni ta' ċerti dispożizzjonijiet tal-acquis ta' Schengen li jirrigwardaw is-Sistema ta' Informazzjoni dwar il-Viża fir-Repubblika tal-Bulgarija u r-Rumanija (10161/2017 - C8-0224/2017 - 2017/0808(CNS))

irriferut

responsabbli :

LIBE

- Proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni, f'isem l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha, tat-Tielet Protokoll Addizzjonali għall-Ftehim li jistabbilixxi assoċjazzjoni bejn il-Komunità Ewropea u l-Istati Membri tagħha, min-naħa l-waħda u r-Repubblika taċ-Ċilì, min-naħa l-oħra, sabiex jittieħed kont tal-adeżjoni tar-Repubblika tal-Kroazja mal-Unjoni Ewropea (06750/2017 - C8-0225/2017 - 2017/0042(NLE))

irriferut

responsabbli :

INTA

- Proposta emendata għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar id-dazji doganali ta’ importazzjoni addizzjonali ta’ ċerti prodotti li joriġinaw mill-Istati Uniti ta’ l-Amerika (kodifikazzjoni) (COM(2017)0361 - C8-0226/2017 - 2014/0175(COD))

irriferut

responsabbli :

JURI

2) mill-Membri, mozzjonijiet għal riżoluzzjoni (Artikolu 133 tar-Regoli ta' Proċedura)

- Dominique Martin. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar it-tisħiħ tal-indipendenza tal-Bord tal-Iskrutinju Regolatorju biex jiġu ssalvagwardjati l-impjiegi (B8-0385/2017)

irriferut

responsabbli :

JURI

opinjoni :

EMPL

- Angelo Ciocca. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-obbligu ta' tikkettar għar-ross (B8-0386/2017)

irriferut

responsabbli :

ENVI

- Udo Voigt. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar ir-rispett tal-istandards tad-drittijiet tal-bniedem u d-drittijiet fundamentali Ewropej (B8-0391/2017)

irriferut

responsabbli :

LIBE

- Paloma López Bermejo. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-istudenti tas-Saħara tal-Punent miżmuma priġunieri f'Oudaya (B8-0392/2017)

irriferut

responsabbli :

AFET

- Aldo Patriciello. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-ġlieda kontra l-bullying (B8-0393/2017)

irriferut

responsabbli :

LIBE

opinjoni :

CULT

- Isabella Adinolfi, Laura Agea, Daniela Aiuto, Tiziana Beghin, David Borrelli, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Rosa D'Amato, Eleonora Evi, Laura Ferrara, Giulia Moi, Piernicola Pedicini, Dario Tamburrano, Marco Valli u Marco Zullo. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar ir-reviżjoni tad-dispożizzjonijiet li jirrigwardaw il-pensjoni tal-età tal-Membri tal-Parlament Ewropew (B8-0394/2017)

irriferut

responsabbli :

JURI

- Nicola Caputo. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-programm Ewropew "Garanzija għaż-Żgħażagħ" (B8-0403/2017)

irriferut

responsabbli :

EMPL

opinjoni :

CULT

- Mireille D'Ornano. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-perikli li l-esponiment eċċessiv għall-iskrins jinvolvi għat-tfal (B8-0404/2017)

irriferut

responsabbli :

ENVI

- Mara Bizzotto. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-kriżi umanitarja fil-Venezwela (B8-0432/2017)

irriferut

responsabbli :

AFET

Avviż legali - Politika tal-privatezza