Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Četrtek, 6. julij 2017 - Strasbourg

2. Predložitev dokumentov

Predloženi so bili naslednji dokumenti:

1) od Sveta in Komisije

- Predlog sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi Solidarnostnega sklada Evropske unije za plačilo predplačil v okviru splošnega proračuna Unije za leto 2018 (COM(2017)0270 - C8-0161/2017 - 2017/2076(BUD))

posredovano

pristojni odbor :

BUDG

mnenje :

REGI

- Predlog sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi instrumenta prilagodljivosti za financiranje takojšnjih proračunskih ukrepov za obvladovanje trenutnih izzivov migracij, pritokov beguncev in varnostnih groženj (COM(2017)0271 - C8-0163/2017 - 2017/2077(BUD))

posredovano

pristojni odbor :

BUDG

mnenje :

LIBE

- Predlog direktive Sveta o spremembi Direktive 2011/16/EU glede obvezne avtomatične izmenjave informacij na področju obdavčevanja v zvezi s čezmejnimi aranžmaji, o katerih se poroča (COM(2017)0335 - C8-0195/2017 - 2017/0138(CNS))

posredovano

pristojni odbor :

ECON

mnenje :

JURI, CONT, LIBE

- Predlog sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi Solidarnostnega sklada Evropske unije za pomoč Italiji (COM(2017)0540 - C8-0199/2017 - 2017/2101(BUD))

posredovano

pristojni odbor :

BUDG

mnenje :

REGI

- Predlog sklepa Sveta o spremembi Sklepa Sveta št.189/2014/EU o dovoljenju Franciji, da uporabi znižano stopnjo nekaterih posrednih davkov na „tradicionalni“ rum, proizveden na Guadeloupu, v Francoski Gvajani, na Martiniku in Reunionu, ter o razveljavitvi Odločbe 2007/659/ES (COM(2017)0297 - C8-0212/2017 - 2017/0127(CNS))

posredovano

pristojni odbor :

REGI

- Predlog izvedbenega sklepa Sveta o začetku avtomatizirane izmenjave daktiloskopskih podatkov na Portugalskem (09898/2017 - C8-0213/2017 - 2017/0807(CNS))

posredovano

pristojni odbor :

LIBE

- Predlog sklepa Sveta o sklenitvi Protokola k Okvirnemu sporazumu med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Republiko Korejo na drugi strani v imenu Evropske unije in njenih držav članic zaradi upoštevanja pristopa Republike Hrvaške k Evropski uniji (07817/2016 - C8-0218/2017 - 2015/0138(NLE))

posredovano

pristojni odbor :

AFET

mnenje :

INTA

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o statistiki železniškega prevoza (prenovitev) (COM(2017)0353 - C8-0223/2017 - 2017/0146(COD))

posredovano

pristojni odbor :

TRAN

- Predlog sklepa Sveta o izvajanju nekaterih določb schengenskega pravnega reda, ki se nanašajo na vizumski informacijski sistem, v Republiki Bolgariji in Romuniji (10161/2017 - C8-0224/2017 - 2017/0808(CNS))

posredovano

pristojni odbor :

LIBE

- Predlog sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Evropske unije in njenih držav članic, tretjega dodatnega protokola k Sporazumu o pridružitvi med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani ter Republiko Čile na drugi strani zaradi upoštevanja pristopa Republike Hrvaške k Evropski uniji (06750/2017 - C8-0225/2017 - 2017/0042(NLE))

posredovano

pristojni odbor :

INTA

- Spremenjeni predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o dodatnih carinah za uvoz nekaterih izdelkov s poreklom iz Združenih držav Amerike (kodificirano besedilo) (COM(2017)0361 - C8-0226/2017 - 2014/0175(COD))

posredovano

pristojni odbor :

JURI

2) od poslancev Parlamenta, predlogi resolucij (člen 133 Poslovnika)

- Dominique Martin. Predlog resolucije o večji neodvisnosti Odbora za regulativni nadzor zaradi ohranjanja delovnih mest (B8-0385/2017)

posredovano

pristojni odbor :

JURI

mnenje :

EMPL

- Angelo Ciocca. Predlog resolucije o obveznosti označevanja riža (B8-0386/2017)

posredovano

pristojni odbor :

ENVI

- Udo Voigt. Predlog resolucije o spoštovanju evropskih standardov temeljnih in človekovih pravic (B8-0391/2017)

posredovano

pristojni odbor :

LIBE

- Paloma López Bermejo. Predlog resolucije o sahravijskih študentih, pridržanih v mestu Udaja (B8-0392/2017)

posredovano

pristojni odbor :

AFET

- Aldo Patriciello. Predlog resolucije o boju proti ustrahovanju (B8-0393/2017)

posredovano

pristojni odbor :

LIBE

mnenje :

CULT

- Isabella Adinolfi, Laura Agea, Daniela Aiuto, Tiziana Beghin, David Borrelli, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Rosa D'Amato, Eleonora Evi, Laura Ferrara, Giulia Moi, Piernicola Pedicini, Dario Tamburrano, Marco Valli in Marco Zullo. Predlog resolucije o reviziji določb o starostni pokojnini za poslance Evropskega parlamenta (B8-0394/2017)

posredovano

pristojni odbor :

JURI

- Nicola Caputo. Predlog resolucije o evropskem programu „jamstvo za mlade“ (B8-0403/2017)

posredovano

pristojni odbor :

EMPL

mnenje :

CULT

- Mireille D'Ornano. Predlog resolucije o nevarnosti prekomerne izpostavljenosti otrok zaslonom (B8-0404/2017)

posredovano

pristojni odbor :

ENVI

- Mara Bizzotto. Predlog resolucije o humanitarni krizi v Venezueli (B8-0432/2017)

posredovano

pristojni odbor :

AFET

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov