Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Четвъртък, 6 юли 2017 г. - Страсбург

4. Делегирани актове (член 105, параграф 6 от Правилника за дейността)

Проект на делегиран акт, предаден на Парламента:

- Делегиран регламент на Комисията за изменение на Делегиран регламент (ЕС) 2016/2374 на Комисията за установяване на план за премахване на изхвърлянето на улов за определени видове дънен риболов в югозападните води (C(2017)04505 - 2017/2768(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 5 юли 2017 г.

Разглеждане в комисия: водеща: PECH

Правна информация - Политика за поверителност