Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Čtvrtek, 6. července 2017 - Štrasburk

4. Akty v přenesené pravomoci (čl. 105 odst. 6 jednacího řádu)

Návrh aktu v přenesené pravomoci postoupený Parlamentu:

- nařízení Komise v přenesené pravomoci kterým se mění nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/2374, kterým se stanoví plán výmětů pro určité druhy rybolovu druhů žijících při dně v jihozápadních vodách (C(2017)04505 - 2017/2768(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. 5. července 2017

předáno příslušnému výboru: PECH

Právní upozornění - Ochrana soukromí