Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Torstai 6. heinäkuuta 2017 - Strasbourg

4. Säädösvallan siirron nojalla annetut delegoidut säädökset (työjärjestyksen 105 artiklan 6 kohta)

Parlamentille on toimitettu seuraava ehdotus säädösvallan siirron nojalla annettavaksi delegoiduksi säädökseksi:

- Komission delegoitu asetus tiettyjen pohjakalakantojen kalastuksia lounaisilla vesialueilla koskevasta poisheittämissuunnitelmasta annetun komission delegoidun asetuksen (EU) 2016/2374 muuttamisesta (C(2017)04505 - 2017/2768(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 5. heinäkuuta 2017

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: PECH

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö