Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Zapisnik
Četvrtak, 6. srpnja 2017. - Strasbourg

5. Provedbene mjere (članak 106. Poslovnika)

Parlamentu su proslijeđeni sljedeći nacrti provedbenih mjera koje su obuhvaćene regulatornim postupkom s kontrolom:

- Uredba Komisije o uspostavljanju mrežnih pravila za poremećeni pogon i ponovnu uspostavu elektroenergetskih sustava (D046135/02 - 2017/2770(RPS) - rok: 6. listopada 2017.)
upućeno nadležnom odboru: ITRE

- Uredba Komisije o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1099/2008 Europskog parlamenta i Vijeća o energetskoj statistici s obzirom na ažuriranje godišnje i mjesečne energetske statistike (D050675/02 - 2017/2769(RPS) - rok: 6. listopada 2017.)
upućeno nadležnom odboru: ITRE

- Uredba Komisije o izmjeni Uredbe (EU) br. 1031/2010 radi usklađivanja prodaje emisijskih jedinica na dražbi s Odlukom (EU) 2015/1814 i radi uvrštavanja dražbovne platforme koju imenuje Ujedinjena Kraljevina na popis (D050682/02 - 2017/2766(RPS) - rok: 5. listopada 2017.)
upućeno nadležnom odboru: ENVI
mišljenje: ITRE (članak 54. Poslovnika)

- Uredba Komisije o izmjeni Priloga XVII. Uredbi (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija (REACH) u pogledu oktametilciklotetrasiloksana („D4”) i dekametilciklopentasiloksana („D5”) (D050704/02 - 2017/2767(RPS) - rok: 6. listopada 2017.)
upućeno nadležnom odboru: ENVI
mišljenje: ITRE (članak 54. Poslovnika), IMCO (članak 54. Poslovnika)

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti