Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Donderdag 6 juli 2017 - Straatsburg

5. Uitvoeringsmaatregelen (artikel 106 van het Reglement)

De volgende ontwerpen van uitvoeringsmaatregelen die onder de regelgevingsprocedure met toetsing vallen, zijn aan het Parlement voorgelegd:

- Verordening van de Commissie tot vaststelling van een netcode voor de noodtoestand en het herstel van het elektriciteitsnet (D046135/02 - 2017/2770(RPS) - termijn: 6 oktober 2017)
verwezen naar ten principale: ITRE

- Verordening van de Commissie tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1099/2008 van het Europees Parlement en de Raad betreffende energiestatistieken, wat de herzieningen van de jaarlijkse en maandelijkse energiestatistieken betreft (D050675/02 - 2017/2769(RPS) - termijn: 6 oktober 2017)
verwezen naar ten principale: ITRE

- Verordening van de Commissie tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1031/2010 om de veiling van emissierechten in overeenstemming te brengen met Besluit (EU) 2015/1814 en tot opneming van een door het Verenigd Koninkrijk aan te wijzen veilingplatform (D050682/02 - 2017/2766(RPS) - termijn: 5 oktober 2017)
verwezen naar ten principale: ENVI
advies: ITRE (artikel 54 van het Reglement)

- Verordening van de Commissie tot wijziging van bijlage XVII bij Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH) wat betreft octamethylcyclotetrasiloxaan (D4) en decamethylcyclopentasiloxaan (D5) (D050704/02 - 2017/2767(RPS) - termijn: 6 oktober 2017)
verwezen naar ten principale: ENVI
advies: ITRE (artikel 54 van het Reglement), IMCO (artikel 54 van het Reglement)

Juridische mededeling - Privacybeleid