Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Četrtek, 6. julij 2017 - Strasbourg

5. Izvedbeni ukrepi (člen 106 Poslovnika)

Parlamentu so bili predloženi naslednji osnutki izvedbenih ukrepov, ki sodijo v regulativni postopek s pregledom:

- Uredba Komisije o vzpostavitvi omrežnega kodeksa o izrednih razmerah pri oskrbi z električno energijo in ponovni vzpostavitvi oskrbe (D046135/02 - 2017/2770(RPS) - rok: 6. oktober 2017)
posredovano pristojnemu odboru: ITRE

- Uredba Komisije o spremembi Uredbe (ES) št. 1099/2008 Evropskega parlamenta in Sveta o statistiki energetike glede posodobitev letnih in mesečnih statistik energetike (D050675/02 - 2017/2769(RPS) - rok: 6. oktober 2017)
posredovano pristojnemu odboru: ITRE

- Uredba Komisije o spremembi Uredbe (EU) št. 1031/2010 zaradi uskladitve prodaje pravic na dražbi s Sklepom (EU) 2015/1814 in navedbe dražbenega sistema, ki ga imenuje Združeno kraljestvo (D050682/02 - 2017/2766(RPS) - rok: 5. oktober 2017)
posredovano pristojnemu odboru: ENVI
mnenje: ITRE (člen 54 Poslovnika)

- Uredba Komisije o spremembi Priloge XVII k Uredbi (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH) glede oktametilciklotetrasiloksana („D4“) in dekametilciklopentasiloksana („D5“) (D050704/02 - 2017/2767(RPS) - rok: 6. oktober 2017)
posredovano pristojnemu odboru: ENVI
mnenje: ITRE (člen 54 Poslovnika), IMCO (člen 54 Poslovnika)

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov