Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2016/0278(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

A8-0097/2017

Разисквания :

PV 06/07/2017 - 6
CRE 06/07/2017 - 6

Гласувания :

PV 06/07/2017 - 11.7
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2017)0312

Протокол
Четвъртък, 6 юли 2017 г. - Страсбург

6. Позволени видове използване на определени произведения и други закриляни обекти в полза на слепи хора, лица с нарушено зрение или с други увреждания, които не позволяват четенето на печатни материали ***I - Трансграничен обмен между Съюза и трети държави на копия в достъпен формат от определени произведения и други закриляни обекти в полза на слепи хора, лица с нарушено зрение или с други увреждания, които не позволяват четенето на печатни материали ***I (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно определени позволени начини за ползване на произведения и други закриляни обекти, защитени с авторско право и сродните му права, в полза на слепи хора, лица с нарушено зрение или с други увреждания, които не им позволяват четенето на печатни материали, и за изменение на Директива 2001/29/ЕО относно хармонизирането на някои аспекти на авторското право и сродните му права в информационното общество (COM(2016)0596 – C8-0381/2016 – 2016/0278(COD)) - Комисия по правни въпроси. Докладчик: Max Andersson (A8-0097/2017)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно трансграничния обмен между Съюза и трети държави на копия в достъпни формати от определени произведения и други закриляни обекти, защитени с авторско право и сродните му права, в полза на слепи хора, лица с нарушено зрение или с други увреждания, които не позволяват четенето на печатни материали (COM(2016)0595 – C8-0380/2016 – 2016/0279(COD)) - Докладчик: Max Andersson (A8-0102/2017)

Max Andersson представя докладите.

Изказа се Christos Stylianides (член на Комисията).

Изказаха се: Helga Stevens (докладчик по становището на комисията EMPL), Helga Trüpel (докладчик по становището на комисията CULT), Ангел Джамбазки (докладчик по становището на комисията CULT), Rosa Estaràs Ferragut (докладчик по становището на комисията PETI), Margrete Auken (докладчик по становището на комисията PETI), Tadeusz Zwiefka, от името на групата PPE, Julie Ward, от името на групата S&D, Jiří Maštálka, от името на групата GUE/NGL, Isabella Adinolfi, от името на групата EFDD, Marie-Christine Boutonnet, от името на групата ENF, Eleftherios Synadinos, независим член на ЕП, Емил Радев, Tiemo Wölken, Костадинка Кънева и Gilles Lebreton.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Csaba Sógor, Silvia Costa, Notis Marias, João Pimenta Lopes, José Inácio Faria и Nicola Caputo.

Изказаха се: Christos Stylianides и Max Andersson.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 11.7 от протокола от 6.7.2017 г и точка 11.8 от протокола от 6.7.2017 г г.

Правна информация - Политика за поверителност