Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2016/0278(COD)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

A8-0097/2017

Rozpravy :

PV 06/07/2017 - 6
CRE 06/07/2017 - 6

Hlasování :

PV 06/07/2017 - 11.7
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2017)0312

Zápis
Čtvrtek, 6. července 2017 - Štrasburk

6. Povolené způsoby užití některých děl a jiných chráněných předmětů ve prospěch osob nevidomých, osob se zrakovým postižením nebo osob s jinými poruchami čtení ***I – Přeshraniční výměna rozmnoženin některých děl a jiných chráněných předmětů v přístupném formátu ve prospěch osob nevidomých, osob se zrakovým postižením nebo osob s jinými poruchami čtení mezi Unií a třetími zeměmi ***I (rozprava)
CRE

Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o některých povolených způsobech užití děl a jiných předmětů chráněných na základě autorského práva a práv s ním souvisejících, z nichž budou mít prospěch osoby nevidomé, zrakově postižené či osoby s jinými poruchami čtení, a o změně směrnice 2001/29/ES o harmonizaci určitých aspektů autorského práva a práv s ním souvisejících v informační společnosti [COM(2016)0596 - C8-0381/2016 - 2016/0278(COD)] - Výbor pro právní záležitosti. Zpravodaj: Max Andersson (A8-0097/2017)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o přeshraniční výměně kopií některých děl a jiných předmětů, které jsou chráněny autorským právem a právy s ním souvisejícími, v přístupném formátu mezi Unií a třetími zeměmi, z níž budou mít prospěch osoby nevidomé, zrakově postižené či osoby s jinými poruchami čtení [COM(2016)0595 - C8-0380/2016 - 2016/0279(COD)] - Výbor pro právní záležitosti. Zpravodaj: Max Andersson (A8-0102/2017)

Max Andersson uvedl zprávy.

Vystoupil Christos Stylianides (člen Komise).

Vystoupili: Helga Stevens (zpravodajka výboru EMPL), Helga Trüpel (zpravodajka výboru CULT), Angel Dzhambazki (zpravodaj výboru CULT), Rosa Estaràs Ferragut (zpravodajka výboru PETI), Margrete Auken (zpravodajka výboru PETI), Tadeusz Zwiefka za skupinu PPE, Julie Ward za skupinu S&D, Jiří Maštálka za skupinu GUE/NGL, Isabella Adinolfi za skupinu EFDD, Marie-Christine Boutonnet za skupinu ENF, Eleftherios Synadinos – nezařazený poslanec, Emil Radev, Tiemo Wölken, Kostadinka Kuneva a Gilles Lebreton.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Csaba Sógor, Silvia Costa, Notis Marias, João Pimenta Lopes, José Inácio Faria a Nicola Caputo.

Vystoupili: Christos Stylianides a Max Andersson.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 11.7 zápisu ze dne 6.7.2017 a bod 11.8 zápisu ze dne 6.7.2017.

Právní upozornění - Ochrana soukromí