Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2016/0278(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

A8-0097/2017

Forhandlinger :

PV 06/07/2017 - 6
CRE 06/07/2017 - 6

Afstemninger :

PV 06/07/2017 - 11.7
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2017)0312

Protokol
Torsdag den 6. juli 2017 - Strasbourg

6. Visse tilladte former for anvendelse af værker og andet ophavsretsbeskyttet materiale til gavn for personer, der er blinde, svagsynede eller på anden måde læsehandicappede ***I - Grænseoverskridende udveksling mellem Unionen og tredjelande af visse værker og andre beskyttede frembringelser i tilgængeligt format til gavn for personer, der er blinde, synshæmmede eller på anden måde har et læsehandicap ***I (forhandling)
CRE

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om visse tilladte former for anvendelse af værker og andet materiale, der er beskyttet af ophavsret og beslægtede rettigheder til gavn for personer, der er blinde, svagsynede eller på anden måde læsehandicappede, og om ændring af direktiv 2001/29/EF om harmonisering af visse aspekter af ophavsret og beslægtede rettigheder i informationssamfundet [COM(2016)0596 - C8-0381/2016 - 2016/0278(COD)] - Retsudvalget. Ordfører: Max Andersson (A8-0097/2017)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om grænseoverskridende udveksling mellem Unionen og tredjelande af visse værker og andrefrembringelser, der er beskyttet af ophavsret og beslægtede rettigheder, i tilgængeligt format til gavn for personer, der er blinde, synshæmmede eller på anden måde har et læsehandicap [COM(2016)0595 - C8-0380/2016 - 2016/0279(COD)] - Retsudvalget. Ordfører: Max Andersson (A8-0102/2017)

Max Andersson forelagde betænkningerne.

Indlæg af Christos Stylianides (medlem af Kommissionen).

Talere: Helga Stevens (ordfører for udtalelse fra EMPL), Helga Trüpel (ordfører for udtalelse fra CULT), Angel Dzhambazki (ordfører for udtalelse fra CULT), Rosa Estaràs Ferragut (ordfører for udtalelse fra PETI), Margrete Auken (ordfører for udtalelse fra PETI), Tadeusz Zwiefka for PPE-Gruppen, Julie Ward for S&D-Gruppen, Jiří Maštálka for GUE/NGL-Gruppen, Isabella Adinolfi for EFDD-Gruppen, Marie-Christine Boutonnet for ENF-Gruppen, Eleftherios Synadinos, løsgænger, Emil Radev, Tiemo Wölken, Kostadinka Kuneva og Gilles Lebreton.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Csaba Sógor, Silvia Costa, Notis Marias, João Pimenta Lopes, José Inácio Faria og Nicola Caputo.

Talere: Christos Stylianides og Max Andersson.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 11.7 i protokollen af 6.7.2017 og punkt 11.8 i protokollen af 6.7.2017.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik