Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2016/0278(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

A8-0097/2017

Arutelud :

PV 06/07/2017 - 6
CRE 06/07/2017 - 6

Hääletused :

PV 06/07/2017 - 11.7
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2017)0312

Protokoll
Neljapäev, 6. juuli 2017 - Strasbourg

6. Teatavate teoste ja muu kaitstud materjali lubatud kasutusviisid pimedate, nägemispuudega või muu trükikirja lugemise puudega isikute huvides ***I - Teatavate teoste või muu kaitstud materjali kättesaadavas vormis koopiate piiriülene vahetamine pimedate, nägemispuudega või muu trükikirja lugemise puudega isikute huvides ***I (arutelu)
CRE

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, mis käsitleb autoriõigusega ja sellega kaasnevate õigustega kaitstud teoste ja muu materjali teatavaid lubatud kasutusviise pimedate, nägemispuudega või muu trükikirja lugemise puudega isikute huvides ning millega muudetakse direktiivi 2001/29/EÜ autoriõiguse ja sellega kaasnevate õiguste teatavate aspektide ühtlustamise kohta infoühiskonnas [COM(2016)0596 - C8-0381/2016 - 2016/0278(COD)] - Õiguskomisjon. Raportöör: Max Andersson (A8-0097/2017)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb teatavate autoriõiguse või sellega kaasnevate õigustega kaitstud teoste või muu materjali kättesaadavas vormis koopiate piiriülest vahetamist liidu ja kolmandate riikide vahel pimedate, nägemispuudega või muu trükikirja lugemise puudega isikute huvides [COM(2016)0595 - C8-0380/2016 - 2016/0279(COD)] - Õiguskomisjon. Raportöör: Max Andersson (A8-0102/2017)

Max Andersson tutvustas raporteid.

Sõna võttis Christos Stylianides (komisjoni liige).

Sõna võtsid Helga Stevens (EMPL-komisjoni arvamuse koostaja), Helga Trüpel (CULT-komisjoni arvamuse koostaja), Angel Dzhambazki (CULT-komisjoni arvamuse koostaja), Rosa Estaràs Ferragut (PETI-komisjoni arvamuse koostaja), Margrete Auken (PETI-komisjoni arvamuse koostaja), Tadeusz Zwiefka fraktsiooni PPE nimel, Julie Ward fraktsiooni S&D nimel, Jiří Maštálka fraktsiooni GUE/NGL nimel, Isabella Adinolfi fraktsiooni EFDD nimel, Marie-Christine Boutonnet fraktsiooni ENF nimel, Eleftherios Synadinos (fraktsioonilise kuuluvuseta), Emil Radev, Tiemo Wölken, Kostadinka Kuneva ja Gilles Lebreton.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Csaba Sógor, Silvia Costa, Notis Marias, João Pimenta Lopes, José Inácio Faria ja Nicola Caputo.

Sõna võtsid Christos Stylianides ja Max Andersson.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 6.7.2017 protokollipunkt 11.7 ja 6.7.2017 protokollipunkt 11.8.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika