Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2016/0278(COD)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

A8-0097/2017

Debatten :

PV 06/07/2017 - 6
CRE 06/07/2017 - 6

Stemmingen :

PV 06/07/2017 - 11.7
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2017)0312

Notulen
Donderdag 6 juli 2017 - Straatsburg

6. Toegestane vormen van gebruik van bepaalde werken en ander beschermd materiaal ten behoeve van personen die blind zijn, visueel gehandicapt of anderszins een leeshandicap hebben ***I - Grensoverschrijdende uitwisseling van exemplaren in toegankelijke vorm van bepaalde werken en ander beschermd materiaal ten behoeve van personen die blind zijn, visueel gehandicapt of anderszins een leeshandicap hebben ***I (debat)
CRE

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake bepaalde toegestane vormen van gebruik van door auteursrechten en naburige rechten beschermde werken en ander materiaal ten behoeve van personen die blind zijn, visueel gehandicapt of anderszins een leeshandicap hebben, en tot wijziging van Richtlijn 2001/29/EG betreffende de harmonisatie van bepaalde aspecten van het auteursrecht en de naburige rechten in de informatiemaatschappij [COM(2016)0596 - C8-0381/2016 - 2016/0278(COD)] - Commissie juridische zaken. Rapporteur: Max Andersson (A8-0097/2017)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake de grensoverschrijdende uitwisseling tussen de Unie en derde landen van exemplaren in toegankelijke vorm van bepaalde door het auteursrecht en naburige rechten beschermde werken en ander materiaal ten behoeve van personen die blind zijn, visueel gehandicapt of anderszins een leeshandicap hebben [COM(2016)0595 - C8-0380/2016 - 2016/0279(COD)] - Commissie juridische zaken. Rapporteur: Max Andersson (A8-0102/2017)

Max Andersson leidt de verslagen in.

Het woord wordt gevoerd door Christos Stylianides (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Helga Stevens (rapporteur voor advies van de Commissie EMPL), Helga Trüpel (rapporteur voor advies van de Commissie CULT), Angel Dzhambazki (rapporteur voor advies van de Commissie CULT), Rosa Estaràs Ferragut (rapporteur voor advies van de Commissie PETI), Margrete Auken (rapporteur voor advies van de Commissie PETI), Tadeusz Zwiefka, namens de PPE-Fractie, Julie Ward, namens de S&D-Fractie, Jiří Maštálka, namens de GUE/NGL-Fractie, Isabella Adinolfi, namens de EFDD-Fractie, Marie-Christine Boutonnet, namens de ENF-Fractie, Eleftherios Synadinos, niet-fractiegebonden lid, Emil Radev, Tiemo Wölken, Kostadinka Kuneva en Gilles Lebreton.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Csaba Sógor, Silvia Costa, Notis Marias, João Pimenta Lopes, José Inácio Faria en Nicola Caputo.

Het woord wordt gevoerd door Christos Stylianides en Max Andersson.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 11.7 van de notulen van 6.7.2017 en punt 11.8 van de notulen van 6.7.2017.

Juridische mededeling - Privacybeleid