Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2016/0278(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

A8-0097/2017

Debaty :

PV 06/07/2017 - 6
CRE 06/07/2017 - 6

Głosowanie :

PV 06/07/2017 - 11.7
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2017)0312

Protokół
Czwartek, 6 lipca 2017 r. - Strasburg

6. Dozwolone sposoby korzystania z określonych utworów i innych przedmiotów objętych ochroną z korzyścią dla osób niewidomych, osób słabowidzących i osób z niepełnosprawnościami uniemożliwiającymi zapoznawanie się z drukiem ***I - Transgraniczna wymiana między Unią a państwami trzecimi kopii utworów w formacie umożliwiającym dostęp osobom niepełnosprawnym do określonych utworów i innych przedmiotów objętych ochroną, z korzyścią dla osób niewidomych, słabowidzących lub z innymi niepełnosprawnościami uniemożliwiającymi zapoznawanie się z drukiem ***I (debata)
CRE

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie określonych dozwolonych sposobów korzystania z utworów i innych przedmiotów objętych ochroną z korzyścią dla osób niewidomych, osób słabowidzących i osób z niepełnosprawnościami uniemożliwiającymi zapoznawanie się z drukiem, oraz zmieniającej dyrektywę 2001/29/WE w sprawie harmonizacji niektórych aspektów praw autorskich i pokrewnych w społeczeństwie informacyjnym [COM(2016)0596 - C8-0381/2016 - 2016/0278(COD)] - Komisja Prawna. Sprawozdawca: Max Andersson (A8-0097/2017)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie transgranicznej wymiany między Unią a państwami trzecimi kopii utworów w formacie umożliwiającym dostęp osobom niepełnosprawnym do określonych utworów i innych przedmiotów objętych ochroną, z korzyścią dla osób niewidomych, słabowidzących lub z innymi niepełnosprawnościami uniemożliwiającymi zapoznawanie się z drukiem [COM(2016)0595 - C8-0380/2016 - 2016/0279(COD)] - Komisja Prawna. Sprawozdawca: Max Andersson (A8-0102/2017)

Max Andersson przedstawił sprawozdania.

Głos zabrał Christos Stylianides (członek Komisji).

Głos zabrali: Helga Stevens (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej EMPL), Helga Trüpel (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej CULT), Angel Dzhambazki (sprawozdawca komisji opiniodawczej CULT), Rosa Estaràs Ferragut (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej PETI), Margrete Auken (sprawozdawca komisji opiniodawczej PETI), Tadeusz Zwiefka w imieniu grupy PPE, Julie Ward w imieniu grupy S&D, Jiří Maštálka w imieniu grupy GUE/NGL, Isabella Adinolfi w imieniu grupy EFDD, Marie-Christine Boutonnet w imieniu grupy ENF, Eleftherios Synadinos niezrzeszony, Emil Radev, Tiemo Wölken, Kostadinka Kuneva i Gilles Lebreton.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Csaba Sógor, Silvia Costa, Notis Marias, João Pimenta Lopes, José Inácio Faria i Nicola Caputo.

Głos zabrali: Christos Stylianides i Max Andersson.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 11.7 protokołu z dnia 6.7.2017 i pkt 11.8 protokołu z dnia 6.7.2017.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności