Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2016/0278(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

A8-0097/2017

Debatter :

PV 06/07/2017 - 6
CRE 06/07/2017 - 6

Omröstningar :

PV 06/07/2017 - 11.7
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2017)0312

Protokoll
Torsdagen den 6 juli 2017 - Strasbourg

6. Tillåten användning av vissa verk och andra skyddade alster till förmån för personer som är blinda, synsvaga eller har annat läshandikapp ***I - Gränsöverskridande utbyte mellan unionen och tredjeländer av exemplar i tillgängligt format av vissa verk och andra skyddade alster till förmån för personer som är blinda, synsvaga eller har annat läshandikapp ***I (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om viss tillåten användning av verk och andra alster som skyddas av upphovsrätt och närstående rättigheter till förmån för personer som är blinda, synsvaga eller har annat läshandikapp och om ändring av direktiv 2001/29/EG om harmonisering av vissa aspekter av upphovsrätt och närstående rättigheter i informationssamhället [COM(2016)0596 - C8-0381/2016 - 2016/0278(COD)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Max Andersson (A8-0097/2017)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om gränsöverskridande utbyte mellan unionen och tredjeländer av exemplar i tillgängligt format av vissa verk och andra alster som skyddas av upphovsrätt och närstående rättigheter till förmån för personer som är blinda, synsvaga eller har annat läshandikapp [COM(2016)0595 - C8-0380/2016 - 2016/0279(COD)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Max Andersson (A8-0102/2017)

Max Andersson redogjorde för betänkandena.

Talare: Christos Stylianides (ledamot av kommissionen).

Talare: Helga Stevens (föredragande av yttrande från utskottet EMPL), Helga Trüpel (föredragande av yttrande från utskottet CULT), Angel Dzhambazki (föredragande av yttrande från utskottet CULT), Rosa Estaràs Ferragut (föredragande av yttrande från utskottet PETI), Margrete Auken (föredragande av yttrande från utskottet PETI), Tadeusz Zwiefka för PPE-gruppen, Julie Ward för S&D-gruppen, Jiří Maštálka för GUE/NGL-gruppen, Isabella Adinolfi för EFDD-gruppen, Marie-Christine Boutonnet för ENF-gruppen, Eleftherios Synadinos, grupplös, Emil Radev, Tiemo Wölken, Kostadinka Kuneva och Gilles Lebreton.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Csaba Sógor, Silvia Costa, Notis Marias, João Pimenta Lopes, José Inácio Faria och Nicola Caputo.

Talare: Christos Stylianides och Max Andersson.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 11.7 i protokollet av den 6.7.2017 och punkt 11.8 i protokollet av den 6.7.2017.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy