Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2017/2712(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : O-000058/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

O-000058/2017 (B8-0324/2017)

Συζήτηση :

PV 06/07/2017 - 7
CRE 06/07/2017 - 7

Ψηφοφορία :

PV 12/09/2017 - 7.13

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 6 Ιουλίου 2017 - Στρασβούργο

7. Φαλαινοθηρία στη Νορβηγία (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης (O-000058/2017) που κατέθεσαν οι Sirpa Pietikäinen, Renata Briano, Mark Demesmaeker, Catherine Bearder, Anja Hazekamp, Keith Taylor και Eleonora Evi, εξ ονόματος της Επιτροπής ENVI, προς την Επιτροπή: Φαλαινοθηρία στη Νορβηγία (2017/2712(RSP)) (B8-0324/2017)

Η Sirpa Pietikäinen αναπτύσσει την ερώτηση.

Ο Χρήστος Στυλιανίδης (Μέλος της Επιτροπής) απαντά στην ερώτηση.

Παρεμβαίνουν οι Paul Rübig, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Renata Briano, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Mark Demesmaeker, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Anja Hazekamp, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Keith Taylor, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Mireille D'Ornano, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Francesc Gambús και Marco Affronte.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι José Inácio Faria, Jean-Paul Denanot, Νότης Μαριάς, Eleonora Evi και Λάμπρος Φουντούλης.

Παρεμβαίνει ο Χρήστος Στυλιανίδης.

Οι προτάσεις ψηφίσματος που πρόκειται να κατατεθούν σύμφωνα με το άρθρο 128 παράγραφος 5 του Κανονισμού θα ανακοινωθούν προσεχώς.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: προσεχής περίοδος συνόδου.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου