Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2017/2712(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : O-000058/2017

Ingediende teksten :

O-000058/2017 (B8-0324/2017)

Debatten :

PV 06/07/2017 - 7
CRE 06/07/2017 - 7

Stemmingen :

PV 12/09/2017 - 7.13

Aangenomen teksten :


Notulen
Donderdag 6 juli 2017 - Straatsburg

7. De walvisvangst in Noorwegen (debat)
Volledige verslagen

Vraag met verzoek om mondeling antwoord (O-000058/2017) van Sirpa Pietikäinen, Renata Briano, Mark Demesmaeker, Catherine Bearder, Anja Hazekamp, Keith Taylor en Eleonora Evi, namens de Commissie ENVI, aan de Commissie: De walvisvangst in Noorwegen (2017/2712(RSP)) (B8-0324/2017)

Sirpa Pietikäinen licht de vraag toe.

Christos Stylianides (lid van de Commissie) beantwoordt de vraag.

Het woord wordt gevoerd door Paul Rübig, namens de PPE-Fractie, Renata Briano, namens de S&D-Fractie, Mark Demesmaeker, namens de ECR-Fractie, Anja Hazekamp, namens de GUE/NGL-Fractie, Keith Taylor, namens de Verts/ALE-Fractie, Mireille D'Ornano, namens de ENF-Fractie, Francesc Gambús en Marco Affronte.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door José Inácio Faria, Jean-Paul Denanot, Notis Marias, Eleonora Evi en Lampros Fountoulis.

Het woord wordt gevoerd door Christos Stylianides.

De overeenkomstig artikel 128, lid 5, van het Reglement ingediende ontwerpresoluties zullen op een later tijdstip worden bekendgemaakt.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: volgende vergaderperiode.

Juridische mededeling - Privacybeleid