Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2017/2712(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : O-000058/2017

Ingivna texter :

O-000058/2017 (B8-0324/2017)

Debatter :

PV 06/07/2017 - 7
CRE 06/07/2017 - 7

Omröstningar :

PV 12/09/2017 - 7.13

Antagna texter :


Protokoll
Torsdagen den 6 juli 2017 - Strasbourg

7. Valfångst i Norge (debatt)
CRE

Fråga för muntligt besvarande (O-000058/2017) från Sirpa Pietikäinen, Renata Briano, Mark Demesmaeker, Catherine Bearder, Anja Hazekamp, Keith Taylor och Eleonora Evi, för utskottet ENVI, till kommissionen: Valfångst i Norge (2017/2712(RSP)) (B8-0324/2017)

Sirpa Pietikäinen utvecklade frågan.

Christos Stylianides (ledamot av kommissionen) besvarade frågan.

Talare: Paul Rübig för PPE-gruppen, Renata Briano för S&D-gruppen, Mark Demesmaeker för ECR-gruppen, Anja Hazekamp för GUE/NGL-gruppen, Keith Taylor för Verts/ALE-gruppen, Mireille D'Ornano för ENF-gruppen, Francesc Gambús och Marco Affronte.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: José Inácio Faria, Jean-Paul Denanot, Notis Marias, Eleonora Evi och Lampros Fountoulis.

Talare: Christos Stylianides.

Resolutionsförslagen (artikel 128.5 i arbetsordningen) kommer att tillkännages vid en senare tidpunkt.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: följande sammanträdesperiod.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy