Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2017/2754(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B8-0459/2017

Debatter :

PV 06/07/2017 - 8.1
CRE 06/07/2017 - 8.1

Omröstningar :

PV 06/07/2017 - 11.3

Antagna texter :

P8_TA(2017)0308

Protokoll
Torsdagen den 6 juli 2017 - Strasbourg

8.1. Fallen med Nobelpristagaren Liu Xiaobo och Lee Ming-che
Fullständigt förhandlingsreferat

Resolutionsförslag B8-0459/2017, B8-0460/2017, B8-0461/2017, B8-0462/2017 och B8-0463/2017 (2017/2754(RSP))

Helga Trüpel, Soraya Post, Hilde Vautmans och Charles Tannock redogjorde för resolutionsförslagen B8-0459/2017, B8-0460/2017, B8-0461/2017 och B8-0462/2017.

ORDFÖRANDESKAP: Ulrike LUNACEK
Vice talman

Michaela Šojdrová redogjorde för resolutionsförslaget B8-0463/2017.

Talare: Cristian Dan Preda för PPE-gruppen, Josef Weidenholzer för S&D-gruppen, Bas Belder för ECR-gruppen, Frédérique Ries för ALDE-gruppen, Reinhard Bütikofer för Verts/ALE-gruppen, Margot Parker för EFDD-gruppen, Georgios Epitideios, grupplös, László Tőkés, Anna Elżbieta Fotyga och Anders Primdahl Vistisen.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: José Inácio Faria, Jean-Paul Denanot, Csaba Sógor och Stanislav Polčák.

Talare: Christos Stylianides (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 11.3 i protokollet av den 6.7.2017.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy