Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2017/2755(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B8-0464/2017

Συζήτηση :

PV 06/07/2017 - 8.2
CRE 06/07/2017 - 8.2

Ψηφοφορία :

PV 06/07/2017 - 11.4

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0309

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 6 Ιουλίου 2017 - Στρασβούργο

8.2. Ερυθραία και ιδίως οι περιπτώσεις των Abune Antonios και Dawit Isaac
CRE

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0464/2017, B8-0466/2017, B8-0467/2017, B8-0470/2017, B8-0472/2017 και B8-0473/2017 (2017/2755(RSP))

Οι Bodil Valero, Soraya Post, Cecilia Wikström, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Ana Gomes, Charles Tannock, Marie-Christine Vergiat και Lars Adaktusson παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος.

Παρεμβαίνουν οι Tomáš Zdechovský, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, και Jytte Guteland, εξ ονόματος της Ομάδας S&D.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Jiří Pospíšil, Ana Gomes, Νότης Μαριάς, Seán Kelly, Doru-Claudian Frunzulică, Stanislav Polčák, Jean-Paul Denanot και Brian Hayes.

Παρεμβαίνουν οι Χρήστος Στυλιανίδης (Μέλος της Επιτροπής) και Marie-Christine Vergiat για να θέσει ερώτηση στον Χρήστο Στυλιανίδη, στην οποία θα απαντήσει γραπτώς.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 11.4 των Συνοπτικών Πρακτικών της 6.7.2017.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου