Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Čtvrtek, 6. července 2017 - Štrasburk

8. Rozprava o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (rozprava)

(Pokud jde o názvy a autory návrhů usnesení, viz bod 2 zápisu ze dne 5.7.2017.)


8.1. Případy nositele Nobelovy ceny Liou Siao-po a Lee Ming-che

Návrhy usnesení B8-0459/2017, B8-0460/2017, B8-0461/2017, B8-0462/2017 a B8-0463/2017 (2017/2754(RSP))

Helga Trüpel, Soraya Post, Hilde Vautmans et Charles Tannock uvedli návrhy usnesení B8-0459/2017, B8-0460/2017, B8-0461/2017 a B8-0462/2017.

PŘEDSEDNICTVÍ: Ulrike LUNACEK
místopředsedkyně

Michaela Šojdrová uvedla návrh usnesení B8-0463/2017.

Vystoupili: Cristian Dan Preda za skupinu PPE, Josef Weidenholzer za skupinu S&D, Bas Belder za skupinu ECR, Frédérique Ries za skupinu ALDE, Reinhard Bütikofer za skupinu Verts/ALE, Margot Parker za skupinu EFDD, Georgios Epitideios – nezařazený poslanec, László Tőkés, Anna Elżbieta Fotyga a Anders Primdahl Vistisen.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: José Inácio Faria, Jean-Paul Denanot, Csaba Sógor a Stanislav Polčák.

Vystoupil Christos Stylianides (člen Komise).

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 11.3 zápisu ze dne 6.7.2017.


8.2. Eritrea, zejména případy Abune Antoniose a Dawita Isaaka

Návrhy usnesení B8-0464/2017, B8-0466/2017, B8-0467/2017, B8-0470/2017, B8-0472/2017 a B8-0473/2017 (2017/2755(RSP))

Bodil Valero, Soraya Post, Cecilia Wikström, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Ana Gomes, Charles Tannock, Marie-Christine Vergiat a Lars Adaktusson uvedli návrhy usnesení.

Vystoupili: Tomáš Zdechovský za skupinu PPE, a Jytte Guteland za skupinu S&D.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Jiří Pospíšil, Ana Gomes, Notis Marias, Seán Kelly, Doru-Claudian Frunzulică, Stanislav Polčák, Jean-Paul Denanot a Brian Hayes.

Vystoupili: Christos Stylianides (člen Komise) a Marie-Christine Vergiat, která položila otázku, na kterou Christos Stylianides odpoví písemně.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 11.4 zápisu ze dne 6.7.2017.


8.3. Burundi

Návrhy usnesení B8-0465/2017, B8-0468/2017, B8-0469/2017, B8-0471/2017, B8-0474/2017, B8-0475/2017 a B8-0476/2017 (2017/2756(RSP))

Judith Sargentini, Charles Tannock, Maria Arena, Dita Charanzová, Fabio Massimo Castaldo, Marie-Christine Vergiat a Joachim Zeller uvedli návrhy usnesení.

Vystoupili: Seán Kelly za skupinu PPE, David Martin za skupinu S&D, Hilde Vautmans za skupinu ALDE, Tim Aker za skupinu EFDD, Krzysztof Hetman a Cécile Kashetu Kyenge.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Jiří Pospíšil, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias a José Inácio Faria.

Vystoupil Christos Stylianides (člen Komise).

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 11.5 zápisu ze dne 6.7.2017.

(Denní zasedání bylo na chvíli přerušeno.)

Právní upozornění - Ochrana soukromí