Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Torsdag den 6. juli 2017 - Strasbourg

8. Debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (forhandling)

(Emner og forslagsstillere, se punkt 2 i protokollen af 5.7.2017).


8.1. Sagerne vedrørende nobelprismodtageren Liu Xiaobo og Lee Ming-che

Forslag til beslutning B8-0459/2017, B8-0460/2017, B8-0461/2017, B8-0462/2017 og B8-0463/2017 (2017/2754(RSP))

Helga Trüpel, Soraya Post, Hilde Vautmans og Charles Tannock forelagde beslutningsforslagene B8-0459/2017, B8-0460/2017, B8-0461/2017 og B8-0462/2017.

FORSÆDE: Ulrike LUNACEK
næstformand

Michaela Šojdrová forelagde beslutningsforslaget B8-0463/2017.

Talere: Cristian Dan Preda for PPE-Gruppen, Josef Weidenholzer for S&D-Gruppen, Bas Belder for ECR-Gruppen, Frédérique Ries for ALDE-Gruppen, Reinhard Bütikofer for Verts/ALE-Gruppen, Margot Parker for EFDD-Gruppen, Georgios Epitideios, løsgænger, László Tőkés, Anna Elżbieta Fotyga og Anders Primdahl Vistisen.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: José Inácio Faria, Jean-Paul Denanot, Csaba Sógor og Stanislav Polčák.

Indlæg af Christos Stylianides (medlem af Kommissionen).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 11.3 i protokollen af 6.7.2017.


8.2. Eritrea, navnlig sagerne vedrørende Abune Antonios og Dawit Isaac

Forslag til beslutning B8-0464/2017, B8-0466/2017, B8-0467/2017, B8-0470/2017, B8-0472/2017 og B8-0473/2017 (2017/2755(RSP))

Bodil Valero, Soraya Post, Cecilia Wikström, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Ana Gomes, Charles Tannock, Marie-Christine Vergiat og Lars Adaktusson forelagde beslutningsforslagene.

Talere: Tomáš Zdechovský for PPE-Gruppen, og Jytte Guteland for S&D-Gruppen.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Jiří Pospíšil, Ana Gomes, Notis Marias, Seán Kelly, Doru-Claudian Frunzulică, Stanislav Polčák, Jean-Paul Denanot og Brian Hayes.

Talere: Christos Stylianides (medlem af Kommissionen) og Marie-Christine Vergiat, der stillede et spørgsmål til Christos Stylianides, der ville besvare spørgsmålet skriftligt.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 11.4 i protokollen af 6.7.2017.


8.3. Burundi

Forslag til beslutning B8-0465/2017, B8-0468/2017, B8-0469/2017, B8-0471/2017, B8-0474/2017, B8-0475/2017 og B8-0476/2017 (2017/2756(RSP))

Judith Sargentini, Charles Tannock, Maria Arena, Dita Charanzová, Fabio Massimo Castaldo, Marie-Christine Vergiat og Joachim Zeller forelagde beslutningsforslagene.

Talere: Seán Kelly for PPE-Gruppen, David Martin for S&D-Gruppen, Hilde Vautmans for ALDE-Gruppen, Tim Aker for EFDD-Gruppen, Krzysztof Hetman og Cécile Kashetu Kyenge.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Jiří Pospíšil, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias og José Inácio Faria.

Indlæg af Christos Stylianides (medlem af Kommissionen).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 11.5 i protokollen af 6.7.2017.

(Mødet udsat i nogle minutter)

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik