Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Czwartek, 6 lipca 2017 r. - Strasburg

8. Debata na temat przypadków naruszania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (debata)

(Tytuły i autorzy projektów rezolucji figurują w pkt 2 protokołu z dnia 5.7.2017)


8.1. Sprawy laureata Nagrody Nobla Liu Xiaobo oraz Lee Ming-che

Projekty rezolucji B8-0459/2017, B8-0460/2017, B8-0461/2017, B8-0462/2017 i B8-0463/2017 (2017/2754(RSP))

Helga Trüpel, Soraya Post, Hilde Vautmans i Charles Tannock przedstawili projekty rezolucji B8-0459/2017, B8-0460/2017, B8-0461/2017 i B8-0462/2017.

PRZEWODNICTWO: Ulrike LUNACEK
Wiceprzewodnicząca

Michaela Šojdrová przedstawiła projekt rezolucji B8-0463/2017.

Głos zabrali: Cristian Dan Preda w imieniu grupy PPE, Josef Weidenholzer w imieniu grupy S&D, Bas Belder w imieniu grupy ECR, Frédérique Ries w imieniu grupy ALDE, Reinhard Bütikofer w imieniu grupy Verts/ALE, Margot Parker w imieniu grupy EFDD, Georgios Epitideios niezrzeszony, László Tőkés, Anna Elżbieta Fotyga i Anders Primdahl Vistisen.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: José Inácio Faria, Jean-Paul Denanot, Csaba Sógor i Stanislav Polčák.

Głos zabrał Christos Stylianides (członek Komisji).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 11.3 protokołu z dnia 6.7.2017.


8.2. Erytrea, a w szczególności sprawy Abune Antoniosa i Dawita Isaaka

Projekty rezolucji B8-0464/2017, B8-0466/2017, B8-0467/2017, B8-0470/2017, B8-0472/2017 i B8-0473/2017 (2017/2755(RSP))

Bodil Valero, Soraya Post, Cecilia Wikström, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Anę Gomes, Charles Tannock, Marie-Christine Vergiat i Lars Adaktusson przedstawili projekty rezolucji.

Głos zabrali: Tomáš Zdechovský w imieniu grupy PPE, i Jytte Guteland w imieniu grupy S&D.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Jiří Pospíšil, Ana Gomes, Notis Marias, Seán Kelly, Doru-Claudian Frunzulică, Stanislav Polčák, Jean-Paul Denanot i Brian Hayes.

Głos zabrali: Christos Stylianides (członek Komisji) i Marie-Christine Vergiat w celu zadania pytania Christosowi Stylianidesowi, na które udzieli on odpowiedzi na piśmie.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 11.4 protokołu z dnia 6.7.2017.


8.3. Burundi

Projekty rezolucji B8-0465/2017, B8-0468/2017, B8-0469/2017, B8-0471/2017, B8-0474/2017, B8-0475/2017 i B8-0476/2017 (2017/2756(RSP))

Judith Sargentini, Charles Tannock, Maria Arena, Dita Charanzová, Fabio Massimo Castaldo, Marie-Christine Vergiat i Joachim Zeller przedstawili projekty rezolucji.

Głos zabrali: Seán Kelly w imieniu grupy PPE, David Martin w imieniu grupy S&D, Hilde Vautmans w imieniu grupy ALDE, Tim Aker w imieniu grupy EFDD, Krzysztof Hetman i Cécile Kashetu Kyenge.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Jiří Pospíšil, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias i José Inácio Faria.

Głos zabrał Christos Stylianides (członek Komisji).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 11.5 protokołu z dnia 6.7.2017.

(Posiedzenie zostało na chwilę zawieszone.)

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności