Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Štvrtok, 6. júla 2017 - Štrasburg

8. Rozprava o prípadoch porušenia ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (rozprava)

(Pokiaľ ide o názvy a autorov návrhov uznesení, pozri bod 2 zápisnice z 5.7.2017 .)


8.1. Prípady laureáta Nobelovej ceny Liou Siao-poa a Li Ming-č´a

Návrhy uznesenia B8-0459/2017, B8-0460/2017, B8-0461/2017, B8-0462/2017 a B8-0463/2017 (2017/2754(RSP))

Helga Trüpel, Soraya Post, Hilde Vautmans a Charles Tannock predstavili návrhy uznesenia B8-0459/2017, B8-0460/2017, B8-0461/2017 a B8-0462/2017.

PREDSEDNÍCTVO: Ulrike LUNACEK
podpredsedníčka

Michaela Šojdrová predstavila návrh uznesenia B8-0463/2017.

Vystúpili títo poslanci: Cristian Dan Preda v mene skupiny PPE, Josef Weidenholzer v mene skupiny S&D, Bas Belder v mene skupiny ECR, Frédérique Ries v mene skupiny ALDE, Reinhard Bütikofer v mene skupiny Verts/ALE, Margot Parker v mene skupiny EFDD, Georgios Epitideios – nezaradený poslanec, László Tőkés, Anna Elżbieta Fotyga a Anders Primdahl Vistisen.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili José Inácio Faria, Jean-Paul Denanot, Csaba Sógor a Stanislav Polčák.

V rozprave vystúpil Christos Stylianides (člen Komisie).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 11.3 zápisnice zo dňa 6.7.2017.


8.2. Eritrea, najmä prípady Abuneho Antoniosa a Dawita Isaaka

Návrhy uznesenia B8-0464/2017, B8-0466/2017, B8-0467/2017, B8-0470/2017, B8-0472/2017 a B8-0473/2017 (2017/2755(RSP))

Bodil Valero, Soraya Post, Cecilia Wikström, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položili Ana Gomes, Charles Tannock, Marie-Christine Vergiat a Lars Adaktusson predstavili návrhy uznesenia.

Vystúpili títo poslanci: Tomáš Zdechovský v mene skupiny PPE a Jytte Guteland v mene skupiny S&D.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Jiří Pospíšil, Ana Gomes, Notis Marias, Seán Kelly, Doru-Claudian Frunzulică, Stanislav Polčák, Jean-Paul Denanot a Brian Hayes.

V rozprave vystúpili: Christos Stylianides (člen Komisie) a Marie-Christine Vergiat, aby položila otázku oviChristos Stylianidesovi, na ktorú odpovie písomne.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 11.4 zápisnice zo dňa 6.7.2017.


8.3. Burundi

Návrhy uznesenia B8-0465/2017, B8-0468/2017, B8-0469/2017, B8-0471/2017, B8-0474/2017, B8-0475/2017 a B8-0476/2017 (2017/2756(RSP))

Judith Sargentini, Charles Tannock, Maria Arena, Dita Charanzová, Fabio Massimo Castaldo, Marie-Christine Vergiat a Joachim Zeller predstavili návrhy uznesení.

Vystúpili títo poslanci: Seán Kelly v mene skupiny PPE, David Martin v mene skupiny S&D, Hilde Vautmans v mene skupiny ALDE, Tim Aker v mene skupiny EFDD, Krzysztof Hetman a Cécile Kashetu Kyenge.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Jiří Pospíšil, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias a José Inácio Faria.

V rozprave vystúpil Christos Stylianides (člen Komisie).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 11.5 zápisnice zo dňa 6.7.2017.

(Rokovanie bolo na chvíľu prerušené.)

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia