Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Torsdagen den 6 juli 2017 - Strasbourg

8. Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (debatt)

(För resolutionsförslagens titlar och författare, se punkt 2 i protokollet av den 5.7.2017.)


8.1. Fallen med Nobelpristagaren Liu Xiaobo och Lee Ming-che

Resolutionsförslag B8-0459/2017, B8-0460/2017, B8-0461/2017, B8-0462/2017 och B8-0463/2017 (2017/2754(RSP))

Helga Trüpel, Soraya Post, Hilde Vautmans och Charles Tannock redogjorde för resolutionsförslagen B8-0459/2017, B8-0460/2017, B8-0461/2017 och B8-0462/2017.

ORDFÖRANDESKAP: Ulrike LUNACEK
Vice talman

Michaela Šojdrová redogjorde för resolutionsförslaget B8-0463/2017.

Talare: Cristian Dan Preda för PPE-gruppen, Josef Weidenholzer för S&D-gruppen, Bas Belder för ECR-gruppen, Frédérique Ries för ALDE-gruppen, Reinhard Bütikofer för Verts/ALE-gruppen, Margot Parker för EFDD-gruppen, Georgios Epitideios, grupplös, László Tőkés, Anna Elżbieta Fotyga och Anders Primdahl Vistisen.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: José Inácio Faria, Jean-Paul Denanot, Csaba Sógor och Stanislav Polčák.

Talare: Christos Stylianides (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 11.3 i protokollet av den 6.7.2017.


8.2. Eritrea, särskilt fallen Abune Antonios och Dawit Isaac

Resolutionsförslag B8-0464/2017, B8-0466/2017, B8-0467/2017, B8-0470/2017, B8-0472/2017 och B8-0473/2017 (2017/2755(RSP))

Bodil Valero, Soraya Post, Cecilia Wikström, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Ana Gomes, Charles Tannock, Marie-Christine Vergiat och Lars Adaktusson redogjorde för resolutionsförslagen.

Talare: Tomáš Zdechovský för PPE-gruppen, och Jytte Guteland för S&D-gruppen.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Jiří Pospíšil, Ana Gomes, Notis Marias, Seán Kelly, Doru-Claudian Frunzulică, Stanislav Polčák, Jean-Paul Denanot och Brian Hayes.

Talare: Christos Stylianides (ledamot av kommissionen) och Marie-Christine Vergiat som ställde en fråga till Christos Stylianides, som han kommer att besvara skriftligen.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 11.4 i protokollet av den 6.7.2017.


8.3. Burundi

Resolutionsförslag B8-0465/2017, B8-0468/2017, B8-0469/2017, B8-0471/2017, B8-0474/2017, B8-0475/2017 och B8-0476/2017 (2017/2756(RSP))

Judith Sargentini, Charles Tannock, Maria Arena, Dita Charanzová, Fabio Massimo Castaldo, Marie-Christine Vergiat och Joachim Zeller redogjorde för resolutionsförslagen.

Talare: Seán Kelly för PPE-gruppen, David Martin för S&D-gruppen, Hilde Vautmans för ALDE-gruppen, Tim Aker för EFDD-gruppen, Krzysztof Hetman och Cécile Kashetu Kyenge.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Jiří Pospíšil, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias och José Inácio Faria.

Talare: Christos Stylianides (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 11.5 i protokollet av den 6.7.2017.

(Sammanträdet avbröts en kort stund)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy